اقتصاد

کمیسیون اقتصاد
پیشنهاد شورای هماهنگی بانک‌ها درخصوص تعیین تکلیف بازپرداخت اقساط تسهیلات اعطایی از محل صندوق توسعه ملی با نرخ رسمی بانک مرکزی، در کمیسیون اقتصاد هیئت دولت مطرح و مورد موافقت قرار نگرفت.
هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی با تمدید دوره‌های مندرج در آیین‌نامه، موضوع بند (۱) تصویب نامه شماره ۱۶۹۴۷۵/ت ۵۵۱۶۴ هـ مورخ ۲۸ /۱۲ /۱۳۹۶ و در تبصره (۳) الحاقی ماده یادشده موضوع بند (۲) تصویب‌نامه مذکور موافقت نمود.
در راستای حمایت و تشویق صادرات محصولات چرمی، مدیریت فاضلاب صنعتی و سرمایه گذاری برای بهسازی عوارض زیست محیطی مربوط به آن، وزارت صنعت، معدن و تجارت پیشنهاد نموده است بند (ت) در قالب جزء (ت) ماده (۸) آیین نامه اجرایی ماده (۳۷) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور اضافه و آیین نامه مذکور اصلاح گردد.
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پیشنهاد اضافه نمودن یک تبصره به ماده (۱۳) مصوبه شماره ۹۴۱۴۱/ت ۵۵۴۵۵ مورخ ۱۷ مهر ۹۷ در خصوص احتساب  هزینه‌های ناشی از تنزیل اوراق بهادار اسلامی بعنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی را ارائه نموده است.
وزاتخانه‌های راه و شهرسازی و نیرو در جلسه ۱۱ آذر ۱۳۹۷ هیئت وزیران، پیشنهاد‌هایی در خصوص واگذاری اموال و تاسیسات، ماشین آلات و هرگونه مالکیت مربوط به تأسیسات آب و فاضلاب و تأمین مالی سیاست‌های تأمین مسکن را مطرح نمودند.
بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، درخواست صدور مجوز پرداخت تسهیلات در قالب طرح ویژه بهسازی مسکن روستایی و بازسازی مناطق سانحه دیده روستایی در حوادث را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب هیئت وزیران ارائه نموده است.
وزارت صنعت، معدن و تجارت به منظور رفع مشکلات واحد‌های تولیدی، درخواست تعیین درصد سپرده نقدی جهت تضمین انجام حواله و اعتبارات ارزی را برای سیر مراحل بررسی و تصویب هیئت وزیران ارائه نموده است.
پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت برای حذف مالیات بر ارزش افزوده زغال‌سنگ و دریافت آن از انتهای زنجیره تولید فولاد در کمیسیون اقتصاد دفتر هیئت دولت مورد مخالفت قرار گرفت.
پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در راستای رفع انحصار و ایجاد دسترسی برابر اپراتور‌ها در استفاده از شبکه‌های مذکور در کمیسیون اقتصاد هیئت دولت بررسی می‌شود.