از تاريخ:
تا تاریخ:
شماره لایحه:
عنوان:
تاریخ ارسال لایحه:
هیئت وزیران به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور لایحه مشارکت بخش عمومی- خصوصی را که با همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی کشور تهیه شده بود، جهت طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال نمود.
هیئت وزیران به دلیل تغییر در اولویت‌های کنونی دولت، شرایط جاری کشور و لزوم تمرکز وزارتخانه بر مأموریت‌های قانونی، خواستار استرداد لایحه "تشکیل وزارتخانه‌های "رفاه و تأمین اجتماعی" و "کار و تعاون" از مجلس شورای اسلامی شده است.
هیئت وزیران با قید یک فوریت لایحه موافقت‌نامه موقت تشکیل منطقه آزاد تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشور‌های عضو را به تصویب رسانید.
هیئت وزیران به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و فرهنگ و ارشاد اسلامی لایحه "اصلاح بند (۱۶) ماده (۲) قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی" را به تصویب رسانید.
لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ امروز توسط رییس جمهور در دستور کار مجلس قرار گرفت.
هیئت وزیران اصلاحیه لایحه ایجاد هشت منطقه آزاد تجاری – صنعتی و دوازده منطقه ویژه اقتصادی را برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال نمود.
 هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت اموراقتصادی و دارایی"لایحه موافقت‌نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی درمورد مالیات‌های بر درآمد به انضمام پروتکل الحاقی" به مجلس شورای اسلامی ارسال نمود.
هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی،  لایحه اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی را برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال نمود.
لایحه «ساماندهی تعهدات دانش آموختگان رشته‌های پزشکی و پیراپزشکی» در جلسه اول مهر ۱۳۹۷ هیئت دولت تصویب و برای طی مراحل قانونی راهی مجلس شد.
براساس قانون تفسیر بند (هـ) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور، شرکت ملی نفت ایران موظف به تأمین مواد اولیه قیر (VB) مورد نیاز دستگاه‌های اجرائی شد.