از تاريخ:
تا تاریخ:
شماره لایحه:
عنوان:
تاریخ ارسال لایحه:
به منظور توسعه روستاها و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق کمتر توسعه یافته روستایی و عشایری در راستای تحقق اهداف سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی لایحه زیر برای طی تشریفات قانونی تقدیم می شود
با توجه به اهمیت بهره ­گیری از حمل و نقل دریایی در گسترش مبادله کالا و جابه­ جایی مسافر و نظر به آثار مثبت آن در تقویت روابط اقتصادی و سایر همکاری­ های بین دو کشور ایران و جمهوری کره و...
نظر به لزوم استقرار روشمند همکاری‌های قضایی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری کره و با توجه به آثار مثبت ناشی از اتخاذ تدابیر و ایجاد بسترهای مناسب قانونی برای اتباع دو دولت و...
نظر به لزوم استقرار روشمند همکاری­های قضایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره و با توجه به آثار مثبت ناشی از اتخاذ تدابیر و ایجاد بسترهای مناسب قانونی برای اتباع دو دولت و در راستای زمینه­ سازی برای...
به موجب ماده (22) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی - مصوب 1389- میزان جریمه­ های نقدی مقرر در مواد قانون مذکور، متناسب با افزایش یا کاهش تورم هر سه سال یکبار با...
مطابق مواد (84)، (85) و (86 قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم - مصوب 1394- مقرر شده است...
نظر به توسعه روابط دوستانه ميان کشورهاي جمهوري اسلامي ايران و جمهوري آذربايجان بر اساس احترام متقابل، تفاهم و حسن همجواري و ابراز علاقه طرفين جهت تداوم استفاده مساوي از ظرفيت‌هاي آب و...
با توجه به تمايل دولت‌هاي جمهوري اسلامي ايران و جمهوري لهستان براي توسعه بيشتر همکاري و تحکيم پيوندهاي دوستي و نظر به نگراني از گسترش جرايم سازمان‌يافته و تهديدهاي ناشي از آن و به منظور مقابله مؤثر با اين تهديدها و ...
با توجه به اهميت هماهنگي مناسبات گمرکي در فرايند توسعه تجاري و تأمين اهداف اقتصادي آن و ثمربخش بودن استقرار يک بستر قانوني مناسب جهت گسترش تجارت سالم بين اتباع دولت جمهوري اسلامي ايران و ...
هيئت وزيران در جلسه 7 /6 /1395 چهار ماده را به لايحه احکام برنامه ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران الحاق کرد. بر اين اساس اهداف كمي كلان و بخش‌هاي اقتصادي به منظور دستيابي به رشد اقتصادي متوسط ساليانه 8 درصد و...