کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک
وزارت صنعت، معدن و تجارت لایحه پیشنهادی اصلاح ساختار و مقررات حاکم بر سازمان توسعه تجارت ایران را ارائه کرد.
به پیشنهاد وزارت کشور، تفویض اختیارات اصل 127 قانون اساسی برای راهبری سیاست های دولت در دو استان کرمان و هرمزگان در هیئت دولت بررسی می شود.
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعرفه خدمات پرستاری در منزل در سال 1397 را برای تصویب هیئت وزیران به هیئت دولت ارائه نمود.
هیئت وزیران به استناد ماده (12) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه - مصوب 1395 – آیین‌نامه تعیین میزان ظرفیت مجاز وسایل نقلیه موضوع ماده یادشده را به تصویب رسانید.
با توجه به اینکه کارمندان قرارداد کار معین دستگاه های اجرایی علی رغم همسان بودن وظایف محوله با کارمندان پیمانی و رسمی از حقوق و مزایای کمتری برخوردار می باشند لذا در راستای پاسخگویی به مکاتبات متعدد دستگاه های اجرایی و رعایت عدالت در نظام پرداخت و جبران خدمات، سازمان اداری و استخدامی کل کشور، پیشنهاد همسان سازی حقوق و مزایای کارمندان قرارداد کارمعین با کارمندان پیمانی را جهت بررسی و تصویب هیئت وزیران ارایه نموده است.
براساس بند (پ) ماده (63) قانون پنجساله برنامه ششم توسعه، وزارت آموزش و پرورش مکلف به تخصیص نیروی انسانی، تجهیزات و امکانات مورد نیاز اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان، سازمان بسیج دانش آموزی و سازمان دانش آموزی می باشد. در این راستا وزارت آموزش و پرورش، آیین نامه اجرایی بند فوق را جهت تصویب به هیئت وزیران ارایه نموده است.
با توجه به لزوم اعمال اصلاح در شرایط تأسیس آموزشگاههای رانندگی و همچنین گذشت نزدیک به ده سال از تصویب و اجرایی آیین نامه اجرایی آموزشگاههای رانندگی و احراز ابهامات و خلاء های حقوقی در مواد مختلف آن ، هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت کشور، آیین‌نامه اجرایی آموزشگاه‌های رانندگی را به تصویب رسانید.
طبق بند (خ) ماده (87) قانون پنجساله برنامه ششم توسعه، کلیه فرزندان و همسران شهدای شاغل در دستگاه های دولتی می توانند با حداکثر هشت سال سنوات ارفاقی و با دریافت حقوق و مزایای کامل بازنشسته شوند. از آنجاییکه اجرای بند فوق، شامل کلیه صندوق های بیمه و بازنشستگی فعال می باشد و به منظور ایجاد وحدت رویه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، آیین نامه اجرایی بند مذکور را جهت بررسی و تصویب هیئت وزیران ارایه نموده است.
براساس بند (الف) ماده (9) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، شورای عالی بیمه سلامت مکلف است هرساله قبل از تصویب بودجه سال بعد در هیئت وزیران، نسبت به بازنگری و تعیین تعرفه خدمات سلامت برای کلیه ارایه دهندگان خدمات بهداشت، درمان و تشخیص اقدام نماید. لذا با عنایت به موافقت شورای مذکور، وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی، تعرفه خدمات اعتیاد و درمان سوء مصرف مواد در سال 1397 را جهت تصویب هیئت وزیران ارایه نموده است.
وزارت آموزش و پرورش پیشنهاد تعیین خدمات ثبت نام دریافتی از داوطلبان شرکت در المپیاد های علمی، آزمونهای ورودی و پیشرفت تحصیلی مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان و دانش پژوهان جوان وزارت آموزش و پرورش را برای تصویب هیئت وزیران اعلام کرد.