اقتصاد
در جلسه اصلی کمیسیون اقتصاد هیئت دولت که دوشنبه ۱۰ تیر به میزبانی سالن جلسات کوثر نهاد ریاست جمهوری تشکیل شد آیین‌نامه اجرایی «اخذ عوارض از کالا‌های مخرب محیط زیست» مشتمل بر میزان عوارض هر کالا، فهرست کالا‌های مشمول، نرخ هزینه مدیریت پسماند کالا‌ها و فرآیند اجرائی آن، بررسی و در دستور کار هیئت وزیران قرار گرفت.
181 - 190 of 673
جلسات کمیسیون