امور اجتماعی و دولت الکترونیک

کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک
در جلسه اصلی کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک هیئت دولت به ریاست جمشید انصاری که روز یکشنبه ۵ مرداد تشکیل شد، درخصوص پیشنهادات وزارت کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور بحث و تصمیم گیری شد. از مهمترین تصمیمات این جلسه،‌ تصویب آیین نامه ثبت و بروزرسانی اطلاعات و پرداخت های کارکنان در دو سامانه‌ بود،‌ این آیین نامه برای اخذ تصمیم نهایی در دستورکار جلسه اصلی هیئت وزیران قرار گرفت.
با تصویب دولت، وزیر ورزش و جوانان به ترکیب اعضای شورای هماهنگی اجرای سند راهبردی خدمات رسانی به رزمندگان اضافه شد.
با توجه به نقش سازمان ملی استاندارد در حوزه انرژی، درخواست عضویت این سازمان در شورای عالی انرژی برای سیر مراحل بررسی و تصویب به کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک هیئت دولت ارائه شده است.
هیئت دولت در اجرای تکلیف مقرر در قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر تهیه دستورالعمل به منظور حفاظت بهینه از بیت المال و حقوق و اموال دولت، دستورالعمل اجرایی قضایی و تشویق و ماندگاری شاغلان در پست‌های تخصصی حقوقی در دستگاه‌های اجرایی را به تصویب رساند.
سازمان برنامه و بودجه کشور با توجه به ضرورت ارتقا جایگاه نهادی آمایش سرزمین در نظام برنامه ریزی کشور به ویژه در استان‌ها پیشنهاد نموده تا اصلاح آیین نامه اجرایی شورای برنامه ریزی توسعه استان و ایجاد «کارگروه آمایش سرزمین، محیط زیست، توسعه متوازن و پایدار» در دستورکار هیئت وزیران قرار بگیرد.
با توجه به تصمیم شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی درخصوص احصاء مشاغل آتش نشانی شهرداری‌های کشور در زمره مشاغل سخت و زیان آور و تعیین درجه سختی و زیان آور بودن آن ها، سازمان اداری و استخدامی متن مصوبه پیشنهادی را برای سیر مراحل تصمیم گیری به کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک هیئت دولت ارائه نموده است.
سازمان برنامه و بودجه کشور آیین نامه اجرایی «ثبت و به روز رسانی اطلاعات و پرداخت‌ها به کلیه کارکنان دستگاه‌های اجرایی در سامانه کارمند ایران و سامانه ثبت حقوق و مزایا» را با هدف ساماندهی نیروی انسانی و کارکنان دولت و ایجاد انضباط مالی، تهیه و جهت سیر مراحل بررسی به کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک هیئت دولت ارائه نموده است.
معاون اول رئیس جمهور آیین نامه اجرایی قانون برنامه ششم توسعه درخصوص بازنشستگی پیش از موعد همسران و فرزندان شاغل شهدا را برای اجرا به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بنیاد شهید و امور ایثارگران ابلاغ کرد.
وزارت کشور در راستای مصوبات یکصد و پنجاه و ششمین جلسه شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور، جدول مربوط به جرایم متخلفان از مقررات مربوط به سامانه های حمل و نقل ریلی شهری و حومه را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب، به کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک ارایه نموده است.
اعضای دولت ضمن اصلاح مصوبه مجوز برقراری فوق العاده ویژه، با افزودن شرکت های دولتی به این تصویب نامه موافقت کردند.