کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک
آسیب‏ های ناشی از بیکاری زندانیان (مثل افزایش هزینه های دولت، مختل شدن زندگی طبیعی خانواده زندانیان و تکرار جرم پس از آزادی) در طول مدت محکومیت و نیز پس از آزادی ایشان، راه‏کار کاهش برخی آسیب‏ های اجتماعی و...
با تصویب "قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‏ های سیاسی" در سال 1395، قانون مصوب سال 1360 نسخ شده و نحوه اقدام اتحادیه های صنفی مسکوت و بلاتکلیف مانده است. بر همین اساس، وزارت کشور با اعلام اینکه مشمولان قانون قبلی بنا به...
مقرر شده است "در راستای ارتقای جایگاه نظام تعلیم و تربیت کشور ضمن تأکید بر ارتقای کمی و کیفی مدارس دولتی به‌ منظور بهره‌گیری از مشارکت همگانی مردمی در امر آموزش و پرورش و تأسیس مدارس و...
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با استناد به احکام فوق و بنا به نیازهای جدید این وزارت در اجرای سیاست های کلی سلامت و توسعه خدمات بهداشتی درمانی در قالب برنامه تحول سلامت، پیشنهاد اصلاح اساسنامه شرکت مادر تخصصی دارویی و تجهیزات پزشکی کشور را برای سیر مراحل تصمیم‏ گیری به هیئت دولت ارائه نموده است.
افرادی که بطور مستمر به کار با اشعه اشتغال داشته باشند، پرداخت تا پنجاه درصد حقوق و مزایا بعنوان فوق‌العاده کار با اشعه بر مبنای مقدار و شرایط بالقوه پرتودهی محیط کار به تشخیص‌ واحد قانونی و طبق آئین نامه‌های مربوط تعلق می گیرد.
هیئت دولت تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش عمومی غیردولتی ، خیریه و موسسات دولتی غیر از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال 1396 را تعیین کرد.
هیئت وزیران سهم پرداختی سازمان‌های بیمه‌گر برای ویزیت سرپایی اعضای هیئت علمی، پزشکان درمانی و کارکنان غیر پزشک دارای دکترای تخصصی (PhD) هیئت علمی و غیر هیئت علمی تمام وقت جغرافیایی به صورت دو برابر به شرج چداول ضمیمه را تصویب کرد.
کارشناسان ارشد و PhD پروانه‌دار در صورتی می توانند از تعرفه های کارشناسی ارشد و PhD استفاده نمایند که کارشناسی ارشد یا PhD ثبت شده آنها مرتبط با رشته کارشناسی بوده و در پروانه فعالیت درج شده باشد
افزایش حقوق کارکنان موسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهادها و موسسات عمومی غیردولتی و شرکت های دولتی از جمله شرکت ها و دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا...
سازمان اداری و استخدامی کشور با عنایت به تغییر شرایط هزینه های زندگی در کشورهای مختلف و با توجه به درخواست دستگاه های اجرایی دیگر مبنی بر اصلاح ارقام پرداختی فوق العاده اشتغال خارج از کشور، همچنین به منظور هماهنگی و ایجاد رویه واحد در کلیه دستگاه های اجرایی، پیشنهاد یاد شده راجهت تصویب به هیئت دولت ارایه نمود.