امور اجتماعی و دولت الکترونیک
وزارت ارتباطات و فناوی اطلاعات به منظور کاهش نگرانی ها در حوزه فضای مجازی و با هدف مدیریت عقلانی در جنبه های مختلف کاربردی فضای مزبور، لايحه حكمراني الكترونيكي را به کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک هیئت دولت ارائه نموده است.
وزارت نیرو به منظور حل مشکلات ناشی از تبعیت این وزرات از قانون مدیریت خدمات کشوری به ویژه درخصوص موضوع فوق العاده سختی کار کارمندان صنعت آب و برق، پیشنهادهایی را جهت سیر مراحل بررسی و تصمیم گیری به کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک هیئت دولت ارائه نموده است.
وزارت ارتباطات و فناوی اطلاعات به منظور کاهش نگرانی ها در حوزه فضای مجازی و با هدف مدیریت عقلانی در جنبه های مختلف کاربردی فضای مزبور، لايحه تراكنش‌هاي الكترونيكي را به کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک هیئت دولت ارائه نموده است.
وزارت ارتباطات و فناوی اطلاعات به منظور کاهش نگرانی ها در حوزه فضای مجازی و با هدف مدیریت عقلانی در جنبه های مختلف کاربردی فضای مزبور، لايحه مسئوليت ارائه‌دهندگان خدمات حوزه فناوري اطلاعات را به کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک هیئت دولت ارائه نموده است.
دولت با هدف حل مشکلات و نارسایی های موجود در خصوص وضعیت ایمنی غذا و آلودگی های مختلف غذایی، آیین نامه اجرایی شورای عالی سلامت و امنیت غذایی موضوع بند (ب) ماده (7) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور را اصلاح کرد.
وزارت ارتباطات و فناوی اطلاعات به منظور کاهش نگرانی ها در حوزه فضای مجازی و با هدف مدیریت عقلانی در جنبه های مختلف کاربردی فضای مزبور، لايحه شناسه‌هاي الكترونيكي را به کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک هیئت دولت ارائه نموده است.
وزارت کشور به منظور بهره گیری از کمک های هم وطنانه داخلی در شرایط اضطراری و در اجرای جزء (3) بند (ب) ماده (14) قانون مدیریت بحران کشور، آیین نامه جذب، هدایت و توزیع كمک های داخلی را به کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک هیئت دولت ارائه نموده است.
وزارت کشور به منظور بهره گیری از کمک های بشردوستانه بین المللی به‌عنوان مکمل اقدامات دولت ایران در پاسخ به شرایط اضطراری و‌ در اجرای بند (ج) و (و) ماده (9) قانون مديريت بحران كشور، آيين نامه جذب، هدايت و توزيع كمك هاي خارجي در مديريت بحران را به کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک هیئت دولت ارائه نموده است.
بنیاد شهید و امور ایثارگران با توجه به اهمیت ترويج فرهنگ ايثار و شهادت و انتقال و ترويج فرهنگ جهاد و مقاومت به نسل آینده، لايحه الحاق وزير ورزش و جوانان و رئيسان شورای عالي استان ها و سازمان بسيج مستضعفين به ترکیب اعضای شورای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت را به کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک هیئت دولت ارائه نموده است.
بنیاد شهید و امور ایثارگران با توجه به نقش این بنیاد در امر ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و به منظور خدمات رسانی به جامعه ایثارگری، درخواست اصلاح بند (الف) ماده (31) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و عضویت مدیرکل استانی بنیاد مزبور در شورای برنامه ریزی و توسعه استان را به کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک هیئت دولت ارائه نموده است.
جلسات کمیسیون