از تاريخ:
تا تاریخ:
شماره لایحه:
عنوان:
تاریخ ارسال لایحه:
با توجه به تمايل دولت‌هاي جمهوري اسلامي ايران و جمهوري لهستان براي توسعه بيشتر همکاري و تحکيم پيوندهاي دوستي و نظر به نگراني از گسترش جرايم سازمان‌يافته و تهديدهاي ناشي از آن و به منظور مقابله مؤثر با اين تهديدها و ...
با توجه به اهميت هماهنگي مناسبات گمرکي در فرايند توسعه تجاري و تأمين اهداف اقتصادي آن و ثمربخش بودن استقرار يک بستر قانوني مناسب جهت گسترش تجارت سالم بين اتباع دولت جمهوري اسلامي ايران و ...
هيئت وزيران در جلسه 7 /6 /1395 چهار ماده را به لايحه احکام برنامه ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران الحاق کرد. بر اين اساس اهداف كمي كلان و بخش‌هاي اقتصادي به منظور دستيابي به رشد اقتصادي متوسط ساليانه 8 درصد و...
به منظور حفظ و افزايش بهره وري منابع انساني متخصص بخش ورزش کشور، تنسيق امور مربوط به مشاغل و حرف تخصصي در فعاليت هاي ورزشي، ايجاد سازوکار لازم براي توسعه و...
به منظور ساماندهي امور اداري و استخدامي شهرداري هاي کل کشور متناسب با جمعيت و لزوم انعطاف در پيش بيني مقررات متفاوت متناسب با تنوع و گستردگي وظايف شهرداري ها و...
- وزارت اموراقتصادی و دارایی با اشاره به امضای موافقت نامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‏ گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلواک توسط نمایندگان دو دولت...
جهت گسترش تجارت سالم بين اتباع دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري کره و به منظور ايجاد تسهيلات مناسب در روابط اقتصادي
با عنايت به اهميت هماهنگي مناسبات گمرکي در فرايند توسعه تجاري و تأمين اهداف اقتصادي آن و ثمربخش بودن استقرار
با عنايت به اهميت گسترش روابط اقتصادي در توسعه کشورها و نظر به ثمربخش بودن استقرار بستر قانوني براي فعاليت هاي مربوط بين اتباع دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري ليتواني و به منظور ايجاد تسهيلات مناسب در روابط اقتصادي بين دو کشور و نيز در جهت ارتقاي سطح همکاري هاي دو جانبه و ...
با عنايت به اهميت گسترش روابط اقتصادي در توسعه کشورها و نظر به ثمربخش بودن استقرار بستر قانوني براي فعاليت هاي مربوط بين اتباع دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري کرواسي و