کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست
واردات خودروهای آتش نشانی و تجهیزات مرتبط به شرط عدم تولید در داخل کشور با تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت با قدمت سال ساخت حداکثر پنج سال با دارا بودن شرط نمایندگی خدمات پس از فروش و...
وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام نموده: با عنایت به ایجاد تحولات شگرف در نظام های اقتصادی، سیاسی و فناوری کشور و سرعت تأثیر این تغییرات در ساختار سازمان‌ها و تشکل‌ها، هیئت حمایت از صنایع در سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال با همکاری و کسب نظر از نخبگان و...
جهاد سازندگی به نمایندگی دولت به منظور ایجاد اشتغال در حاشیه روستاها مطالعات و امکان سنجی مجتمع های صنعتی روستایی را در دستور کار قرار داد. لذا ناحیه صنعتی امان آباد یکی از 5 مجتمع صنعتی پیشنهاد شده در استان خراسان رضوی، توسط اداره کل طرح های ...
قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، شهرک های صنعتی غیردولتی از مزایای مندرج در ماده قانونی مذکور مبنی بر اینکه انتقال سند مالکیت اراضی ملی و...
در پی حادثه فرونشست زمین در منطقه شهران، وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور) گزارش اولیه ای را در تاریخ 5 /4 /1395 به معاون اول محترم رییس جمهور ارائه نمود که حسب دستور ایشان...
مجریان طرح‌ ها موظفند در مرحله امکان ‌سنجی و مکان‌ یابی آنها گزارش ارزیابی اثرات زیست محیطی مربوط را تهیه و جهت بررسی و تأیید به کار گروه ملی ارزیابی اثرات زیست محیطی ، ارایه نمایند...
وزارت صنعت، معدن و تجارت ،درخواست استاندار خوزستان درخصوص احداث واحد فولادسازی در جوار کارخانه موجود فولاد اکسین به منظور تأمین مواد اولیه (اسلب) جهت تولید ورقه‌های عریض فولادی مورد مصرف در...
به دولت اجازه داده می شود به منظور تسهیل تأمین مالی طرح‌های تملک دارایی های سرمایه ای دارای توجیه اقتصادی و مالی با اولویت طرح­ های نیمه تمام نسبت به جلب و انعقاد قرارداد سرمایه گذاری و مشارکت با بخش خصوصی اقدام و...
وزارت راه و شهرسازی ، مجاز است با حفظ مالکیت دولت و به منظور تأمین مالی اجرای عملیات بهسازی و ارتقای سطح فنی و کیفی آزادراه تهران- قم با طول تقریبی (130) کیلومتر از طریق انعقاد قرارداد مشارکت با بخش خصوصی یا بخش عمومی غیر دولتی اقدام نماید.
دولت در بازسازی واحدهای مسکونی افرادی که سرپرست خود را در مخاطرات طبیعی از دست داده اند به منظور عملیاتی نمودن این تصمیم پیشنهاد ذیل را جهت تصویب هیئت وزیران ارایه نمود.