کمیسیون لوایح
هیئت دولت با واگذاری بهره برداری دو پلاک ثبتی مجزا، واقع در شهرکرد استان چهار محال و بختیاری از وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جنگلها و مراتع) به وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری (دانشگاه علمی کاربردی) و بالعکس موافقت کرد.
سازمان حفاظت محیط زیست، پیشنهاد صدور مجوز فروش اموال غیرمنقول مازاد این سازمان در استان تهران را به منظور تأمین منابع مالی لازم برای احداث ساختمان های اداری، جهت سیر مراحل بررسی و تصویب هیئت وزیران ارائه نموده است.
معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، پیش‌نویس لایحه اصلاح ماده (۱۰۴۱) قانونی مدنی را با هدف تعیین حداقل سن ازدواج برای طی مراحل قانونی به هیئت دولت ارسال کرده است. براساس این پیشنهاد عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۶ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به ۱۸ سال تمام شمسی منوط به رعایت مصلحت کودک، اذن، ولی و حکم دادگاه به شرط احراز رشد جسمی و روانی است.
شهرداری تهران، پیشنهاد صدور مجوز استفاده از کارخانه سیمان ری را به منظور مرمت، بازسازی و تبدیل به موزه صنعت سیمان و مجموعه گردشگری با کاربری‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی، جهت سیر مراحل بررسی و تصویب هیئت وزیران ارائه نموده است.
وزیران عضو کمیسیون لوایح، حق بهره برداری از پلاک ثبتی واقع در نارمک شهرستان تهران را از وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) به سازمان اداری و استخدامی کشور واگذار کردند.
با تصویب وزیران عضو کمیسیون لوایح، حق بهره برداری از پلاک ثبتی واقع در نارمک شهرستان تهران از وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) به سازمان اداری و استخدامی کشور واگذار شد.
معاونت حقوقی رئیس جمهور به پیشنهاد سازمان جمعیت هلال احمر، درخواست صدور مجوز واگذاری حق استفاده از از چند هزار مترمربع از اراضی یک پلاک ثبتی واقع در شهرستان قیروکارزین استان فارس برای احداث پایگاه اورژانس بین جاده‌ای را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب هیئت وزیران ارائه نموده است.
معاونت حقوقی رئیس جمهور به پیشنهاد سازمان جمعیت هلال احمر، درخواست صدور مجوز واگذاری حق استفاده از بخشی از یک پلاک ثبتی واقع در شهرستان نائین استان اصفهان را برای احداث پایگاه امداد و نجات جاده‌ای، جهت سیر مراحل بررسی و تصویب هیئت وزیران ارائه نموده است.
معاونت حقوقی رئیس جمهور به پیشنهاد سازمان جمعیت هلال احمر، درخواست صدور مجوز واگذاری حق استفاده از یک هکتار از اراضی چند پلاک تجمیعی در بخش ۶ ثبتی واقع در شهرستان اسدآباد استان همدان برای احداث پایگاه جاده‌ای و مرکز آموزش تخصصی را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب هیئت وزیران ارائه نموده است.
معاونت حقوقی رئیس جمهور به پیشنهاد سازمان جمعیت هلال احمر، درخواست صدور مجوز واگذاری حق استفاده از چند هزار مترمربع از اراضی یک پلاک ثبتی واقع در شهرستان رفسنجان استان کرمان را برای پایگاه امداد و نجات جاده‌ای کشکوئیه، جهت سیر مراحل بررسی و تصویب هیئت وزیران ارائه نموده است.