کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست
هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت نیرو و سازمان برنامه و بودجه کشور، تعرفه‌های آب و برق مشترکان پرمصرف را اصلاح کرد.
هیئت دولت به پیشنهاد وزارت کشور و با هدف ساماندهی معاینه فنی خودروهای دوگانه سوز غیرکارخانه‌ای و کارگاهی، ادامه فعالیت این خودروها را مشروط به تأیید سامانه سوخت‌رسانی گاز خودرو توسط آزمایشگاه‌های هیدرواستاتیک مورد تأیید سازمان ملی استاندارد ایران کرد.
وزارت کشور، بسته اجرایی کاهش اثرات فرونشست زمین ناشی از تغییرات سطح آب زیرزمینی در شهر تهران را جهت سیر مراحل بررسی و تصمیم گیری هیئت وزیران ارائه نموده است.
وزارت راه و شهرسازی، پیشنهاد صدور مجوز خرید تعدادی دستگاه خودروی سواری را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب هیئت وزیران ارائه نموده است.
هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی، آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها را اصلاح کرد.
هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت با تغییر عنوان "شهرک صنعتی فراشبند" به "ناحیه صنعتی روستایی فراشبند" موافقت کرد.
هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی، عبور خط راه‌آهن شهری و حومه‌ای از محدوده یکصد متری بعد از حریم راه‌ها و در بین دو باند رفت و برگشت با حفظ مسئولیت متقاضی در تأمین کلیه الزامات ساخت و بهره‌برداری ایمن از تأسیسات مربوط، پس از اخذ مجوز از این وزارت با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط را مجاز برشمرد.
هیئت وزیران به پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست، تصویب نامه موضوع آیین نامه اجرایی ماده (۲) قانون هوای پاک با موضوع تولید خودرو‌های یورو ۵ و شماره گذاری موتورسیکلت‌ها را اصلاح کرد.
هیئت وزیران، آیین نامه اجرایی تبصره ماده (۱) قانون حفاظت، احیاء و مدیریت تالاب‌های کشور، موضوع جلوگیری از تخریب و آلودگی غیرقابل جبران تالاب‌ها را به تصویب رساند.
هیئت وزیران، آیین نامه اجرایی ماده (۳۴) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، موضوع تولید، پرورش، نگهداری، توزیع، حمل و نقل، عرضه، فروش دام زنده را به تصویب رساند.