براساس آیین نامه اجرایی بند (د) ماده (۱۳۲) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم، واحدهای صنعتی خارج از شعاع 120 کیلومتری تهران از شمول معافیت مالیاتی خارج گردیده و فقط استان های قم و سمنان مستثنی شده اند و می توانند از معافیت مالیاتی استفاده نمایند. اینک وزارت صنعت، معدن و تجارت پیشنهاد زیر را ارایه نموده است.
استاندار قزوین با ارسال نامه­ ای به معاون اول محترم رییس جمهور اعلام نمود: یکی از مهمترین محورهای سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه اقتصاد مقاومتی کمک به تولید ملی و حل مشکلات واحدهای صنعتی می باشد
جلسات کمیسیون