از تاريخ:
تا تاریخ:
شماره لایحه:
عنوان:
تاریخ ارسال لایحه:
طرح "الحاق یک تبصره به ماده (505) قانون آیین دادرسی دادگاه ­های عمومی و انقلاب (در امور مدنی)" در جلسه مورخ 6 /9 /1392 هیئت وزیران مطرح و ضمن مخالفت با طرح مزبور به دلایل زیر، وزیر دادگستری به عنوان نماینده دولت تعیین شد.
رییس جمهور قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامه های نیس و لوکارنو را به وزارت صنعت ، معدن و تجارت و دادگستری ابلاغ کرد هدف از الحاق به این موافقتنامه‌ها، دستیابی به اهداف اسناد بالادستی کشور درخصوص لزوم ایجاد همسویی قوانین و مقررات بخش تجاری کشور با قوانین و مقررات اتحادیه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی ازجمله سازمان تجارت جهانی (WTO) و آماده‌سازی و توانمندسازی کشور برای عضویت در این سازمان عنوان شده است
با توجه به تهدیدات فزاینده ناشی از تروریسم و با توجه به اینکه جمهوری اسلامی ایران از آغاز پیروزی انقلاب اسلامی همواره آماج حملات تروریستی گروه ها و سازمان های ضدانقلاب بوده است و خود از بزرگترین قربانیان این پدیده شوم محسوب می شود، همچنین با توجه به اینکه جمهوری اسلامی ایران با الهام از تعالیم عالیه اسلامی و فرهنگ اصیل مدارا محور ایرانی ضمن محکومیت قاطع تروریسم در تمامی اشکال و ...
لایحه " الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامه حمل و نقل بین‌المللی مواد غذایی فسادپذیر و تجهیزات خاص کاربردی برای این گونه جابه جایی‌ها (مورخ یکم سپتامبر 1970 میلادی برابر با دهم شهریور 1349 هجری شمسی)" که به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی
به منظور رفع ایرادات قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم – مصوب 1394- در مواردی نظیر لزوم مشخص شدن دایره شمول جرایم تروریستی موضوع قانون فوق و لزوم تفکیک افراد یا سازمان­ های تروریستی شناخته شده از سایر افراد، پیگرد جرایم علیه سازمان­ های بین­ المللی فاقد نمایندگی در ایران...
قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آذربایجان راجع به همکاری درزمینه پیشگیری، محدود سازی و کاهش پیامدهای شرایط اضطراری که در جلسه علنی روز...
قانون موافقتنامه همکاری درزمینه حفظ نباتات و قرنطینه گیاهی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ دوازده مهر ماه یکهزارو سیصدو نودو شش مجلس شورای اسلامی تصویب و...
در اجرای اصل یکصدو بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ دوازده مهر ماه یکهزارو سیصدو نودو شش مجلس شورای اسلامی تصویب و ...
ظر به اینکه مهلت اجرای آزمایشی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری - مصوب 3 /11 /1386- در شرف اتمام است و علی رغم تلاش انجام گرفته جهت تصویب مواد به لحاظ مفصل بودن آن و اینکه حسب اظهار معاونت امور مجلس ریاست جمهوری لایحه جامعی در همین خصوص در حال ارسال به...
در ماده ۷۳ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور آمده است: این قانون پس از انقضای قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران لازم الاجرا است.