در جلسه اصلی کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک، آیین‌نامه اجرایی قانون برنامه ششم توسعه کشور درخصوص «حق بیمه پایه سلامت براساس ارزیابی وسع بیمه شونده» بررسی و نهایی شد و در دستور کار جلسه هیئت دولت قرار گرفت.
در جلسه اصلی کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک هیئت دولت درخصوص پیشنهادهای اتاق تعاون مرکزی، وزارت‌خانه‌های دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح و تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصمیم‌گیری شد.
در جلسه اصلی کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک دولت، پس از بررسی لایحه نظام رتبه بندی معلمان، مقرر شد این لایحه جهت بررسی‌های بیشتر به کارگروه مربوط ارجاع شود.
کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک هیئت دولت ضمن بررسی پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور، در خصوص تعیین تکلیف آیین‌نامه‌های ایجاد تسهیلات برای شاغلین دولتی متقاضی انتقال از تهران و کلانشهر‌ها به سایر شهر‌های کشور با لغو این آیین نامه‌ها موافقت کرد.
در جلسه اصلی کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک هیئت دولت، آیین نامه اجرایی بند (ج) ماده (۳۸) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور در خصوص تکالیف سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور به منظور بازاجتماعی شدن محکومان به کارگروه ارجاع شد.
در جلسه اصلی کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک هیئت دولت تشکیل کارگروه کارت هوشمند به تصویب کمیسیون رسید.
در جلسه اصلی کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک چهار پیشنهاد دستگاه‌های اجرایی با عناوین «افزایش ۵۰ درصدی امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارکنان سازمان بهزیستی کشور و سازمان ملی استاندارد»، «آیین نامه اجرایی ماده (۳۸) قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی مصوب ۱۳۹۵» و «اصلاح آیین نامه اجرایی آموزشگاه‌های رانندگی» مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در جلسه اصلی کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک هیئت دولت، که با حضور وزرا و معاونان رئیس جمهور برگزر شد، پیشنهادهای «تعطیلات زمستانی مدارس کشور» و برنامه «دوباره مردم» مورد بررسی قرار گرفت.
با تشخیص کمیسیون تخصصی امور اجتماعی و دولت الکترونیک هیئت دولت، پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور در خصوص«تعیین فهرست و شاخص های مناطق و شهرستان های غیربرخوردار از اشتغال، موضوع جزء (1) بند (ه) تبصره(6) قانون بودجه سال 1397 کل کشور و جزء (1) بند (پ) ماده (32) قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور» مقرر شد این موضوع در کارگروهی با مسئولیت سازمان برنامه و بودجه کشور و با حضور نمایندگان وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و سازمان امور مالیاتی کشور با در نظر گرفتن معیارهای مناسب بررسی و نتیجه ظرف دو هفته به دبیر خانه کمیسیون ارایه شود.
جلسه تخصصی کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک جهت رسیدگی به آیین نامه اجرایی بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1397 کل کشور (بیمه کلیه مشترکان برق و گاز) در محل نهاد ریاست جمهوری تشکیل شد.