با توجه به لزوم اعمال اصلاح در شرایط تأسیس آموزشگاههای رانندگی و همچنین گذشت نزدیک به ده سال از تصویب و اجرایی آیین نامه اجرایی آموزشگاههای رانندگی و احراز ابهامات و خلاء های حقوقی در مواد مختلف آن ، هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت کشور، آیین‌نامه اجرایی آموزشگاه‌های رانندگی را به تصویب رسانید.
هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، آیین نامه اجرایی ماده (5) قانون بیمه اجباری شخص ثالث را تصویب نمود.
هیئت وزیران با درخواست مستنثنی شدن شرکت‌های امداد خودرو وابسته به خودروسازان کشور از اخذ مجوز از سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای موافقت نمود.
هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (28) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه - مصوب 1395- اساسنامه صندوق تأمین خسارت‌های بدنی را به تصویب رسانید
به موجب ماده واحده قانون استفساریه در خصوص اختیار اصلاح اساسنامه سازمان‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت - مصوب 1377 -، هرگونه تغییر یا اصلاح اساسنامه‌هایی که به موجب تصویب مجلس شورای اسلامی به هیئت دولت واگذار شده است، چون تغییر‌نظر دولت محسوب می‌شود با هیأت وزیران است.
سازمان فناوری اطلاعات ایران با رعایت قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی پیشنهاد داده است تا بتواند به عنوان بدنه حاکمیت در قالب یک سازمان دولتی، کارکردهای توسعه ای را در پشتیبانی از کسب و کارها و توسعه فناوری اطلاعات در کشور و در جهت حل مشکلات واحدهای مختلف اقتصادی از فرصت سازمان توسعه ای استفاده نماید.
هیئت وزیران به پیشنهاد نهاد ریاست جمهوری و به استناد بند (و) تبصره (12) قانون بودجه سال 1396 کل کشور، اساسنامه صندوق کارآفرینی امید را تصویب کرد.
هیئت وزیران در جلسه 1 /11 /1396 به پیشنهاد شماره 100 /20 /20027 /96 مورخ 22 /3 /1396 وزارت نیرو و به استناد ماده (27) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت – مصوب 1384- تصویب کرد.
هیئت وزیران به پیشنهاد مشترک سازمان های برنامه و بودجه کشور، اداری و استخدامی کشور و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اساسنامه سازمان فوریت های پیش بیمارستانی اورژانس کشور را تصویب کرد
هیئت وزیران به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور اصلاح آیین نامه اجرایی ماده (46) قانون مدیریت خدمات کشوری، موضوع دوره آزمایشی خدمت رسمی را تصویب کرد.