کمیسیون فرهنگی
"آیین نامه ساخت و نظارت بر طرز کار و انحلال سالن‌های نمایش فیلم" پس از شش جلسه بررسی در کمیته تخصصی کمیسیون فرهنگی به تصویب رسیده و آماده بررسی و تصویب در جلسه اصلی این کمیسیون است.
در جلسه اصلی کمیسیون فرهنگی هیئت دولت که به ریاست دکتر بطحایی، وزیر آموزش و پرورش برگزار شد، آیین نامه اجرایی بند (پ) ماده (۴۸) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و برگزاری ششمین گردهمایی بین المللی (منطقه ای) تغییر اقلیم در سال ۱۳۹۸ به تصویب اعضای کمیسیون رسید.
جلسه تخصصی کمیسیون فرهنگی برای رفع ابهام معاونت حقوقی در خصوص مستند قانونی بار مالی پیشنهاد «آیین‌نامه اجرایی بند (پ) ماده (۴۸) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران؛ موضوع توسعه پایدار برق هسته ای» تشکیل جلسه داد.
جلسه اصلی کمیسیون فرهنگی هیئت دولت در روز یکشنبه ۲۵ فروردین ۱۳۹۸ به منظور بررسی سه پیشنهاد دستگاه‌های اجرایی برگزار شد.
هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش، آیین نامه استقرار مدارس و مراکز غیردولتی در مناطق، نواحی و محلات مختلف را به تصویب رساند.
وزارت راه و شهرسازی درخواست برگزاری ششمین کنفرانس منطقه‌ای تغییر اقلیم در سال ۱۳۹۸ را به دولت ارائه نموده است.
دولت به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای خروج موقت آثار هنری تحت مالکیت این وزارتخانه برای شرکت در نمایشگاه‌های خارجی مجوز داد.
هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اصلاح آیین نامه مدیریت، ساماندهی، نظارت و حمایت از مالکان و دارندگان اموال فرهنگی-تاریخی منقول مجاز را تصویب کرد.
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پیش نویس "آیین نامه ساخت و نظارت بر طرز کار و انحلال سالن‌های نمایش فیلم" را جهت طی مراحل تصویب و سیاستگذاری پیرامون آن ارائه نموده است.
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی «آیین نامه چگونگی هزینه کرد وجوه حاصل از حق التولیه، حق النظاره و هدایای مستقل و جدول میزان حق الزحمه امین و یا هیأت امنای اماکن مذهبی سال 98» را برای بررسی و طی مراحل قانونی را ارائه نموده است.