کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست
استان زنجان به دلیل برخورداری از منابع معدنی غنی، سهم عمده ای در رشد اشتغال زایی و صادرات منطقه دارد ولی تبعات زیست محیطی ناشی از فرایند تولید این مواد به واسطه نزدیکی آن با مناطق مسکونی شهر زنجان، منطقه را با مسائل عدیده ای مواجه ساخته و به یک معضل اجتماعی و مطالبه مردمی تبدیل شده است.
براساس بند «ب» ماده (27) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور وزارت نیرو مکلف شده است «درآمد ناشی از فروش حقآبه متعلق به حقآبه‌داران را پس از کسر هزینه‌ها و براساس آیین‌نامه‌ای که با پیشنهاد وزارت نیرو به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، بین آنها توزیع نماید.» بر این اساس وزارت نیرو آیین نامه اجرایی بند «ب» ماده (27) را برای تصویب هیات دولت ارایه نموده است.
برنامه ارتقای ایمنی راه های ایران (ROUD ACTION PLAN) به عنوان نقشه راه مشتمل بر پنج پایه ایمنی راه ها و مدل سیستم ایمن (توصیه بانک جهانی برای ارتقای ایمنی راه ها) شامل مدیریت ایمنی، راه ایمن، خودروی ایمن، کاربر ایمن و امداد و فوریت های پزشکی پس از سانحه، مصوب کمیسیون ایمنی راه های کشور به همراه پیش نویس تصویب نامه مربوط از سوی وزارت راه و شهرسازی تهیه و جهت تصویب هیات وزیران ارایه شده است.
سازمان حفاظت محیط زیست در اجرای مفاد قانون هوای پاک، آیین نامه های اجرایی قانون مزبور را برای طرح و تصویب هیات وزیران ارایه نمود.
مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی به عنوان متولی شبکه ملی شتاب نگاری زلزله ایران مسئول ثبت، جمع آوری، پردازش و انتشار داده های جنبش نیرومند زمین (شتاب نگاری) از زمین لرزه های روی داده در کشور می باشد.
با توجه به فرسودگی بسیاری از فضاهای آموزشی و ورزشی متعلق به وزارت آموزش و پرورش و لزوم استانداردسازی سامانه های گرمایشی و سرمایشی مدارس، وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اعتبارات مورد نیاز برای هریک از بخشهای مرتبط، یشنهاد تخصیص 7.000 میلیارد ریال اعتبار در لایحه بودجه سال 1397 برای طرح «تکمیل فضاهای آموزشی نیمه تمام که 50% آن توسط خیرین مدرسه ­ساز تأمین شده باشد» را ارایه نموده است.
هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح الحاق یک تبصره به ماده (3) آیین نامه بررسی سوانح و حوادث هوایی (غیرنظامی) را تصویب کرد.
وزارت راه و شهرسازی لایحه اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان را جهت تصویب و تقدیم به مجلس شورای اسلامی به هیئت دولت ارسال نمود.
تعیین کاربری در کارگروه معماری و شهرسازی استان ها در حریم شهرها و خارج از آن توسط کمیسیون ماده (۱۳) آیین نامه مربوط به استفاده از اراضی و احداث بنا و تأسیسات ...
وزارت صنعت، معدن و تجارت در اجرای بند "ح" ماده (46) قانون برنامه پنج‌ساله ششم کشور مصوب 1395 (وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است حداکثر تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه، طرح نوسازی و بازسازی صنایع را به نحوی که منجر به کاهش مصرف و شدت انرژی و آلایندگی و افزایش بازدهی و ارتقای کیفیت تولیدات داخلی و رقابت پذیری آنها شود، تدوین و پس از تصویب هیأت وزیران اجرائی نماید.