در جلسه این هفته کمیسیون اقتصاد به ریاست فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی، اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی تبصره (۱۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ بررسی شد و به تصویب رسید.
در جلسه کمیسیون اقتصاد هیئت دولت که به ریاست فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی برگزار شد چهار پیشنهاد دستگاه‌های اجرایی بررسی و تصویب شد.
به دلیل تفاوت اساسی مشخصات خط و سیستم تغذیه قطار شهری قم با سایر شهرهای ایران عدم امکان داخلی سازی واگن های مورد نیاز متروی قم، کمیسیون اقتصاد هیئت دولت با خریداری ۸۰ دستگاه واگن مترو از شرکت پوژن چین موافقت کرد.
آیین نامه اجرایی حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت‌های دولتی و وابسته به نهادهای عمومی و فهرست شرکت‌های مشمول در کمیسیون اقتصاد هیئت دولت به تصویب رسید.
درخواست شرکت مس آذربایجان از زیرمجموعه‌های شرکت ملی مس ایران برای معافیت مالیاتی احداث جاده دو بانده خواجه به ورزقان در کمیسیون اقتصاد دولت به تصویب رسید.
در جلسه این هفته کمیسیون اقتصاد با هدف تسهیل ورود کالا‌ها و تکنولوژی خارجی به کشور، معافیت سود بازرگانی ماشین‌آلات نمایشگاهی به تصویب رسید.
«لایحه حمایت از سهامداران خرد» با هدف ارتقا جایگاه ایران در نماگر حمایت از سهامداران خرد به عنوان یکی از نماگرهای ده‌گانه شاخص سهولت انجام کسب و کار بانک جهانی در کمیسیون اقتصاد هیئت دولت به تصویب رسید.
کمیسیون اقتصاد هیئت دولت در جلسه امروز، با صدور مجوز انعقاد قرارداد تأمین مالی پروژه راه آهن بیرجند به یونسی موافقت کرد.
در جلسه اصلی کمیسیون اقتصاد هیئت دولت، آیین‌نامه اجرایی تبصره (۱) ماده (۵) مکرر قانون صدور چک به تصویب رسید.
در جلسه اصلی کمیسیون اقتصاد هیئت دولت که دوشنبه ۱۰ تیر به میزبانی سالن جلسات کوثر نهاد ریاست جمهوری تشکیل شد آیین‌نامه اجرایی «اخذ عوارض از کالا‌های مخرب محیط زیست» مشتمل بر میزان عوارض هر کالا، فهرست کالا‌های مشمول، نرخ هزینه مدیریت پسماند کالا‌ها و فرآیند اجرائی آن، بررسی و در دستور کار هیئت وزیران قرار گرفت.