لایحه «موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی افغانستان درخصوص ارتباط بین المللی راه آهن» با امضای رئیس جمهور به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.
رئیس جمهور، لایحه اصلاح قانون «حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه ‏های کشور» را برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی فرستاد.
رئیس جمهور لایحه «اصلاح تبصره (۱) بند (ب) ماده (۵۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)» درخصوص تأمین مالی طرح های مربوط به افراد ایثارگر از محل منابع صندوق توسعه ملی را برای سیر مراحل قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد.
رئیس جمهور لایحه «پروتکل ارزیابی اثرات زیست محیطی فرامرزی الحاقی به کنوانسیون چارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر» را برای سیر مراحل قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد.
رئیس جمهور لایحه «موافقت‌نامه حمل و نقل هوایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری صربستان» را برای سیر مراحل قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد.
رئیس جمهور لایحه تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون شورا‌های حل اختلاف را برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال نمود.
دکتر حسن روحانی، رئیس جمهور لایحه «نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی» را پس از تصویب در جلسه ۱۹ آبان ۱۳۹۸ هیئت دولت، برای طی مراحل قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد.
رئیس جمهور «لایحه حمایت از حقوق افراد مبتلا به اختلالات روانی» را برای سیر مراحل قانونی به مجلس شورای اسلامی فرستاد.
دکتر حسن روحانی، رئیس جمهور لایحه حمایت از سهامداران خرد و اصلاح موادی از قانون تجارت را که با هدف ارتقا جایگاه ایران در نماگر حمایت از سهامداران خرد به عنوان یکی از نماگرهای ده­گانه شاخص سهولت انجام کسب و کار  بانک جهانی در دولت به تصویب رسید برای طی مراحل قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد.
دکتر حسن روحانی لایحه موافقتنامه تطبیق شرایط یکپارچه معاینه فنی ادواری وسایل نقیله چرخدار و شناسایی متقابل این بازرسی‌ها را به مجلس ارسال کرد.
جلسات کمیسیون