براساس بند (پ) ماده (63) قانون پنجساله برنامه ششم توسعه، وزارت آموزش و پرورش مکلف به تخصیص نیروی انسانی، تجهیزات و امکانات مورد نیاز اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان، سازمان بسیج دانش آموزی و سازمان دانش آموزی می باشد. در این راستا وزارت آموزش و پرورش، آیین نامه اجرایی بند فوق را جهت تصویب به هیئت وزیران ارایه نموده است.
طبق بند (خ) ماده (87) قانون پنجساله برنامه ششم توسعه، کلیه فرزندان و همسران شهدای شاغل در دستگاه های دولتی می توانند با حداکثر هشت سال سنوات ارفاقی و با دریافت حقوق و مزایای کامل بازنشسته شوند. از آنجاییکه اجرای بند فوق، شامل کلیه صندوق های بیمه و بازنشستگی فعال می باشد و به منظور ایجاد وحدت رویه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، آیین نامه اجرایی بند مذکور را جهت بررسی و تصویب هیئت وزیران ارایه نموده است.
براساس بند (الف) ماده (9) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، شورای عالی بیمه سلامت مکلف است هرساله قبل از تصویب بودجه سال بعد در هیئت وزیران، نسبت به بازنگری و تعیین تعرفه خدمات سلامت برای کلیه ارایه دهندگان خدمات بهداشت، درمان و تشخیص اقدام نماید. لذا با عنایت به موافقت شورای مذکور، وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی، تعرفه خدمات اعتیاد و درمان سوء مصرف مواد در سال 1397 را جهت تصویب هیئت وزیران ارایه نموده است.
وزارت آموزش و پرورش پیشنهاد تعیین خدمات ثبت نام دریافتی از داوطلبان شرکت در المپیاد های علمی، آزمونهای ورودی و پیشرفت تحصیلی مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان و دانش پژوهان جوان وزارت آموزش و پرورش را برای تصویب هیئت وزیران اعلام کرد.
براساس بند (ز) ماده (4) قانون برنامه ششم توسعه کشور به منظور کاهش سالانه 8 /0 درصد در نرخ بیکاری جامعه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان برنامه و بودجه کشور و اتاق تعاون ایران مکلف به تدوین"سند ملی اشتغال مبنی بر کار شایسته" شده اند. لذا در همین راستا سند مذکور جهت بررسی و تصویب به هیأت وزیران ارایه شده است.
طبق تبصره (2) ماده (2) قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی، تعیین شاخص های آموزشی و پرورشی و تدوین محتوا و نظارت بر مهد کودک ها از حیث آموزشی و پرورشی با وزارت آموزش و پرورش و صدور مجوز و ارایه برنامه با سازمان بهزیستی کل کشور می باشد. در همین راستا آیین نامه اجرایی تبصره فوق جهت بررسی و تصویب در هیأت وزیران ارایه شده است.
براساس بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1397 کل کشور هریک از وزارتخانه های نفت و نیرو مجاز می باشند ماهانه از هر واحد مسکونی و تجاری مشترکان گاز و برق، مبلغی را اخذ و به حساب درآمد عمومی واریز و برای بیمه خسارات مالی و جانی به مصرف برسانند. در همین راستا سازمان برنامه و بودجه کشور، متن پیشنهادی آیین نامه مربوطه را جهت بررسی و تصویب در هیأت وزیران ارایه نموده است.
براساس قانون انتزاع کمیته ملی پارالمپیک از کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران _مصوب سال 1395_ به‌ منظور ایجاد زمینه ‌های لازم برای شرکت قهرمانان و ورزشکاران جانباز و معلول در مسابقات مختلف و نیز توسعه ورزش در بین اقشار مختلف جامعه مذکور، کمیته ملی پارالمپیک از کمیته ملی المپیک منتزع شد. در همین راستا وزارت ورزش و جوانان، نسخه پیشنهادی اساسنامه کمیته ملی المپیک را جهت طرح و تصویب در هیأت دولت ارائه نموده است.
مرکز بررسی های استراتژیک نهاد ریاست جمهوری بر مبنای درخواست وزارت کشور و کمیسیون اجتماعی و دولت الکترونیک هیئت دولت درخصوص انجام مطالعه ای پیرامون موضوع واگذاری وظایف و اختیارات قابل واگذاری از سوی دستگاه های اجرایی به واحدهای متناظر استانی، اقدام به سفارش انجام مطالعه ای با عنوان "شناسایی وظایف و اختیارات قابل تفویض به استان ها" برمبنای مصاحبه با 200 نفر از مدیران برجسته ملی و استانی و تعدادی از اساتید دانشگاه نموده است.
بر اساس بند (ت) ماده (87) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه و ماده (18) قانون جامع خدمت رسانی به ایثارگران، بنیاد شهید و امور ایثارگران به منظور تعیین، تدوین یا اصلاح معیارهای تشخیص درصد جانبازی به عنوان مبنای ارائه خدمت به جانبازان و آزادگان، در مواردی که نیاز به رای کمیسیون باشد نسبت به تشکیل کمیسیون های پزشکی اقدام و جهت تعیین نحوه از کارافتادگی کلی آنها با در نظر گرفتن وضعیت فعلی سلامت روحی، جسمی، اقتصادی، شغلی و سابقه حضور در جبهه، براساس آیین نامه ای که به پیشنهاد ستاد کل نیروهای مسلح و با همکاری وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان برنامه و بودجه تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد، اقدام می نماید.