کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست
انتخاب بانک یا بانک‌های عامل به تشخیص دستگاه مرکزی و بر اساس مناسب‌ترین پیشنهاد از جمله میزان سود ترجیحی برای منابع تلفیقی و شرایط توثیق و أخذ تضمین‌ها و سایر موارد انجام می‌شود.
در ایران صنایع دریایی یک صنعت استراتژیک محسوب می شود. از آنجا که کشورمان نفت خیز بوده، در نتیجه نیاز به توجه خاصی در زمینه های ساخت و تعمیر شناورها و دیگر صنایع مرتبط خواهد داشت. از بعد اشتغال زایی نیز صنایع دریایی می تواند با توسعه اشتغال پایداری در...
وزارتخانه های جهادکشاورزی، راه و شهرسازی و کشور و سازمان حفاظت محیط زیست مکلفند کلیه ظرفیت ها و احکام مندرج در قوانین و مقررات برای جلوگیری از تخریب و تغییر کاربری اراضی کشاورزی و تخریب محیط زیست واقع در محدوده، حریم و خارج از حریم شهرهای استان های ...
سازمان برنامه و بودجه با توجه به گذشت بیش از سیزده سال از زمان تصویب آیین نامه تشخیص صلاحیت مشاوران و نیز تغییر شرایط بازار و دریافت انتقادات و ایرادات مختلف از آن،ضمن جمع‌بندی نظرات دریافتی از دستگاه های اجرایی و سایر مراجع مرتبط، آیین نامه شده را اصلاح و متن پیشنهادی جایگزین را ارایه نموده است.
براساس ماده (15) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی- مصوب 1389- ، «کلیه دستگاه های اجرایی، نهادها، مؤسسات، شرکت ها و واحدهای صنعتی دولتی و همچنین نیروهای نظامی و انتظامی موظفند تجهیزات و ماشین‌آلات مورد نیاز خود را براساس بهترین الگوی مصرف سطوح انرژی‌بری خریداری نمایند.
قانون مذکور در سال 1351 با تشکیل اولین گروه شرکت های تعاونی تولید اجرایی گردید، اما ادامه این روند همزمان با شروع انقلاب اسلامی و شرایط موجود متوقف شد. در سال های اولیه انقلاب نیز با واگذاری زمین از طریق هیئت های هفت نفره درقالب گروه ها و تعاونی مشاع، مشکل خرد شدن و...
به منظور هماهنگی و نظارت بر اجرای زمانبندی شده طرح ها و پروژه های مرتبط با اهداف قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت، کارگروهی متشکل از وزارت راه و شهرسازی (رییس) و با عضویت معاونین ذی¬ربط وزارتخانه های کشور، نفت، صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی و...
هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی اصلاح تصویب نامه های شماره 126653/ت49208هـ مورخ 1392/7/14 و شماره 152948/ت51634هـ مورخ 1393/12/13 (موضوع اصلاح جداول مربوط به اسقاط خودروهای فرسوده به ازای واردات و گواهی های معادل آنها) را تصویب کرد.
ورود و ترخیص یک هزار دستگاه آمبولانس به صورت کامل و آماده استفاده (CBU) توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط مجاز است.
، پس از وضع هزینه های اختصاصی اراضی شهری که مورد حکم دادگاه ها قرار گرفته یا می گیرند و کسر هزینه های عمومی مرتبط با اجرای باقیمانده طرح مسکن مهر، در هر سال مالی تا پایان برنامه ششم توسعه به عنوان افزایش سرمایه دولت در ...