اقتصاد
در جلسه اصلی کمیسیون اقتصاد هیئت دولت به ریاست عبدالناصر همتی، رئیس بانک مرکزی، بررسی و تصمیم گیری درخصوص پیشنهادات ارائه شده از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور، بانک مرکزی و وزارت راه و شهرسازی در دستورکار قرار گرفت.
هيئت وزيران میزان حق العمل فروش هر لیتر بنزین و نفت گاز در سال 1399 را تعیین کرد.
وزارت راه و شهرسازی به منظور تسريع در تأمين مالي تمام يا بخشي از منابع اعتباري موردنياز تكميل طرح‌هاي عمراني اولويت‌دار خود را ازطريق بازار سرمايه و انتشار صكوك اسلامي، درخواست بازنگری در آيين‌نامه اجرايي ماده (56) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت را به کمیسیون اقتصاد هیئت دولت ارائه نموده است.
وزارت جهاد کشاورزی درخواست تخصیص مبلغ 10 هزار هزار ميليارد ريال تسهیلات بانکی به شركت خدمات حمايتي كشاورزي برای تأمین کودهای مورد نیاز بخش کشاورزی را به کمیسیون اقتصاد هیئت دولت ارائه نموده است.
وزارت امور اقتصادی و دارایی به منظور تسویه بخشی از بدهی‌های دولت به سازمان تأمین اجتماعی و حل قسمتی از مشکلات این سازمان، آیین‌نامه اجرایی جزء (2) بند (و) تبصره (2) قانون بودجه سال 1399 کل کشور در خصوص تسویه بدهی دولت به این سازمان از طریق تأمين خوراك و انرژي با قيمت ترجيحي براي مصرف جاری کلیه واحدهاي توليدي مرتبط با سازمان مذکور را به کمیسیون اقتصاد هیئت دولت ارائه نموده است.
وزارت راه و شهرسازی پیشنهاد الحاق یک تبصره به ماده (5) آیین نامه اجرایی ماده واحده قانون اصلاح ماده (56) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت موضوع ایجاد ظرفیت قانونی رکن ضامن انتشار اوراق اسلامی براساس تضمین ماده (56) قانون مذکور را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب، به کمیسیون اقتصاد دولت ارایه کرده است.
وزارت امور اقتصادی و دارایی طی پیشنهادی، خواستار صدور اصلاحیه شماره سه بر ضمانتنامه قرارداد خط اعتباری منعقده بین سیستم بانکی کشور با صندوق توسعه صادرات هند توسط این وزارتخانه به منظور تمدید مهلت قرارداد مذکور از تاریخ 31/12/2019 تا 31/12/2021 میلادی شده است.
معانت حقوقی رئیس جمهور پیشنهاد پذیرش هزینه ناشی از تنزیل اوراق بهادار اسلامی اعم از اسناد خزانه اسلامی به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب، به کمیسیون اقتصاد دولت ارایه نموده است.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به منظور صیانت از نیروی انسانی و منابع مادی کشور، پیشنهاد پذيرش هزينه‌كرد كارفرمايان در زمينه ارتقاي ايمني و حفاظت فني محيط كار به عنوان هزينه‌هاي قابل قبول مالياتي را جهت سیر مراحل بررسی به کمیسیون اقتصاد هیئت دولت ارائه نموده است.
وزارت جهاد کشاورزی به منظور خدمت رسانی هرچه بهتر به عشایر کشور، پیشنهاد اصلاح تصویب نامه موضوع آیین نامه اجرایی بند (الف) تبصره (14) قانون بودجه سال 1399 کل کشور، درخصوص منابع و مصارف هدفمندی یارانه ها را به کمیسیون اقتصاد هیئت دولت ارائه نموده است.