کمیسیون اقتصاد
هیئت وزیران در جلسه 1 /10 /1395 به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (23) قانون بودجه سال 1395 کل کشور تصویب کرد
گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی در مورد عملکرد سازمان خصوصی‌سازی در جلسه مورخ 6 /5 /1395 هیئت وزیران مطرح و بررسی روش‌های قیمت‌گذاری شرکت‌ها و بنگاه‌های قابل واگذاری به بخش خصوصی براساس ارزش بازدهی شرکت‌ها یا خالص دارایی‌ها طی مقرره به...
هیئت وزیران در جلسه 21 /9 /1395 به پیشنهاد شماره 164636 /57 مورخ 13 /9 /1395 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای ردیف (3) جدول شماره (3) تبصره (36) الحاقی قانون بودجه سال 1395 کل کشور تصویب کرد
هیئت وزیران در جلسه 21 /9 /1395 به پیشنهاد شماره 164623 /57 مورخ 13 /9 /1395وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای ردیف (2) جدول شماره (3) تبصره (36) الحاقی قانون بودجه سال 1395 کل کشور تصویب کرد
با توجه به مقرره دبیر هیئت دولت ، وزارت صنعت،معدن و تجارت موظف گردید تا درخصوص اصلاح شرایط صدور و تمدیدکارت بازرگانی با طرح موضوع درکمیسیون ماده (1) آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات مطرح و ...
هیئت وزیران در جلسه 5 /8 /1395 به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های راه و شهرسازی وامور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد بند (5) ماده (14) قانون ساماندهی و...
ه پیشنهاد وزارتخانه ­های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و امور اقتصادی و دارایی به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بند (و) تبصره (5) قانون بودجه سال 1395 کل کشور و ...
وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام داشته از آنجا که در آیین نامه نحوه انتخاب حسابرس برای شرکت های دولتی ضمانت اجرایی لازم برای رعایت تصمیمات کارگروه انتخاب حسابرس پیش بینی نشده است. همچنین عنوان آیین نامه نیز با مفاد ماده «1» آن که دامنه شمول آیین نامه را تعیین نموده، هم خوانی ندارد...
صندوق احیا و بهره برداری از بناها و اماکن تاریخی و فرهنگی در سال 1384 به استناد بند (ز) ماده (114) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تأسیس گردید تا با استفاده از سرمایه بخش خصوصی بناهای تاریخی قابل احیا را به بهره برداری مناسب برساند.
بنیاد ملی نخبگان اعلام نموده نخبگان و استعدادهای برتر در زمره سرمایه‌های بی‌بدیل کشور محسوب می‌شوند که بخش اعظمی از مسئولیت خطیر توسعه کشور بر پایه دانش بر عهده آنان نهاده شده است. خوشبختانه در طی سه سال خدمت دولت یازدهم علاوه بر برنامه‌ریزی و ایجاد انگیزه برای جذب و نگهداشت نخبگان و استعدادهای برتر داخلی با تمهیدات و حمایتهای بنیاد...