موضوعات در حال بررسی
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات درخواست تعیین همترازي دبير شوراي اجرايي فناوري اطلاعات با مقام معاون وزير را به کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک هیئت دولت ارائه نموده است.
وزارت راه و شهرسازی به منظور تأمين مالي احداث و تكميل طرح‌هاي عمراني این وزارت، پیشنهاد صدور مجوز ماده (22) قانون عمليات بانكداري بدون ربا براي طرح هاي زير ساختي وزارت متبوع، موضوع تبصره ماده (5) آيين نامه اجرايي قانون اصلاح ماده (56) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت را به کمیسیون اقتصاد هیئت دولت ارائه نموده است.
وزارت دادگستری لایحه پیشنهادی قوه قضائیه در زمینه تشکیل دادگاه دریایی را که به منظور رفع خلا قانونی موجود در این زمینه تهیه شده، جهت سیر مراحل بررسی به کمیسیون لوایح هیئت دولت ارائه نموده است.
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به منظور تسریع و تسهیل در اجرای قراردادهای پژوهشی دانشگاه­ ها و مراکز علمی، پژوهشی و فناوری و تشویق پژوهشگران و کاستن از تشریفات اداری زمان بر، پیشنهادی را به کمیسیون علمی، تحقیقاتی و فناوری هیئت دولت ارائه نموده است.
سازمان ملی استاندارد ایران درخواست همترازي نيمي از مشاوران این سازمان با مقامات موضوع بند (ه) ماده (71) قانون مديريت خدمات كشوري (همترازی با مقام معاون وزیر) را به کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک هیئت دولت ارائه نموده است.
وزارت راه و شهرسازی، پیشنهاد اصلاح مصوبه تکمیل پروژه آزادراه اصفهان - شیراز توسط شرکت عمران شهر جدید صدرا را جهت طی مراحل بررسی و تصویب، به کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست دولت ارایه کرده است.
معاونت حقوقی رئیس جمهور با توجه به ضرورت پیش بینی ساختار و جایگاه شورایاری ها در نظام حقوقی کشور در نظام مدیریت شهری، پیشنهاد پیش نویس لایحه الحاق یک بند به ماده (80) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب، به کمیسیون خاص امور کلانشهرها ارایه نموده است.
وزارت خانه های راه و شهرسازی و نفت با توجه به عدم رعایت کامل استانداردهای موثر در مصرف انرژی در ساخت و سازها، پیشنهاد مشترکی را در خصوص راهکارهای اجرایی کاهش مصرف انرژی در ساختمان ها به کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست هیئت دولت ارائه کرده اند.
وزارت آموزش و پرورش با توجه به ضرورت تسریع در اجرایی نمودن مفاد آیین نامه اجرایی تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق التدریس و آموزشیاران سوادآموزی، متن اصلاحیه آیین نامه اجرایی تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق التدریس و آموزشیاران سوادآموزی را به کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک هیئت دولت ارائه نموده است.
وزارت ورزش و جوانان درخواست واگذاری مالكيت مجموعه سواركاري صفائيه شهرستان يزد به اداره كل ورزش و جوانان استان مربوطه را به کمیسیون لوایح هیئت دولت ارائه نموده است.
71 - 80 of 732
جلسات کمیسیون