از تاريخ:
تا تاریخ:
کد پیشنهاد:
عنوان:
تاریخ ثبت پیشنهاد:
واحد رسیدگی کننده:
وزارت دادگستری با همکاری سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، آیین نامه اجرایی بند (پ) ماده (۱۱۳) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب هیئت وزیران ارائه نموده است.
با نوسان نرخ ارز در کشور، بسیاری از واحد‌های تولیدی با سررسید شدن اعتبارات اسنادی ریفاینانس و یا یوزانس (مدت دار) شش ماهه و یک ساله، در تسویه حساب تعهدات مالی خود دچار چالش گشته اند. لذا بانک مرکزی پیشنهاد نموده است تأمین ارز برای پرداخت اعتبارات یا بروات اسنادی یادشده اینگونه واحد‌ها در سررسید پرداخت براساس نرخ رسمی صورت پذیرد.
وزارت راه و شهرسازی، با ارائه پیشنهادی به منظور جلوگیری از بروز مشکلات و حدوث آثار منفی، تداخل وظایف و اختلال در خدمات رسانی به عموم در حوزه‌های راه آهن و حمل و نقل ریلی، فرودگاه‌ها و حمل و نقل هوایی، حمل و نقل جاده‌ای در شهر‌ها و روستاها، بنادر و سایر حوزه‌های مرتبط، مواردی را جهت رفع این مسائل به هیئت دولت ارائه نموده است.
وزارت صنعت، معدن و تجارت پیشنهاد اصلاح بند‌های (۲) و (۳) مصوبه‌ای را با موضوع معضل معافیت مالیاتی و پذیرش هزینه‌های خرید ارز صادراتی تصویب شده در ۴ تیر ۱۳۹۷ را مطرح نموده است.
نظر به سیاست توسعه شهری ریل پایه در وزارت راه و شهرسازی و با عنایت به تکالیف قانونی درخصوص توسعه حمل و نقل ریلی در کشور، وزارت فوق، پیشنهاد اصلاح آیین نامه اجرایی تبصره (۱) ماده (۱۷) قانون ایمنی راه‌ها و راه‌آهن را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب هیئت وزیران ارائه نموده است.
وزارت امور اقتصادی و دارایی با توجه به مشکلات ایجاد شده برای سرمایه گذاری های خارجی در حوزه انرژی های تجدید پذیر، پیشنهاد خود را با موضوع حذف الزام خرید پانلهای ساخت داخل برای احداث نیروگاه های خورشیدی با ظرفیت بالا ارائه نموده است.
وزارت نیرو پیشنهاد اصلاح ماده ۴ آیین نامه اجرایی ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، بمنظور تمدید مهلت استفاده از تسویه تسهیلات ارزی دریافت کنندگان تسهیلات از جمله شرکت‌های تولیدکننده برق تا پایان سال ۱۳۹۷ را به هیئت دولت ارائه داد.
وزارت اقتصاد آیین‌نامه اجرایی بند (ف) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور با موضوع صرف مالیات مازاد بر حقوق ورود از واردکنندگان خودرو در یارانه سود تسهیلات تولید و حمایت از اشتغال را به هیئت دولت پیشنهاد داد.
وزارت صنعت، معدن و تجارت به منظور حمایت ویژه از مجموعه تولیدکنندگان کوچک و بزرگ، پیشنهاد الحاق یک تبصره به ذیل ماده (4) آیین‌نامه اجرایی بند (ل) ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) با موضوع تامین سرمایه در گردش بنگاه‌ها از سرجمع اعتبارات وجوه اداره شده سالانه هر دستگاه را به هیئت دولت ارائه نموده است.
وزارت صنعت، معدن و تجارت درخواست تغییر عنوان "شهرک صنعتی فراشبند" به "ناحیه صنعتی روستایی فراشبند" را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب هیئت وزیران ارائه نموده است.