اقتصاد

مراسم تودیع و معارفه دبیران کمیسیون اقتصاد هیئت دولت برگزار شد
در جلسه اصلی کمیسیون اقتصاد در روز دوشنبه مورخ ۲۳ تیر ۱۳۹۹ به ریاست دکتر دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی، مراسم تودیع و معارفه دبیران پیشین و فعلی کمیسیون برگزار شد و در ادامه، تعدادی از پیشنهادات دستگاه‌های اجرایی در دستورکار قرار گرفت.
کمیسیون اقتصاد
وزارت جهاد کشاورزی طی پیشنهادی به کمیسیون اقتصاد دولت، خواستار اعمال تخفیف تا ۵۰ درصد برای فروش اراضی واگذار شده توسط این وزارتخانه شده است.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشنهاد احتساب کمک زیان پرداختی توسط سازمان تأمین اجتماعی به مؤسسات درمانی تحت پوشش دارای شخصیت حقوقی مستقل به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب، به کمیسیون اقتصاد د ولت ارایه نموده است.
معاونت علمی، تحقیقاتی و فناوری، پیشنهاد ارایه اطلاعات مالی شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان مورد تأیید به صورت برخط و با حفظ طبقه بندی مربوط به این معاونت را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب، به کمیسیون اقتصاد دولت ارایه کرده است.
وزارت صنعت، معدن و تجارت پیشنهاد صدور مجوز سرمایه گذاری در طرح های ریسندگی و بافندگی در استان خراسان جنوبی توسط سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب، به کمیسیون اقتصاد دولت ارایه کرده است.
وزارت امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد تهاتر مطالبات و بدهی های بانک ملت با شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی را جهت بررسی و سیر مراحل تصویب، به کمیسیون اقتصاد هیئت دولت ارایه داده است.
وزارت نیرو پیشنهاد افزایش تعرفه برق مشترکان با دیماند ۳۰ کیلووات و بیشتر را در ساعات اوج بار بحرانی شبکه برق که در برنامه های تشویقی پاسخگویی با این وزارتخانه مشارکت نمی کنند، جهت بررسی و تصویب، به هیئت وزیران ارایه کرده است.
سازمان برنامه و بودجه کشور با مشارکت وزارت امور اقتصادی و دارایی، پیشنهاد آیین نامه اجرایی نحوه واگذاری مطالبات قراردادی (فاکتورینگ) را جهت بررسی و سیر مراحل تصویب، به کمیسیون اقتصاد هیئت دولت ارایه داده است.
وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی پیشنهاد الحاق یک تبصره به ماده (۸) آیین نامه اجرایی بند (ل) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) را جهت بررسی و سیر مراحل تصویب، به کمیسیون اقتصاد هیئت دولت ارایه کرده است.
وزارت راه و شهرسازی پیشنهاد اصلاح آیین نامه اجرایی ماده (۶۳) قانون وصول بخشی از در آمد‌های دولت و مصرف آن در موارد معین، موضوع خدمات ناوبری و درآمد‌های آن را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب به کمیسیون اقتصاد هیئت دولت ارائه نموده است.
وزارت کشور پیشنهاد اختصاص اعتبار مورد نیاز جهت احداث، تکمیل و تجهیز مراکز مدیریت و کنترل حوادث در مراکز  ۳۱ استان کشور را ارائه کرده است.