کمیسیون اقتصاد
کمیسیون اقتصاد هیئت دولت در جلسه امروز، با صدور مجوز انعقاد قرارداد تأمین مالی پروژه راه آهن بیرجند به یونسی موافقت کرد.
در جلسه اصلی کمیسیون اقتصاد هیئت دولت، آیین‌نامه اجرایی تبصره (۱) ماده (۵) مکرر قانون صدور چک به تصویب رسید.
در جلسه اصلی کمیسیون اقتصاد هیئت دولت که دوشنبه ۱۰ تیر به میزبانی سالن جلسات کوثر نهاد ریاست جمهوری تشکیل شد آیین‌نامه اجرایی «اخذ عوارض از کالا‌های مخرب محیط زیست» مشتمل بر میزان عوارض هر کالا، فهرست کالا‌های مشمول، نرخ هزینه مدیریت پسماند کالا‌ها و فرآیند اجرائی آن، بررسی و در دستور کار هیئت وزیران قرار گرفت.
در جلسه اصلی کمیسیون اقتصاد هیئت دولت، پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت برای گنجاندن پرداخت تسهیلات و یارانه سود سرمایه در گردش از محل اعتبارات وجوه اداره شده دستگاه‌های اجرایی آیین‌نامه اجرایی بند (ل) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) بررسی و به تصویب رسید.
کمیسیون اقتصاد دولت با در نظر گرفتن اصلاحاتی، پیش نویس پیشنهادی وزارت نفت برای تحویل حداقل چهار میلیون تن قیر رایگان به دستگاه‌های اجرایی جهت انجام پروژه‌های عمرانی در سال ۱۳۹۸ را تصویب کرد.