کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک
بنیاد شهید و امورایثارگران اعلام داشته است؛ به استناد بند (ب) ماده (62) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) -مصوب 1393- آیین نامه تسهیلات خرید یا ساخت مسکن آزادگان، جانبازان و ...
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح خواستار اصلاح تبصره (4) ماده (49) قانون خدمت وظیفه عمومی شده است به همین جهت پیش نویس لایحه پیشنهادی به منظور در طرح و بررسی در هیئت دولت و قرار گرفتن در سیر مراحل تصویب به شرح زیر ارایه نموده است
میزان تعهد بیمه‌گر در هر حادثه برای جبران خسارت فوت، معادل مبلغ مندرج در بیمه‌نامه و برای جبران خسارت جرح و یا صدمه بدنی، برابر با حاصل ضرب درصد دیه یا ارش تعیین شده در مبلغ مندرج در بیمه‌نامه است.
در صورت نیاز به حضور داوطلبان و امدادگران شاغل در دستگاه های اجرایی به شرکت در برنامه ها و عملیات امدادی و بشر دوستانه، کارکنان امدادگر و داوطلب موظفند پس از اعلام فراخوان جمعیت، ضمن اخذ موافقت دستگاه مربوط ...
آسیب‏ های ناشی از بیکاری زندانیان (مثل افزایش هزینه های دولت، مختل شدن زندگی طبیعی خانواده زندانیان و تکرار جرم پس از آزادی) در طول مدت محکومیت و نیز پس از آزادی ایشان، راه‏کار کاهش برخی آسیب‏ های اجتماعی و...
با تصویب "قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‏ های سیاسی" در سال 1395، قانون مصوب سال 1360 نسخ شده و نحوه اقدام اتحادیه های صنفی مسکوت و بلاتکلیف مانده است. بر همین اساس، وزارت کشور با اعلام اینکه مشمولان قانون قبلی بنا به...
مقرر شده است "در راستای ارتقای جایگاه نظام تعلیم و تربیت کشور ضمن تأکید بر ارتقای کمی و کیفی مدارس دولتی به‌ منظور بهره‌گیری از مشارکت همگانی مردمی در امر آموزش و پرورش و تأسیس مدارس و...
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با استناد به احکام فوق و بنا به نیازهای جدید این وزارت در اجرای سیاست های کلی سلامت و توسعه خدمات بهداشتی درمانی در قالب برنامه تحول سلامت، پیشنهاد اصلاح اساسنامه شرکت مادر تخصصی دارویی و تجهیزات پزشکی کشور را برای سیر مراحل تصمیم‏ گیری به هیئت دولت ارائه نموده است.
افرادی که بطور مستمر به کار با اشعه اشتغال داشته باشند، پرداخت تا پنجاه درصد حقوق و مزایا بعنوان فوق‌العاده کار با اشعه بر مبنای مقدار و شرایط بالقوه پرتودهی محیط کار به تشخیص‌ واحد قانونی و طبق آئین نامه‌های مربوط تعلق می گیرد.
هیئت دولت تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش عمومی غیردولتی ، خیریه و موسسات دولتی غیر از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال 1396 را تعیین کرد.