کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به استناد بند (چ) ماده 31 قانون برنامه ششم توسعه و با هدف انجام اقدامات لازم برای آزمایش مواد غذایی وارداتی جهت تشخیص مواد تراریخته، پیشنهاد نموده کلیه متقاضیان واردات مواد غذایی و فرآورده های غذایی وارداتی موظف شوند ...
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به استناد بند "ح" ماده 70 قانون برنامه ششم توسعه که دولت را موظف نموده طی سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به ایجاد وحدت رویه بین بیمه های درمانی، صندوق ها و سازمان های بیمه ای در چارچوب قانون عمل کند،دستورالعمل هماهنگی را پیشنهاد نموده است.
هیئت وزیران به پیشنهاد مشترک وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان بهزیستی کشور افزایش کمک هزینه (یارانه) قابل پرداخت به مراکز توانبخشی غیر دولتی در سال 1396 را تصویب کرد.
هیئت وزیران به پیشنهاد مشترک بنیاد شهید و امور ایثارگران و وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و ستاد کل نیروهای مسلح آیین نامه اجرایی فصل سوم قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران با موضوع بهداشت و درمان تصویب کرد
هیئت وزیران به پیشنهاد مشترک بنیاد شهید و امور ایثارگران، ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح آیین نامه اجرایی ماده (12) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران (موضوع تعیین حدود خدمات بهداشتی- درمانی قابل ارایه به ایثارگران) را تصویب کرد
هیئت وزیران به پیشنهاد نهاد ریاست جمهوری و تأیید شورای حقوق و دستمزد اصلاح آیین نامه نحوه پرداخت به اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی در دعاوی بین‏ المللی را تصویب کرد
هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش اصلاح اساسنامه سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی و توسعه مشارکت های مردمی را تصویب کرد.
بر اساس ماده (13) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1396 کل کشور "فوق العاده مأموریت روزانه داخل کشور به کارمندان دستگاه های اجرایی مشمول این تصویب نامه که به عنوان مأمور برای انجام وظیفه موقت به خارج از حوزه شهرستان محل خدمت خود اعزام می شوند و ناچار به توقف شبانه هستند...
«کارمندانی که در اجرای نظام ارزشیابی عملکرد کارمندان و دستورالعمل های مربوط، امتیازات آنان در سه سال متوالی یا چهار سال متناوب از پنجاه درصد کل امتیازات پیش بینی شده برای ارزشیابی کارمندان کمتر باشد، در صورت نداشتن شرایط بازنشستگی موضوع (103) قانون مذکور، بازخرید می گردند»،
طبق ماده (10) قانون جامع حمایت از حقوق معلولان – مصوب 1383 – "میزان کمک هزینه (‌یارانه) پرداختی سازمان بهزیستی کشور به مراکز‌غیردولتی (‌روزانه و شبانه‌روزی) بابت نگهداری، خدمات توانبخشی و آموزشی و‌ حرفه‌آموزی معلولان همه ساله با درنظر گرفتن نرخ تمام شده خدمات و...