از تاريخ:
تا تاریخ:
شماره لایحه:
عنوان:
تاریخ ارسال لایحه:
لایحه "موافقتنامه بین‌المللی روغن زیتون و کنسرو زیتون" به دولت ابلاغ شد.
اصلاح قانون واگذاری واحدهای غیربهداشتی و درمانی بهکده رضوی به کمیته امداد امام خمینی (ره) و انتزاع آن از سازمان مبارزه با جذام که با عنوان لایحه تعیین تکلیف اموال بهکده رضوی سال گذشته در هیئت وزیران تصویب شده بود و به دلیل عدم ارایه نقشه محدودهای مورد انتقال به وزارت جهادکشاورزی در سیر مراحل قانونی متوقف شده بود اکنون با دریافت نقشه مورد نظر و با توجه به انقضای قریب به ده ماه از تاریخ تصویب لایحه مزبور، تغییر تاریخ آن در دولت تصویب شد.
دکتر حسن روحانی رییس جمهور،" قانون تفسیر جزء(1) بند (الف) تبصره (12) قانون بودجه سال 1397 کل کشور » را به سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ کرد.
هیئت وزیران با ارسال لایحه اصلاح مواد (20) الی (23) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تنفیذی در ماده (30) قانون اجرای سیاست‏های کلی اصل (44) قانون اساسی موافقت کرد.
ابلاغ قانون
دکتر روحانی قانون موافقتنامه انتقال محکومان بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دمکراتیک سوسیالیستی سریلانکا را به وزارت دادگستری ابلاغ کرد.
هیئت وزیران لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در موسسه بین‌المللی تحلیل سامانه های کاربردی را که توسط معاونت علمی و فناوری رییس جمهور پیشنهاد شده بود را تصویب و جهت سیر تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم نمود.
ابلاغ قانون
قانون حمایت از حقوق معلولان که با عنوان لایحه حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت به مجلس شورای اسلامی ارسال شده بود با تصویب در جلسه علنی مورخ 1396/12/20 و تأیید شورای نگهبان ابلاغ گردید.
ابلاغ قانون
قانون تفسیر چگونگی امهال وام که با عنوان طرح دوفوریتی استفساریه به مجلس شورای اسلامی ارسال شده بود با تصویب در جلسه علنی مورخ 1396/12/20 و تأیید شورای نگهبان ابلاغ گردید.
لایحه مالیات بر درآمد وزارت امور اقتصادی و دارایی در مناطق آزاد تجاری صنعتی که به پیشنهاد وزارت اقتصادی دارای در جلسه 12/9 /1396 هیئت وزیران به تصویب رسیده است برای طی تشریفات قانونی به پیوست تقدیم می شود.
دکتر روحانی رییس جمهور قانون بودجه ۱۳۹۷ کل کشور را به سازمان برنامه و بودجه ابلاغ کرد.
    1 صفحه