کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست
با توجه به اینکه جامعه ما درحال گذر از یک جامعه سنتی به سوی پیشرفت می باشد و این تحولات به سرعت درحال شکل گیری است لذا تأثیر این تحولات به فرد، خانواده و جامعه بسیار ملموس است که این امر باعث شده برای کاهش آسیب های اجتماعی وارده، تمهیداتی اندیشیده شود و فوریت های اجتماعی یکی از این راهکارها می باشد. در همین راستا فراهم نمودن آمبولانس فوریت های اجتماعی مناسب فعالیت اورژانس اجتماعی یکی از ضروریات تحقق این امر به شمار می رود.
وزارت راه و شهرسازی در اجرای قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و شهرسازی از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع مالی و پولی کشور و با هدف توسعه سیستم های اطلاعاتی در شبکه آزادراهی کشور، افزایش سرعت و تسهیل در جابجایی بار و مسافر، صرفه جویی مصرف سوخت، کاهش زمان سفر و آلودگی محیط زیست برای سرمایه گذاری در طراحی و پیاده سازی سامانه پرداخت های نوین در آزادراه های کشور به روش برگزاری فراخوان اقدام به گزینش چند شرکت نموده و خواستار صدور مجوز انعقاد قرارداد مشارکت برای اجرای پروژه یادشده از سوی هیئت دولت گردیده است.
براساس قانون هوای پاک، سازمان حفاظت محیط زیست موظف است ظرف مدت سه الی شش ماه حسب مورد، آیین نامه های مربوط به این قانون را تهیه و به تصویب هیئت وزیران برساند. با توجه به اهمیت موضوع و ضرب الاجل قانونی و ضرورت تسریع در تصویب و ابلاغ آیین نامه ای مورد اشاره، سازمان حفاظت محیط زیست با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان ملی استاندارد ایران و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، آیین نامه اجرایی ماده (8) قانون هوای پاک مبنی بر" تعیین سن فرسودگی خودروها و بیمه انواع وسیله نقلیه موتوری " را تهیه و برای طی مراحل قانونی تصویب به هیات دولت ارایه نموده است.
مطابق تبصره ماده یک قانون حفاظت، احیاء و مدیریت تالاب های کشور - مصوب 1396 – آیین نامه اجرایی این تبصره از جانب سازمان محیط زیست تدوین شد
استان زنجان به دلیل برخورداری از منابع معدنی غنی، سهم عمده ای در رشد اشتغال زایی و صادرات منطقه دارد ولی تبعات زیست محیطی ناشی از فرایند تولید این مواد به واسطه نزدیکی آن با مناطق مسکونی شهر زنجان، منطقه را با مسائل عدیده ای مواجه ساخته و به یک معضل اجتماعی و مطالبه مردمی تبدیل شده است.
براساس بند «ب» ماده (27) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور وزارت نیرو مکلف شده است «درآمد ناشی از فروش حقآبه متعلق به حقآبه‌داران را پس از کسر هزینه‌ها و براساس آیین‌نامه‌ای که با پیشنهاد وزارت نیرو به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، بین آنها توزیع نماید.» بر این اساس وزارت نیرو آیین نامه اجرایی بند «ب» ماده (27) را برای تصویب هیات دولت ارایه نموده است.
برنامه ارتقای ایمنی راه های ایران (ROUD ACTION PLAN) به عنوان نقشه راه مشتمل بر پنج پایه ایمنی راه ها و مدل سیستم ایمن (توصیه بانک جهانی برای ارتقای ایمنی راه ها) شامل مدیریت ایمنی، راه ایمن، خودروی ایمن، کاربر ایمن و امداد و فوریت های پزشکی پس از سانحه، مصوب کمیسیون ایمنی راه های کشور به همراه پیش نویس تصویب نامه مربوط از سوی وزارت راه و شهرسازی تهیه و جهت تصویب هیات وزیران ارایه شده است.
سازمان حفاظت محیط زیست در اجرای مفاد قانون هوای پاک، آیین نامه های اجرایی قانون مزبور را برای طرح و تصویب هیات وزیران ارایه نمود.
مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی به عنوان متولی شبکه ملی شتاب نگاری زلزله ایران مسئول ثبت، جمع آوری، پردازش و انتشار داده های جنبش نیرومند زمین (شتاب نگاری) از زمین لرزه های روی داده در کشور می باشد.
با توجه به فرسودگی بسیاری از فضاهای آموزشی و ورزشی متعلق به وزارت آموزش و پرورش و لزوم استانداردسازی سامانه های گرمایشی و سرمایشی مدارس، وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اعتبارات مورد نیاز برای هریک از بخشهای مرتبط، یشنهاد تخصیص 7.000 میلیارد ریال اعتبار در لایحه بودجه سال 1397 برای طرح «تکمیل فضاهای آموزشی نیمه تمام که 50% آن توسط خیرین مدرسه ­ساز تأمین شده باشد» را ارایه نموده است.