از تاريخ:
تا تاریخ:
کد پیشنهاد:
عنوان:
تاریخ ثبت پیشنهاد:
واحد رسیدگی کننده:
براساس بند (و) تبصره (5) قانون بودجه سال 1397 کل کشور به دولت اجازه داده شده در سال ۱۳۹۷ با رعایت قوانین و مقررات دولت از طریق اسناد (اوراق) تسویه خزانه، بدهیهای قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که در چهارچوب مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۶ ایجاد شده، با مطالبات قطعی دولت (وزارتخانه‌ ها و مؤسسات دولتی) از اشخاص مزبور تا مبلغ بیست هزار میلیارد به‌ صورت جمعی - خرجی تسویه کند.
براساس بند (ب) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه، به منظور مردمی شدن اقتصاد و ارتقای مشارکت جوامع محلی و توانمندسازی آنان در حفظ محیط زیست به دستگاه های اجرایی مربوط اجازه داده می شود قرارداد اجرای پروژه های پیش بینی شده در موافقت نامه های طرح های تملک دارایی سرمایه ای ملی و استانی خود را با تشکل های روستایی و عشایری و تعاونی های تخصصی مربوط منعقد کنند. در این راستا سازمان برنامه و بودجه، آیین نامه اجرایی بند فوق را جهت تصویب در هیئت وزیران ارایه نموده است.
دبیرخانه کارگروه ملی آلودگی هوا از دی ماه سال 1396 با برگزاری جلسات برنامه جامع کاهش آلودگی هوای کلانشهرها به پیشرفت های خوبی در حوزه نوسازی خودروهای فرسوده حمل و نقل عمومی دست یافته است. در همین راستا سازمان حفاظت محیط زیست به منظور رفع موانع اجرایی طرح نوسازی ناوگان فرسوده، پیشنهادهایی در خصوص اصلاح برنامه جامع کاهش آلودگی هوای کلانشهرها جهت تصویب هیئت وزیران ارایه نموده است.
وزارت کشور آیین نامه اجرایی جز یکم بند (ب) ماده (27) قانون برنامه ششم توسعه با موضوع مدیریت پسماندها را برای تصویب در هیئت وزیران تدوین کرد.
دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی پیشنهاد تبدیل مناطق ویژه اقتصادی سرخس و دوغارون به منطقه آزاد تجاری - صنعتی را برای دومین بار مطرح نموده است.
طبق بند (خ) ماده (87) قانون پنجساله برنامه ششم توسعه، کلیه فرزندان و همسران شهدای شاغل در دستگاه های دولتی می توانند با حداکثر هشت سال سنوات ارفاقی و با دریافت حقوق و مزایای کامل بازنشسته شوند. از آنجاییکه اجرای بند فوق، شامل کلیه صندوق های بیمه و بازنشستگی فعال می باشد و به منظور ایجاد وحدت رویه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، آیین نامه اجرایی بند مذکور را جهت بررسی و تصویب هیئت وزیران ارایه نموده است.
براساس بند (الف) ماده (9) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، شورای عالی بیمه سلامت مکلف است هرساله قبل از تصویب بودجه سال بعد در هیئت وزیران، نسبت به بازنگری و تعیین تعرفه خدمات سلامت برای کلیه ارایه دهندگان خدمات بهداشت، درمان و تشخیص اقدام نماید. لذا با عنایت به موافقت شورای مذکور، وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی، تعرفه خدمات اعتیاد و درمان سوء مصرف مواد در سال 1397 را جهت تصویب هیئت وزیران ارایه نموده است.
باتوجه به طولانی بودن روال استقرار صنایع کوچک و متوسط و منوط نمودن امکان ایجاد آن ها به فرآیندهای زمان بر استعلام های متعدد، سبب بروز اصطکاک در روند تولید و اشتغال و بی انگیزه شدن صاحبان سرمایه می شود. به منظور تسهیل این روند، وزارت صنعت، معدن و تجارت درخواست اصلاح موضوع "عدم الزام به اخذ مجوز موردی از ادارات کل حفاظت محیط زیست" برای متقاضیان استقرار در شهرک ها و نواحی صنعتی کشور را به هیئت وزیران ارایه نموده است.
یکی از فعالیت های وزارت صنعت، معدن و تجارت در زمینه زمین شناسی و اکتشاف مواد معدنی، پتانسیل یابی و شناسایی ژئوپارک ها در کشور است که اکنون در برنامه بین المللی علوم زمین و ژئوپارک های یونسکو قرار دارد. لذا با توجه به لزوم حرکت منظم کشور در مقوله ژئوپارک ها، پیشنهادی براساس ماده (22) آیین نامه داخلی هیئت وزیران، جهت طی مراحل بررسی و تصویب به هیئت دولت ارایه شده است.
براساس ماده (3) ضوابط و روش های اجرایی مدیریت پسماندهای برقی و الکترونیکی شورای عالی حفاظت محیط زیست، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با همکاری با سازمان حفاظت محیط زیست، تسهیلات و امکانات لازم برای ایجاد واحدهای بازیافت پسماندهای برقی و الکترونیکی را فراهم آورد. با عنایت به اهمیت موضوع، درخواست صدور مجوز استقرار واحدهای بازیافت پسماندهای برقی و الکتریکی در شعاع 120 کیلومتری تهران، جهت بررسی و تصویب هیئت دولت ارایه شده است.