کمیسیون اقتصاد
به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی آیین‌نامه‌های اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و آیین‌نامه ماده (۱۴) آن قانون اصلاح می‌شود.
سازمان امور مالیاتی به منظور تکریم ارباب رجوع، بهبود فضای کسب و کار و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای بهبود فرآیند‌های مالیاتی در نظر دارد در راستای تبصره (۴) ماده (۱۸۷) قانون مالیات­های مستقیم الحاقی ۳۱ تیر ۱۳۹۴ نسبت به برون­سپاری دریافت مالیات نقل و انتقال املاک به دفاتر اسناد رسمی اقدام نماید.
هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی اصلاح آیین‌نامه اجرایی ماده (۶۳) قانون وصول برخی از درآمد‌های دولت و مصرف آن در موارد معین موضوع خدمات ناوبری و درآمد‌های آن را اصلاح نمود.
لایحه اصلاح ماده (1) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) در خصوص تعیین قیمت خوراک صنایع پتروشیمی که پیش از این به دفتر هیئت دولت ارائه شده بود از دستور کار خارج شد.
در جلسه تخصصی کمیسیون اقتصاد دفتر هیئت دولت، صدور آیین‌نامه نحوه مشارکت اشخاص خارجی در سرمایه بانک­ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در هیئت وزیران ضروری دانسته نشد.
هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (1) بند (ب) ماده (3) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی، فهرست نیروگاه‌های موضوع تبصره (1) بند (ب) ماده (3) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) که کمتر از 20 درصد سهم بازار را دارند را تعیین کرد.
هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد مواد (2) و (3) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی با انتقال شرکت های زیر مجموعه سازمان انرژی اتمی از فهرست بنگاه های گروه (2) به فهرست بنگاه های گروه (3) موافقت کرد.
هیئت وزیران به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های راه و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی (با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور) و به استناد بند (هـ) تبصره (10) ماده واحده قانون بودجه سال 1397 کل کشور آیین نامه اجرایی بند یادشده را به تصویب رسانید.
هیئت وزیران به استناد جزء (۲) بند (الف) تبصره (۱۸) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور - مصوب ۱۳۹۶- آیین نامه اجرایی موضوع اجرای برنامه اشتغال گسترده و مولد با تأکید بر اشتغال جوانان، دانش‌آموختگان دانشگاهی، زنان و اشتغال حمایتی را به تصویب رسانید.
هیئت وزیران به پیشنهاد مشترک وزارت اموراقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی، آیین نامه اجرایی بند (و) تبصره پنج قانون بودجه سال 1397 کل کشور را تصویب کرد.