کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست
سازمان ملی استاندارد ایران مکلف است با همکاری وزارتخانه های نیرو و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی استانداردهای ملی تجهیزات و ماشین‌آلات آب‌بر و آب‌پخش شامل استاندارد برچسب آب، استانداردهای فنی و تأسیسات جمع‌آوری آب باران و ...
منظور از آمایش صنعت و معدن، ایجاد تعادل و توازن در توسعه صنعتی و معدنی کشور با بهره گیری از امکانات و قابلیت های متنوع استان ها و توجه به امکانات بالقوه و بالفعل منابع انسانی و طبیعی و زیر ساختی استان های مختلف کشور می باشد.
آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی موضوع تصویب‌نامه شماره 20873/ت29169هـ مورخ 8 /4 /1384 و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح می‌شود.
پس از اعلام موافقت کتبی شرکت پخش با احداث جایگاه جدید، تأیید محل احداث آن در محیط‌های شهری و در حریم جاده‌های بین شهری، با رعایت استاندارد تعیین محل احداث جایگاه و نیز مقررات کاربری اراضی به ترتیب بر عهده شهرداری‌ها و ...
کمک بلاعوض به صورت هزینه ی از محل منابع ماده (12) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور، موضوع بند (م) ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) - مصوب 1393 برای احداث (15) واحد مسکونی به ازای هر واحد ...
واردات خودروهای آتش نشانی و تجهیزات مرتبط به شرط عدم تولید در داخل کشور با تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت با قدمت سال ساخت حداکثر پنج سال با دارا بودن شرط نمایندگی خدمات پس از فروش و...
وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام نموده: با عنایت به ایجاد تحولات شگرف در نظام های اقتصادی، سیاسی و فناوری کشور و سرعت تأثیر این تغییرات در ساختار سازمان‌ها و تشکل‌ها، هیئت حمایت از صنایع در سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال با همکاری و کسب نظر از نخبگان و...
جهاد سازندگی به نمایندگی دولت به منظور ایجاد اشتغال در حاشیه روستاها مطالعات و امکان سنجی مجتمع های صنعتی روستایی را در دستور کار قرار داد. لذا ناحیه صنعتی امان آباد یکی از 5 مجتمع صنعتی پیشنهاد شده در استان خراسان رضوی، توسط اداره کل طرح های ...
قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، شهرک های صنعتی غیردولتی از مزایای مندرج در ماده قانونی مذکور مبنی بر اینکه انتقال سند مالکیت اراضی ملی و...
در پی حادثه فرونشست زمین در منطقه شهران، وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور) گزارش اولیه ای را در تاریخ 5 /4 /1395 به معاون اول محترم رییس جمهور ارائه نمود که حسب دستور ایشان...