از تاريخ:
تا تاریخ:
شماره لایحه:
عنوان:
تاریخ ارسال لایحه:
رییس جمهور، لایحه «اصلاح قانون اساسنامه سازمان میراث ‏فرهنگی کشور» را جهت سیر تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال نمود.
رییس جمهور "لایحه اصلاح ماده (19) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی" را برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال نمود.
رییس جمهور، لایحه میزان و نحوه جریمه نقدی و توقف دارندگان وسایل نقلیه و واحدهای مشمول متمرد موضوع تبصره (1) ماده (3) قانون هوای پاک را برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال نمود.
رییس جمهور، لایحه الحاق بنادر شهید بهشتی و شهید کلانتری به محدوده منطقه آزاد تجاری – صنعتی چابهار را جهت سیر مراحل تقنینی به مجلس شورای اسلام ارسال نمود.
رییس جمهور در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم» را به وزارتخانه‌های دادگستری و امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرد.
لایحه "تشکیل وزارتخانه های «رفاه و تأمین اجتماعی» و «کار و تعاون» که به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور در جلسه هیئت وزیران با قید دو فوریت به تصویب رسیده بود، جهت طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.
رییس جمهور قانون تمدید مهلت جذب اعتبارات دارایی های سرمایه ای و مالی سال 1396 کل کشور را به سازمان برنامه و بودجه ابلاغ کرد.
لایحه "اصلاح قانون مبارزه با پولشویی" از سوی رییس محترم جمهوری، جهت طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.
"قانون اصلاح قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی" از سوی رییس محترم جمهوری جهت اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شد.
لایحه «الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پیمان مؤدت و همکاری در جنوب شرقی آسیا» از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد در تاریخ ۲۵ /۰۴/ ۱۳۹۷ به دولت ابلاغ گردید.