وزارت دادگستری با همکاری سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، آیین نامه اجرایی بند (پ) ماده (۱۱۳) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب هیئت وزیران ارائه نموده است.
سازمان برنامه و بودجه کشور، پیش‌‌نویس اساسنامه سازمان هواپیمایی کشوری، موضوع بندهای (1، 2، و 4) ماده (53) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور را برای بررسی و تصویب در هیئت وزیران تدوین کرده است.
معاونت حقوقی ریاست جمهوری متن اصلاحیه تصویب نامه هیئت وزیران با موضوع آیین نامه اجرایی آموزشگاه‌های رانندگی را برای بررسی و تایید به هیئت دولت ارائه نمود.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی آیین‌نامه ساماندهی کودکان خیابانی را اصلاح و با عنوان جدید «آیین‌نامه حمایت اجتماعی از کودکان کار و خیابان» تهیه و به هیئت دولت ارائه نموده است.
وزارت کشور پیش‌نویس لایحه "بازنگری و اصلاح قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی با رویکرد محرومیت‌های اجتماعی یا کارهای اجباری عام المنفعه برای تخلفات مکرر رانندگان خودروها، عابران، موتورسیکلت‌ها و تخلفات ناشی از مصرف الکل و موارد مخدر و جلوگیری از تردد وسایل نقلیه حمل و نقل عمومی شهری فاقد تجهیزات اطفای حریق" را تهیه و ارائه نموده است.
براساس آیین نامه اجرایی حمل و نقل دانش آموزان مدارس، فعالیت مؤسسات و شرکت‌های پیمانکاری خودرو‌های حمل و نقل دانش آموزان منوط به "داشتن اساسنامه و شماره ثبت" و "گواهی صلاحیت رانندگی" می‌باشد.
سازمان برنامه و بودجه کشور پیش نویس آیین نامه اجرایی بند‌های (ت) و (ج) ماده (۶۳) قانون برنامه ششم توسعه را برای تصویب هیئت وزیران تدوین نموده است.
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات پیشنهاد اصلاح ماده (40) لایحه اصلاح و دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری را ارائه نموده است.
براساس پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تصویب شورای عالی سلامت، پیشنهاد تعیین تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در مراکز درمانی خیریه در سال1396 مشابه تعرفه خدمات بخش خصوصی برای تصویب هیات وزیران ارایه شده است.
وزارت دادگستری با اشاره به مکاتبه معاون اول قوه قضائیه در خصوص موضوع اصلاح ماده (2) آیین نامه تعیین احراز مصادیق عملی شهید وطرح آن در جلسه هیئت وزیران باتوجه به ...
جلسات کمیسیون