معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، پیشنهاد معافیت ۲۰ درصدی از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما را در کارگاه‌هایی که از نیروی کار زنان سرپرست خانوار استفاده می کنند به دولت ارائه نموده است.
شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی پیشنهاد معافیت ماشین آلات حمل و نقل معدنی از حقوق گمرکی را برای بررسی و طی تشریفات قانونی به هیئت دولت ارسال کرده است.
وزارت کشور، بسته اجرایی کاهش اثرات فرونشست زمین ناشی از تغییرات سطح آب زیرزمینی در شهر تهران را جهت سیر مراحل بررسی و تصمیم گیری هیئت وزیران ارائه نموده است.
سازمان حفاظت محیط زیست، پیشنهاد صدور مجوز فروش اموال غیرمنقول مازاد این سازمان در استان تهران را به منظور تأمین منابع مالی لازم برای احداث ساختمان های اداری، جهت سیر مراحل بررسی و تصویب هیئت وزیران ارائه نموده است.
وزارت راه و شهرسازی، پیشنهاد صدور مجوز خرید تعدادی دستگاه خودروی سواری را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب هیئت وزیران ارائه نموده است.
معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، پیش‌نویس لایحه اصلاح ماده (۱۰۴۱) قانونی مدنی را با هدف تعیین حداقل سن ازدواج برای طی مراحل قانونی به هیئت دولت ارسال کرده است. براساس این پیشنهاد عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۶ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به ۱۸ سال تمام شمسی منوط به رعایت مصلحت کودک، اذن، ولی و حکم دادگاه به شرط احراز رشد جسمی و روانی است.
وزارت راه و شهرسازی درخواست برگزاری ششمین کنفرانس منطقه‌ای تغییر اقلیم در سال ۱۳۹۸ را به دولت ارائه نموده است.
معاونت حقوقی رئیس جمهور به پیشنهاد سازمان جمعیت هلال احمر، درخواست صدور مجوز واگذاری حق استفاده از از چند هزار مترمربع از اراضی یک پلاک ثبتی واقع در شهرستان قیروکارزین استان فارس برای احداث پایگاه اورژانس بین جاده‌ای را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب هیئت وزیران ارائه نموده است.
معاونت حقوقی رئیس جمهور به پیشنهاد سازمان جمعیت هلال احمر، درخواست صدور مجوز واگذاری حق استفاده از بخشی از یک پلاک ثبتی واقع در شهرستان نائین استان اصفهان را برای احداث پایگاه امداد و نجات جاده‌ای، جهت سیر مراحل بررسی و تصویب هیئت وزیران ارائه نموده است.
معاونت حقوقی رئیس جمهور به پیشنهاد سازمان جمعیت هلال احمر، درخواست صدور مجوز واگذاری حق استفاده از یک هکتار از اراضی چند پلاک تجمیعی در بخش ۶ ثبتی واقع در شهرستان اسدآباد استان همدان برای احداث پایگاه جاده‌ای و مرکز آموزش تخصصی را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب هیئت وزیران ارائه نموده است.
جلسات کمیسیون