کمیسیون اقتصاد
هیئت‌وزیران به پیشنهاد وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و کشور ،تعیین تکلیف قرارداد‌های تأمین خودرو سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور منتهی به سال 1392 را تصویب کرد.
دوران مشارکت مدنی و بازپرداخت تسهیلات اعطایی از محل حساب ذخیره ارزی به شرکت پاپیروس آریا به ترتیب به مدت بیست و شش ماه و یک سال اضافه می‌گردد به نحوی که دوره استفاده به هشت سال و...
وزارت نیرو ، با توجه به اینکه مالیات مربوط به مابه‌التفاوت قیمت فروش تکلیفی برق و هزینه های قطعی شرکت های توزیع نیروی برق رقم قابل توجهی است و از طریق زیان‌های تأیید شده قابل تسویه نمی‌باشد، پیش‌نویس مصوبه ای را ارائه نمود که در کمیسیون اقتصاد مطرح شود.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری دستگاه های ذی ربط بر اساس بند (الف) ماده (9) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) ،متن پیش نویس سند توسعه بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران(1404-1395)را جهت سیر مراحل تصویب به هیئت دولت ارائه نموده است.
یکی از تنگناهای مزمن اقتصاد ایران پایین بودن میزان رشد سرمایه گذاری و رشد تولید است و این روند باعث کم شدن درآمدها و همچنین گسترش بیکاری و فقر شده است
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در قالب آسیب شناسی نظام بانکی، عملکرد سیاستگذار پولی و اعتباری در ایران را بررسی کرد.