کمیسیون لوایح
وزارت جهاد کشاورزی درخواست فروش ملکی واقع در شهرستان رفسنجان استان کرمان را جهت سیر مراحل تصمیم‌گیری به کمیسیون لوایح هیئت دولت ارائه نموده است.
با موافقت وزیران عضو کمیسیون لوایح هیئت دولت، حق بهره‌برداری از پنج هزار مترمربع از اراضی ملی یک پلاک ثبتی واقع در شهرستان قم برای محل ایستگاه همدید (سینوپتیک) خودکار جعفریه به وزارت راه (سازمان هواشناسی) واگذار می‌شود.
با تصویب وزیران عضو کمیسیون لوایح، حق بهره‌‏برداری ۱۰ هکتار از اراضی یک پلاک ثبتی واقع در شهرستان بهبهان استان خوزستان به وزارت علوم (دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء (ص)) جهت احداث مزرعه تحقیقاتی گل نرگس و گیاهان دارویی و باغ گیاه‌‏شناسی آموزشی گونه‏‌های گرمسیری و نیمه گرمسیری واگذار می‌شود.
با تصویب وزیران عضو کمیسیون لوایح، وزارت ورزش و جوانان می تواند نسبت به فروش دو قطعه زمین ورزشی واقع در حسین آباد جنوبی بندر لنگه استان هرمزگان اقدام نماید.
وزارت کشور درخواست شهرداری بندر گروک درخصوص واگذاری دو هکتار از اراضی ملی میناب واقع در شهرستان سیرک به منظور احداث آرامستان را جهت سیر مراحل تصمیم‌گیری به کمیسیون لوایح هیئت دولت ارائه نموده است.
معاونت حقوقی رئیس جمهور پیش نویس لایحه «اصلاح قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیت‌های ریاست جمهوری» را جهت سیر مراحل بررسی به کمیسیون لوایح هیئت دولت ارائه نموده است.
معاونت حقوقی رئیس جمهور درخواست وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مبنی بر تغییر بهره بردار دو پلاک ثبتی واقع در شهرستان دیّر استان بوشهر از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به آن وزارت برای توسعه بیمارستان دیّر بوشهر را جهت سیر مراحل بررسی و تصمیم‌گیری به کمیسیون لوایح هیئت دولت ارائه نموده است.
معاونت حقوقی رئیس جمهور درخواست سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور درخصوص واگذاری سه هکتار از اراضی ملی واقع در شهرستان سربیشه استان خراسان جنوبی به منظور احداث بازداشتگاه سربیشه را جهت سیر مراحل بررسی به کمیسیون لوایح هیئت دولت ارائه نموده است.
وزارت جهاد کشاورزی به منظور تأمین منابع مالی لازم برای پرداخت پاداش پایان خدمت و مانده مرخصی کارکنان، درخواست صدور مجوز لازم برای فروش املاک سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان رضوی را جهت سیر مراحل بررسی به کمیسیون لوایح هیئت دولت ارائه نموده است.
معاونت حقوقی رئیس جمهور درخواست سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور درخصوص صدور مجوز لازم برای بهره برداری از منابع ۸۰ هکتار از اراضی یک پلاک ثبتی برای احداث زندان جدید شهرستان اصفهان استان اصفهان را جهت سیر مراحل تصمیم‌گیری به کمیسیون لوایح هیئت دولت ارائه نموده است.