از تاريخ:
تا تاریخ:
شماره لایحه:
عنوان:
تاریخ ارسال لایحه:
رییس جمهور در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم» را به وزارتخانه‌های دادگستری و امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرد.
لایحه "تشکیل وزارتخانه های «رفاه و تأمین اجتماعی» و «کار و تعاون» که به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور در جلسه هیئت وزیران با قید دو فوریت به تصویب رسیده بود، جهت طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.
رییس جمهور قانون تمدید مهلت جذب اعتبارات دارایی های سرمایه ای و مالی سال 1396 کل کشور را به سازمان برنامه و بودجه ابلاغ کرد.
لایحه "اصلاح قانون مبارزه با پولشویی" از سوی رییس محترم جمهوری، جهت طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.
"قانون اصلاح قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی" از سوی رییس محترم جمهوری جهت اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شد.
لایحه «الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پیمان مؤدت و همکاری در جنوب شرقی آسیا» از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد در تاریخ ۲۵ /۰۴/ ۱۳۹۷ به دولت ابلاغ گردید.
لایحه "موافقتنامه بین‌المللی روغن زیتون و کنسرو زیتون" به دولت ابلاغ شد.
اصلاح قانون واگذاری واحدهای غیربهداشتی و درمانی بهکده رضوی به کمیته امداد امام خمینی (ره) و انتزاع آن از سازمان مبارزه با جذام که با عنوان لایحه تعیین تکلیف اموال بهکده رضوی سال گذشته در هیئت وزیران تصویب شده بود و به دلیل عدم ارایه نقشه محدودهای مورد انتقال به وزارت جهادکشاورزی در سیر مراحل قانونی متوقف شده بود اکنون با دریافت نقشه مورد نظر و با توجه به انقضای قریب به ده ماه از تاریخ تصویب لایحه مزبور، تغییر تاریخ آن در دولت تصویب شد.
دکتر حسن روحانی رییس جمهور،" قانون تفسیر جزء(1) بند (الف) تبصره (12) قانون بودجه سال 1397 کل کشور » را به سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ کرد.
هیئت وزیران با ارسال لایحه اصلاح مواد (20) الی (23) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تنفیذی در ماده (30) قانون اجرای سیاست‏های کلی اصل (44) قانون اساسی موافقت کرد.