امور اجتماعی و دولت الکترونیک

کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک
اعضای دولت ضمن اصلاح مصوبه مجوز برقراری فوق العاده ویژه، با افزودن شرکت های دولتی به این تصویب نامه موافقت کردند.
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به منظور اجرای مادة (۳۱) قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵، اساسنامه پیشنهادی پست بانک ایران را به هیئت وزیران ارائه نموده است.
سازمان برنامه و بودجه، پیشنهاد اصلاح تعرفه‌های خدمات بهداشت محیط و حرفه‌ای و اصلاح تعرفه‌های خدمات مشمول ماده (۲۴) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت را با توجه به ضرورت تعریف ردیف‌های تعرفه جدید و اصلاح تعرفه‌های موجود به دلیل افزایش نرخ ارز و تورم ناشی از آن ارائه نموده است.
معاون اول رئیس جمهور، مصوبه نحوه تشکیل انجمن‌های رشته‌های مربوط در فدراسیون‌های ورزشی چند رشته‌ای را برای اجرا به وزارت ورزش و جوانان ابلاغ کرد.
هیئت وزیران به استناد قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و در راستای نوسازی نظام آماری و با هدف افزایش سرعت و کاهش هزینه اجرا و نیز کاهش بار پاسخگویی، با تشکیل «ستاد ملی سرشماری عمومی نفوس و مسکن ثبتی مبنا» موافقت کرد.
هیئت وزیران به منظور تعیین شاخص‌های آموزشی و پرورشی و تدوین محتوا و نظارت بر مهد کودک‌ها و هم‌چنین، صدور مجوز و ارائه برنامه، آیین نامه اجرایی قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی را تصویب کرد.
معاون اول رئیس جمهور، مصوبه تعرفه خدمات کارشناسان و مشاوران در دستگاه های اجرایی را برای اجرا به سازمان برنامه وبودجه کشور و معاونت حقوقی رئیس جمهور ابلاغ کرد.
دکتر اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور آیین‌نامه اجرایی تعیین نحوه ازکارافتادگی کلی جانبازان و آزادگان را برای اجرا به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، بنیاد شهید و امور ایثارگران و سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ نمود.
کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک هیئت دولت به منظور بررسی چند پیشنهاد دستگاه‎‌های اجرایی تشکیل جلسه داد.
اعضای کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک هیئت دولت ضمن بررسی افزایش تعرفه‌های خدمات آموزشی و فنی با پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موافقت نمودند.