کمیسیون لوایح
در راستای اجرای ماده (۱۲) قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی و با رعایت ماده (۱۱۵) قانون محاسبات عمومی کشور، وزارت مورد اشاره، درخواست فروش یک پلاک ثبتی واقع در استان ایلام را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب هیئت وزیران ارسال نموده است.
وزیران عضو کمیسیون لوایح به پیشنهاد وزارت جهادکشاورزی تصویب کردند وزارت مذکور (سازمان جهادکشاورزی استان گلستان) مجاز است مطابق محدوده و مختصات جغرافیایی مشخص شده، متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران را به عنوان معوض یک قطعه واقع در بخش گنبد، روستا‌های انقلاب و اسلام‌آباد، به آقای عبدالجلال ایری واگذار ‏نماید.
ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی ریاست جمهوری با هدف توسعه نظارت عمومی و حضور مردم در امر مبارزه با فساد و رسیدگی فوری به تخلفات و فساد‌های کلان و خرد مسئولان، پیشنهاد راه اندازی «سامانه ارتباطی گزارش‌های مردمی مربوط به مفاسد اقتصادی و اداری» را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب هیئت وزیران ارائه نموده است.
وزارت ورزش و جوانان پیشنهاد نموده است تا در چهارچوب تبصره (۵) ماده (۶۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، مجوز واگذاری حق استفاده از برخی اراضی تحت اختیار این وزارت و شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور در قالب انعقاد توافق نامه‌ای مستقل به فدراسیون‌های ورزشی اعطا گردد.
جلسه اصلی کمیسیون لوایح با محوریت بررسی یک پیش نویس لایحه و یک اصلاحیه قانون به ریاست لعیا جنیدی شنبه ۱۵ دی ماه ۱۳۹۷ به میزبانی دفتر هیئت دولت نهاد ریاست جمهوری تشکیل شد.
وزیران عضو کمیسیون لوایح به وزارت جهادکشاورزی اجازه دادند تا نسبت به فروش یک پلاک ثبتی واقع در شهرستان کرج، استان البرز، اقدام و وجوه حاصل از فروش را به حساب درآمد عمومی کشور واریز و مطابق ماده (۶) قانون الحاق برخی از مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) هزینه نماید.
وزیران عضو کمیسیون لوایح موافقت نمودند تا وزارت جهادکشاورزی (مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی) نسبت به فروش پلاک ثبتی واقع در بخش (۶) شهرستان طرقبه، استان خراسان‌رضوی اقدام و وجوه حاصل از فروش را به حساب درآمد عمومی کشور واریز و مطابق ماده (۶) قانون الحاق برخی از مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) - مصوب ۱۳۹۳- هزینه نماید.
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، درخواست صدور مجوز فروش یک واحد آپارتمان واقع در شهر تهران را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب هیئت وزیران ارائه نموده است.
باتوجه به همجواری ساختمان اداره تعزیرات حکومتی شهرستان مریوان استان کردستان با دریاچه زریوار و همچنین وقوع زلزله سال ۱۳۹۶ کرمانشاه، ملک مذکور مستهلک و غیرقابل سکونت گردیده است؛ لذا وزارت دادگستری تقاضای صدور مجوز فروش ساختمان مذکور را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب هیئت وزیران ارائه نموده است.
جلسه اصلی کمیسیون لوایح با محوریت بررسی یک لایحه و نیز یک اصلاحیه قانون به ریاست علیرضا آوایی شنبه ۸ دی ماه ۱۳۹۷ به میزبانی دفتر هیئت دولت نهاد ریاست جمهوری تشکیل شد.