پیشنهاد وزارت کشور پیشنهاد داده "کارگروه کارت هوشمند" به ریاست سازمان ثبت احوال کشور و عضویت نمایندگان وزارت کشور، وزارت اطلاعات، نهاد ریاست جمهوری، سازمان فناوری اطلاعات و سازمان اداری و استخدامی کشور تشکیل شود.
آیین نامه اجرایی بند (ج) ماده (38) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مربوط به همکاری و هماهنگی دستگاه‌های ذی ربط توسط وزارت دادگستری با همکاری وزارتخانه های بهداشت، تعاون، آموزش و پرورش و سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور به منظور افزایش جنبه اصلاحی و بازدارندگی مجازات حبس و بهبود محیط زندانها تهیه شده است.
وزارت دادگستری با همکاری سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، آیین نامه اجرایی بند (پ) ماده (۱۱۳) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب هیئت وزیران ارائه نموده است.
سازمان برنامه و بودجه کشور، پیش‌‌نویس اساسنامه سازمان هواپیمایی کشوری، موضوع بندهای (1، 2، و 4) ماده (53) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور را برای بررسی و تصویب در هیئت وزیران تدوین کرده است.
معاونت حقوقی ریاست جمهوری متن اصلاحیه تصویب نامه هیئت وزیران با موضوع آیین نامه اجرایی آموزشگاه‌های رانندگی را برای بررسی و تایید به هیئت دولت ارائه نمود.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی آیین‌نامه ساماندهی کودکان خیابانی را اصلاح و با عنوان جدید «آیین‌نامه حمایت اجتماعی از کودکان کار و خیابان» تهیه و به هیئت دولت ارائه نموده است.
وزارت کشور پیش‌نویس لایحه "بازنگری و اصلاح قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی با رویکرد محرومیت‌های اجتماعی یا کارهای اجباری عام المنفعه برای تخلفات مکرر رانندگان خودروها، عابران، موتورسیکلت‌ها و تخلفات ناشی از مصرف الکل و موارد مخدر و جلوگیری از تردد وسایل نقلیه حمل و نقل عمومی شهری فاقد تجهیزات اطفای حریق" را تهیه و ارائه نموده است.
براساس آیین نامه اجرایی حمل و نقل دانش آموزان مدارس، فعالیت مؤسسات و شرکت‌های پیمانکاری خودرو‌های حمل و نقل دانش آموزان منوط به "داشتن اساسنامه و شماره ثبت" و "گواهی صلاحیت رانندگی" می‌باشد.
سازمان برنامه و بودجه کشور پیش نویس آیین نامه اجرایی بند‌های (ت) و (ج) ماده (۶۳) قانون برنامه ششم توسعه را برای تصویب هیئت وزیران تدوین نموده است.
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات پیشنهاد اصلاح ماده (40) لایحه اصلاح و دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری را ارائه نموده است.
جلسات کمیسیون