وزارت کشور پیشنهاد اصلاح درصد فوق العاده جذب کارکنان شهرداری‌ها در سطوح مختلف را به هیئت دولت ارسال کرده که در کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک دفتر هیئت دولت در حال بررسی است.
پیشنهاد برگزاری اولین گردهمایی بین‌المللی حقوق کودک و کنفرانس منطقه‌ای عدالت برای کودکان و نوجوانان در آذر ماه سال جاری توسط وزارت دادگستری به هیئت دولت ارائه شده است.
وزارت صنعت، معدن و تجارت درخواست صدور مجوز شماره گذاری تعدادی اتوبوس دوکابین شهری دارای استاندارد‌های آلایندگی یورو ۳ و ۴ را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب هیئت وزیران ارائه نموده است.
جلسات کمیسیون