وزارت جهاد کشاورزی پیشنهاد «تعیین کالای ذرت و جو برای عرضه در بورس کالای ایران» را برای بررسی به دولت ارسال کرده است.
وزارت امور اقتصادی و دارایی، "آیین نامه ساماندهی، ایجاد، ثبت و اعلام فهرست تشکل‌های اقتصادی کشور" موضوع تبصره (2) ماده (4) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی را جهت طی مراحل قانونی و تصویب هیئت وزیران ارائه نموده است.
وزارت راه و شهرسازی پیشنهاد اصلاح بند «ر» ماده (۱) آیین نامه اجرایی قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک‌ها و سایر منابع مالی و پولی کشور را برای بحث و بررسی و تصویب نهایی به هیئت دولت ارائه نموده است.
وزارت جهاد کشاورزی پیشنهاد معافیت شرکت پشتیبانی امور دام کشور را از پرداخت مالیات عملکرد سال ۱۳۹۶ در ارتباط با مابه التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام شده عملیات سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵ پس از تایید سازمان حسابرسی ارائه نموده است.
وزارت کشور به منظور بازسازی ناوگان اتوبوس های شهری، پیشنهاد اصلاح آیین‌نامه اجرایی ماده (۸) قانون هوای پاک،‌ موضوع تعیین سن فرسودگی خودروها و بیمه انواع وسیله نقلیه موتوری را جهت سیر مراحل تصمیم‌گیری به کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست هیئت دولت ارائه نموده است.
وزارت جهاد کشاورزی درخواست فروش ملکی واقع در شهرستان رفسنجان استان کرمان را جهت سیر مراحل تصمیم‌گیری به کمیسیون لوایح هیئت دولت ارائه نموده است.
وزارت نیرو پیشنهاد تعیین هزینه استهلاک تأسیسات و دارایی‌ها برای شرکت توانیر در سال ۱۳۹۸ به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی را جهت سیر مراحل بررسی به کمیسیون اقتصاد هیئت دولت ارائه نموده است.
وزارت کشور درخواست شهرداری بندر گروک درخصوص واگذاری دو هکتار از اراضی ملی میناب واقع در شهرستان سیرک به منظور احداث آرامستان را جهت سیر مراحل تصمیم‌گیری به کمیسیون لوایح هیئت دولت ارائه نموده است.
معاونت حقوقی رئیس جمهور پیش نویس لایحه «اصلاح قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیت‌های ریاست جمهوری» را جهت سیر مراحل بررسی به کمیسیون لوایح هیئت دولت ارائه نموده است.
وزارت کشور به منظور شفافیت در نحوه توسعه حمل و نقل درون شهری از طریق سامانه های کم ظرفیت مانند تراموا، پیشنهاد اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از سامانه های حمل و نقل ریلی شهری و حومه را جهت سیر مراحل تصمیم‌گیری به کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست هیئت دولت ارائه نموده است.
جلسات کمیسیون