لایحه «الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پیمان مؤدت و همکاری در جنوب شرقی آسیا» از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد در تاریخ ۲۵ /۰۴/ ۱۳۹۷ به دولت ابلاغ گردید.
با توجه به لزوم استقرار روشمند همکاری­ های قضایی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قزاقستان و با توجه به آثار مثبت ناشی از اتخاذ تدابیر و ایجاد بسترهای مناسب قانونی برای اتباع دو دولت و...
نظر به لزوم استقرار روشمند همکاری‌های قضایی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری کره و با توجه به آثار مثبت ناشی از اتخاذ تدابیر و ایجاد بسترهای مناسب قانونی برای اتباع دو دولت و...
نظر به لزوم استقرار روشمند همکاری­های قضایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره و با توجه به آثار مثبت ناشی از اتخاذ تدابیر و ایجاد بسترهای مناسب قانونی برای اتباع دو دولت و در راستای زمینه­ سازی برای...
با توجه به تمايل دولت‌هاي جمهوري اسلامي ايران و جمهوري لهستان براي توسعه بيشتر همکاري و تحکيم پيوندهاي دوستي و نظر به نگراني از گسترش جرايم سازمان‌يافته و تهديدهاي ناشي از آن و به منظور مقابله مؤثر با اين تهديدها و ...
- وزارت اموراقتصادی و دارایی با اشاره به امضای موافقت نامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‏ گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلواک توسط نمایندگان دو دولت...
جلسات کمیسیون