کمیسیون فرهنگی
در جلسه اصلی کمیسیون فرهنگی دفتر هیئت دولت، سه پیشنهاد با عنوان‌های «اصلاح مصوبه با موضوع الحاق یک جمله به تبصره (۲) ماده (۱) آیین نامه اموال فرهنگی، هنری و تاریخی نهاد‌های عمومی و دولتی»، «مجوز برگزاری شصت و ششمین همایش وزرای بهداشت کشور‌های منطقه مدیترانه شرقی سازمان بهداشت جهانی، نیمه دوم مهرماه سال ۱۳۹۸ در تهران» » و «آیین‌نامه تبلیغات در حوزه پولی و بانکی کشور» مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
هیئت وزیران به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و فرهنگ و ارشاد اسلامی لایحه "اصلاح بند (۱۶) ماده (۲) قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی" را به تصویب رسانید.
هیئت وزیران به پیشنهاد وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و علوم، تحقیقات و فناوری، هزینه خدمات ثبت نام دریافتی از داوطلبان شرکت در آزمون‌های سازمان سنجش آموزش کشور و مرکز آزمون وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال ۱۳۹۸ را به تصویب رسانید.
وزارت امور اقتصادی و دارایی اصلاح مواد ۳۱ و ۳۲ و ۳۴ تا ۳۶ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ را به هیئت دولت پیشنهاد کرد.
هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با برگزاری گردهمایی بین‌المللی فارابی در سال ۱۳۹۷ توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موافقت نمود.
هیئت وزیران با برگزاری گردهمایی بین‌المللی حقوق کودک توسط وزارت دادگستری موافقت کرد.
در جلسه اصلی کمیسیون فرهنگی دفتر هیئت دولت که روز یکشنبه ۶ آبان ۱۳۹۷ برگزار شد، مجوز برگزاری دو کنفرانس بین المللی به وزارت دادگستری و علوم، تحقیقات و فناوری داده شد.
در جلسه اصلی کمیسیون فرهنگی دفتر هیئت دولت که روز یکشنبه 22 مهر 1397 برگزار شد، دو پیشنهاد با عنوان‌های «آیین‌نامه اجرایی ماده (31) قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیر دولتی مصوب 1395» و «آیین نامه تبلیغات در حوزه پولی و بانکی کشور» مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
پیشنهاد برگزاری اولین گردهمایی بین‌المللی حقوق کودک و کنفرانس منطقه‌ای عدالت برای کودکان و نوجوانان در آذر ماه سال جاری توسط وزارت دادگستری به هیئت دولت ارائه شده است.
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، درخواست مجوز برگزاری ۶۶ اُمین نشست اجلاس وزرای بهداشت کشور‌های منطقه مدیترانه شرقی سازمان بهداشت جهانی در نیمه دوم مهر سال ۱۳۹۸ در تهران را به هیئت دولت ارائه نمود.