پیشنهاد سالانه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در خصوص آیین نامه چگونگی هزینه کرد وجوه حاصل از حق التولیه، حق النظاره و میزان حق الزحمه امین یا هیئت امنای اماکن مذهبی در سال ۱۳۹۹ به کمیسیون فرهنگی دولت رسید.
وزارت کشور پیشنهاد صدور مجوز تامین تا مبلغ ۱۵ درصد پیش پرداخت تعهدات فاینانس برای طرح‌های ریلی پروژه خط دو قطار شهری کرج و حومه از محل صندوق توسعه ملی موضوع بند (ج) تبصره (۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور را ارائه نموده است.
با توجه به اهمیت گسترش زیر ساخت‌های مربوط به حمل و نقل در بهبود ارائه خدمات به گردشگران داخلی و خارجی، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خواستار  تسهیل ورود تعداد محدودی خودروهای ویژه گردشگری شده است.
وزارت امور اقتصادی و دارایی درخواست بررسی موضوع واگذاری اراضی ملی و تغییر کاربری اراضی به عنوان یکی از مسائل مهم حوزه سرمایه‌گذاری را به هیئت دولت ارسال نموده است.
وزارت جهاد کشاورزی درخواست اصلاح مصوبه موضوع واگذاری یک پلاک ثبتی به سازمان نظام دامپزشکی کشور را به دولت ارسال کرده است.
درخواست وزارت کشور درخصوص واگذاری پنج‌ساله حق استفاده از ۲۰۴ مدرسه بی‌استفاده واقع در ۲۰ شهرستان کمتر توسعه یافته به سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در کمیسیون لوایح هیئت دولت بررسی می‌شود.
پیشنهاد وزارت نفت درخصوص معیار‌ها و مشخصات فنی فهرست حداقل رتبه برچسب انرژی تجهیزات هیدروکربوری بخش ساختمان در دستورکار کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست هیئت دولت قرار گرفته است.
کمیسیون لوایح هیئت دولت درخواست وزارت صنعت، معدن و تجارت درخصوص صدور مجوز فروش یک پلاک ثبتی واقع در شهرستان تهران استان تهران را بررسی می‌کند.
بررسی درخواست وزارت جهاد کشاورزی درخصوص صدور مجوز فروش یک پلاک ثبتی در شهرستان شوش استان خوزستان در کمیسیون لوایح هیئت دولت بررسی می‌شود.
سازمان نقشه‌برداری کشور برای تأمین اعتبارات لازم برای پرداخت پاداش خدمت بازنشستگان و ذخیره مرخصی کارکنان خود، متقاضی فروش اموال مازاد این سازمان شده است.
جلسات کمیسیون