کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک
وزارت کشور پیشنهاد اصلاح درصد فوق العاده جذب کارکنان شهرداری‌ها در سطوح مختلف را به هیئت دولت ارسال کرده که در کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک دفتر هیئت دولت در حال بررسی است.
هیئت وزیران به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور ماده (۷) آیین نامه اجرایی ماده (۶) قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان موضوع تصویب نامه شماره ۲۵۸۲۱۱/ت ۴۵۳۳۸ ک. مورخ ۲۸ /۱۲ /۱۳۹۰ را اصلاح نمود.
هیئت وزیران به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و به استناد تبصره (۱) ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری- مصوب ۱۳۸۶- همترازی معاونان سازمان ملی استاندارد ایران با مقامات موضوع بند (هـ) ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری را تصویب کرد.
هیئت وزیران به پیشنهاد سازمان بهزیستی کشور (با همکاری انجمن عالی مراکز غیردولتی توانبخشی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور) و به استناد تبصره (۱) ماده (۷) قانون حمایت از حقوق معلولان - مصوب ۱۳۹۶- میزان کمک هزینه (یارانه) قابل پرداخت به مراکز توانبخشی غیردولتی در سال ۱۳۹۷ را تصویب کرد.
آیین نامه اجرایی بند (ج) ماده (38) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مربوط به همکاری و هماهنگی دستگاه‌های ذی ربط توسط وزارت دادگستری با همکاری وزارتخانه های بهداشت، تعاون، آموزش و پرورش و سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور به منظور افزایش جنبه اصلاحی و بازدارندگی مجازات حبس و بهبود محیط زندانها تهیه شده است.
وزارت تعاون، کار و رفاع اجتماعی، آیین نامه اجرایی جزء (۱۰) بند (الف) ماده (۲۷) قانون برنامه ششم توسعه با موضوع بخشودگی سود و جرایم تسهیلات پرداخت شده به افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی کشور جهت بازسازی اماکن مسکونی مناطق روستایی آسیب دیده از حوادث طبیعی و غیر مترقبه را برای تصویب هیئت وزیران پیشنهاد داد.
هیئت وزیران به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور کلیه دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده (۲۹) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب ۱۳۹۵ – مکلف نمود تا نسبت به ثبت اطلاعات پرداخت‌های کارکنان و مدیران خود در سامانه ثبت حقوق و مزایا، به ترتیبی که سازمان اداری و استخدامی کشور مقرر می‌نماید، اقدام کنند.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشنهاد تعیین میزان کمک هزینه (یارانه) قابل پرداخت به مراکز توانبخشی غیر دولتی در سال ۱۳۹۷، موضوع ماده (۷) قانون جامع حمایت از حقوق معلولان مصوب ۱۳۹۷ را به هیئت دولت ارائه کرد.
هیئت وزیران به پیشنهاد بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تأیید شورای عالی بیمه و به استناد تبصره ماده (۶) قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه - مصوب ۱۳۹۵- آیین‌نامه اجرایی نحوه انتقال تخفیفات حاصل از نداشتن حوادث منجر به خسارت موضوع تبصره یادشده را به تصویب رسانید.
هیئت وزیران به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و بنیاد شهید و امور ایثارگران و به استناد بند (ج) تبصره (۱۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور، آیین نامه اجرایی بند یادشده موضوع برقرای کمک معیشت به جانباز و آزاده غیرحالت اشتغال که فاقد درآمد و شغل باشد و هیچگونه خدمات و تسهیلاتی بابت اشتغال از دستگاه‌ها و نهاد‌های دولتی و عمومی غیردولتی دریافت نکرده باشد را تصویب کرد.