کمیسیون اقتصاد
هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت نیرو و وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران آیین‌نامه اجرایی ماده (20) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و اصلاحات بعدی آن را اصلاح نمود.
مصوبه
هیئت وزیران بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را مکلف کرد تا نسبت به تعیین بانک های عامل و سهمیه آنها برای پرداخت تسهیلات طرح ویژه نوسازی و بهسازی دویست هزار واحد مسکونی روستایی با ضمانت سفته زنجیره ای اقدام نماید.
مصوبه
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ضمن بررسی حقوقی قوانین و مقررات موجود و تنقیح آنها در کنار بررسی های کارشناسی و مطالعه تطبیقی قوانین کشورهای مختلف در این رابطه پیش نویس «آیین نامه میزان مشارکت اشخاص خارجی در سرمایه بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی» را برای طرح و تصویب هیئت وزیران تدوین کرده است.
هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی توزیع یارانه های بخش مسکن با عنوان تخفیف عوارض پروانه، حمایت های مالی و تراکم و ایجاد تاسیسات عمومی مسکن مهر را تصویب کرد
وزارت امور اقتصادی و دارایی با هدف ساماندهی و تسریع در رسیدگی به شکایات مؤدیان مالیاتی، درخواست اصلاح مفاد بند (11) ماده (3) اساسنامه جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران را به منظور امکان همکاری و تعامل آن وزارت در مراکز استانها با جامعه حسابداران رسمی برای بررسی و تصویب هیئت دولت ارائه کرده است.
هئیت وزیران به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی اصلاح ماده (50) آیین نامه اجرایی قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع مالی و پولی کشور را تصویب کرد.
طبق مفاد مواد 10 تا 14 قانون شکار و صید ـ مصوب سال 1346 و اصلاحیه آن ـ متخلفین از قانون مذکور و کسانی که با ارتکاب اعمال مجرمانه موجبات نابودی حیات وحش و هم چنین تخریب و تجاوز به اکوسیستم های باارزش و مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست را فراهم می نمایند، به مجازات های مصرح در مواد مذکور می رسند.
هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی انتقال بدهی شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور از بانکهای تجارت و سپه به حساب بدهی دولت را تصویب کرد
هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی خروج نام شرکت خدمات عمومی و بهداشتی صنعتی و خدمات درمانی صنعت نفت از فهرست شرکت‌های قابل‌واگذاری در سال 1396 و تعیین تکلیف آن در قالب لایحه موضوع تبصره (2) بند (ج) ماده (3) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی (حوزه سلامت) را تصویب کرد
براساس آیین نامه اجرایی بند (د) ماده (۱۳۲) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم، واحدهای صنعتی خارج از شعاع 120 کیلومتری تهران از شمول معافیت مالیاتی خارج گردیده و فقط استان های قم و سمنان مستثنی شده اند و می توانند از معافیت مالیاتی استفاده نمایند. اینک وزارت صنعت، معدن و تجارت پیشنهاد زیر را ارایه نموده است.