از تاريخ:
تا تاریخ:
شماره لایحه:
عنوان:
تاریخ ارسال لایحه:
رئیس جمهور در اجرای اصل 123 قانون اساسی، قانون اقدام متقابل در برابر اعلام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان «سازمان تروریستی» توسط ایالات متحده آمریکا را برای اجرا، ابلاغ کرد.
توسط رئیس جمهور انجام شد؛
حجت الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی پس از تصویب مجلس، قانون تفسیر یک ماده از قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی را ابلاغ کرد.
حجت الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی قانون دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری را برای اجرا ابلاغ کرد.
توسط رئیس جمهور انجام شد؛
حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی لایحه مبارزه با قاچاق انسان و اعضای بدن و مجازات عبوردهندگان غیرمجاز افراد از مرز‌های کشور را برای طی تشریفات قانونی به مجلس ارسال کرد.
از سوی رئیس جمهور
رئیس جمهور، قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور را جهت اجرا به سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ نمود.
توسط رییس جمهور
رییس جمهور لایحه اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم را برای طی تشریفات قانونی به مجلس ارسال کرد.
لایحه «نحوه واگذاری اموال، تأسیسات، ماشین آلات و هرگونه مالکیت مربوط به تأسیسات آب و فاضلاب» با امضای رئیس جمهور جهت طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.
لایحه «پروتکل حفاظت از تنوع زیستی، الحاقی به کنوانسیون چارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر» با امضای رئیس جمهور به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.
لایحه اصلاح موادی از قانون محاسبات کشور برای بررسی و طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.
رییس جمهوری در اجرای اصل «یکصد و بیست و سوم قانون اساسی» قانون ابلاغ قانون تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون شورا‌های حل اختلاف را ابلاغ کرد.