از تاريخ:
تا تاریخ:
کد پیشنهاد:
عنوان:
تاریخ ثبت پیشنهاد:
واحد رسیدگی کننده:
براساس تبصره (3) ذیل ماده (12) قانون هوای پاک، سازمان حفاظت محیط زیست ملزم به تعیین حدود مجاز انتشار آلاینده های هوا می باشد. در این راستا مصوبه مربوط به حدود مجاز خروجی آلاینده های صنایع بررسی و پس از اعمال تغییرات لازم در جداول مربوط، پیش نویس اصلاحی مصوبه فوق، جهت بررسی و تصویب در هیأت دولت ارسال گردیده است.
وزارت امور خارجه درخواست صدور مجوز امضای یادداشت تفاهم لغو روادید برای دارندگان گذرنامه های سیاسی ایران و هند را به هیات دولت ارائه کرد.
وزرات نیرو پیشنهاد مجوز واگذاری هزار و 584 مترمربع از زمینی واقع در دهستان گلسرک در بخش 12 شهرستان رشت، را برای ساخت مخزن زمینی آب شرب را به دولت اعلام کرده است.
وزارت جهاد کشاورزی خواستار فک رهن و آزادسازی وثایق فعالان صنعت میگوی پرورشی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی از طریق بانکهای عامل شد.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پیش نویس قانون رهن بانکی موضوع «نقد و بررسی شرطیت قبض در عقد رهن از منظر حقوقی و فقهی با تاکید بر مقتضیات عقد رهن بانکی» را برای طرح در هیئت وزیران آماده کرده است.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ضمن بررسی حقوقی قوانین و مقررات موجود و تنقیح آنها در کنار بررسی های کارشناسی و مطالعه تطبیقی قوانین کشورهای مختلف در این رابطه پیش نویس «آیین نامه میزان مشارکت اشخاص خارجی در سرمایه بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی» را برای طرح و تصویب هیئت وزیران تدوین کرده است.
براساس قانون انتزاع کمیته ملی پارالمپیک از کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران _مصوب سال 1395_ به‌ منظور ایجاد زمینه ‌های لازم برای شرکت قهرمانان و ورزشکاران جانباز و معلول در مسابقات مختلف و نیز توسعه ورزش در بین اقشار مختلف جامعه مذکور، کمیته ملی پارالمپیک از کمیته ملی المپیک منتزع شد. در همین راستا وزارت ورزش و جوانان، نسخه پیشنهادی اساسنامه کمیته ملی المپیک را جهت طرح و تصویب در هیأت دولت ارائه نموده است.
پیرو درخواست انجمن صنایع نساجی ایران مبنی بر رفع تنگناهای کنونی و ایجاد اشتغال و راهکارهای ارایه شده در این رابطه، وزارت صنعت، معدن و تجارت ضمن ارائه گزارشی از مجموعه اقدامات صورت پذیرفته، پیشنهاداتی را به منظور بهبود وضعیت این صنعت ارئه نموده است.
با توجه به اینکه جامعه ما درحال گذر از یک جامعه سنتی به سوی پیشرفت می باشد و این تحولات به سرعت درحال شکل گیری است لذا تأثیر این تحولات به فرد، خانواده و جامعه بسیار ملموس است که این امر باعث شده برای کاهش آسیب های اجتماعی وارده، تمهیداتی اندیشیده شود و فوریت های اجتماعی یکی از این راهکارها می باشد. در همین راستا فراهم نمودن آمبولانس فوریت های اجتماعی مناسب فعالیت اورژانس اجتماعی یکی از ضروریات تحقق این امر به شمار می رود.
با توجه به نقش مستندسازی و ثبت و ضبط جوانب اجرای طرح ها و پروژه های مهم کشور در انتقال دانش و، بهره مندی از تجربیات گوناگون و ثبت و ضبط جوانب اجرای طرح ها و پروژه های مهم کشور، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خواستار «الزام دستگاه های اجرایی به مستندنگاری و ثبت تصویری طرح ها و پروژه های مهم کشور» در قالب مصوبه هیئت دولت و یا بخشنامه به کلیه دستگاه های اجرایی شده است.