کمیسیون اقتصاد
هیئت وزیران به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور لایحه مشارکت بخش عمومی- خصوصی را که با همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی کشور تهیه شده بود، جهت طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال نمود.
هیئت وزیران به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره ماده (۱۷) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور - مصوب ۱۳۹۵- آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۷) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور (تداوم فعالیت حساب ذخیره ارزی) "را به تصویب رسانید.
پیشنهاد شورای هماهنگی بانک‌ها درخصوص تعیین تکلیف بازپرداخت اقساط تسهیلات اعطایی از محل صندوق توسعه ملی با نرخ رسمی بانک مرکزی، در کمیسیون اقتصاد هیئت دولت مطرح و مورد موافقت قرار نگرفت.
هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی با تمدید دوره‌های مندرج در آیین‌نامه، موضوع بند (۱) تصویب نامه شماره ۱۶۹۴۷۵/ت ۵۵۱۶۴ هـ مورخ ۲۸ /۱۲ /۱۳۹۶ و در تبصره (۳) الحاقی ماده یادشده موضوع بند (۲) تصویب‌نامه مذکور موافقت نمود.
در راستای حمایت و تشویق صادرات محصولات چرمی، مدیریت فاضلاب صنعتی و سرمایه گذاری برای بهسازی عوارض زیست محیطی مربوط به آن، وزارت صنعت، معدن و تجارت پیشنهاد نموده است بند (ت) در قالب جزء (ت) ماده (۸) آیین نامه اجرایی ماده (۳۷) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور اضافه و آیین نامه مذکور اصلاح گردد.
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پیشنهاد اضافه نمودن یک تبصره به ماده (۱۳) مصوبه شماره ۹۴۱۴۱/ت ۵۵۴۵۵ مورخ ۱۷ مهر ۹۷ در خصوص احتساب  هزینه‌های ناشی از تنزیل اوراق بهادار اسلامی بعنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی را ارائه نموده است.
وزاتخانه‌های راه و شهرسازی و نیرو در جلسه ۱۱ آذر ۱۳۹۷ هیئت وزیران، پیشنهاد‌هایی در خصوص واگذاری اموال و تاسیسات، ماشین آلات و هرگونه مالکیت مربوط به تأسیسات آب و فاضلاب و تأمین مالی سیاست‌های تأمین مسکن را مطرح نمودند.
بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، درخواست صدور مجوز پرداخت تسهیلات در قالب طرح ویژه بهسازی مسکن روستایی و بازسازی مناطق سانحه دیده روستایی در حوادث را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب هیئت وزیران ارائه نموده است.
وزارت صنعت، معدن و تجارت به منظور رفع مشکلات واحد‌های تولیدی، درخواست تعیین درصد سپرده نقدی جهت تضمین انجام حواله و اعتبارات ارزی را برای سیر مراحل بررسی و تصویب هیئت وزیران ارائه نموده است.