از تاريخ:
تا تاریخ:
کد پیشنهاد:
عنوان:
تاریخ ثبت پیشنهاد:
واحد رسیدگی کننده:
وزارت امور اقتصادی و دارایی متن پیشنهادی در رابطه با حمایت از حقوق مالکیت و تولید ثروت، موضوع بند (ب) ماده (۴) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب هیئت وزیران ارائه نموده است.
در سال ۱۳۵۳ جهت اسکان ۱۲ هزار نفر از پناهجویان عراقی زمینی در شهرستان زیوه در استان آذربایجان غربی اختصاص یافت. اکنون باتوجه به برخی مسائل پیش آمده، وزارت کشور در خواست انتقال اسناد مالکیتی این اردوگاه به نام اداره کل امور اتباع و مهاجران خارجی این وزارت را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب هیئت وزیران ارائه نموده است.
وزارت کشور به منظور رفع مشکلات در زمینه توسعه و بهبود پایانه‌های مسافری و فراهم نمودن زمینه سرمایه گذاری بخش خصوصی، پیشنهادی را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب هیئت وزیران ارائه نموده است.
وزارت کشور با همکاری وزارت خانه‌های نیرو، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی و سازمان حفاظت محیط زیست، آیین نامه اجرایی ماده (۲۲) قانون هوای پاک را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب هیئت وزیران ارائه نموده است.
پیشنهاد برگزاری اولین گردهمایی بین‌المللی حقوق کودک و کنفرانس منطقه‌ای عدالت برای کودکان و نوجوانان در آذر ماه سال جاری توسط وزارت دادگستری به هیئت دولت ارائه شده است.
وزارت صنعت، معدن و تجارت درخواست صدور مجوز شماره گذاری تعدادی اتوبوس دوکابین شهری دارای استاندارد‌های آلایندگی یورو ۳ و ۴ را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب هیئت وزیران ارائه نموده است.
با عنایت به مواد (۱۶)، (۱۸) و (۲۲) قانون هواپیمایی کشوری، وزارت راه و شهرسازی آیین نامه ضمانت اجرایی و رسیدگی به تخلفات هواپیمایی کشوری را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب هیئت وزیران ارائه نموده است.
آیین نامه اجرایی بند (ج) ماده (38) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مربوط به همکاری و هماهنگی دستگاه‌های ذی ربط توسط وزارت دادگستری با همکاری وزارتخانه های بهداشت، تعاون، آموزش و پرورش و سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور به منظور افزایش جنبه اصلاحی و بازدارندگی مجازات حبس و بهبود محیط زندانها تهیه شده است.
به منظور نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی و ارتقاء کیفیت سطح خدمات رسانی به شهروندان، وزارت کشور پیشنهاد صدور مجوز واردات ناوگان کارکرده ۱ تا ۵ سال از سایر کشور‌ها و مناطق آزاد تجاری – صنعتی ایران را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب هیئت وزیران ارائه نموده است.
وزارت کشور، آیین نامه اجرایی بند (پ) ماده (۱۰۸) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه با موضوع پیوست‌های حفاظتی – انتظامی شهرک‌ها، مجتمع‌های اداری، تجاری، مسکونی و صنعتی و مراکز عمومی را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب هیئت وزیران ارائه نموده است.