وزارت کشور به منظور رفع معضلات پیش روی اتوبوسرانی‌های شهری کشور و تعیین تکلیف نحوه واگذاری اتوبوس‌های جدید یا بازسازی شده به بخش خصوصی، پیشنهادی را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب هیئت وزیران ارائه نموده است.
وزارت کشور به منظور رفع مشکلات در زمینه توسعه و بهبود پایانه‌های مسافری و فراهم نمودن زمینه سرمایه گذاری بخش خصوصی، پیشنهادی را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب هیئت وزیران ارائه نموده است.
سازمان برنامه و بودجه کشور، درخواست صدور مجوز فروش ساختمان مرکزی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان آذربایجان غربی را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب هیئت وزیران ارائه نموده است.
نظر به سیاست توسعه شهری ریل پایه در وزارت راه و شهرسازی و با عنایت به تکالیف قانونی درخصوص توسعه حمل و نقل ریلی در کشور، وزارت فوق، پیشنهاد اصلاح آیین نامه اجرایی تبصره (۱) ماده (۱۷) قانون ایمنی راه‌ها و راه‌آهن را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب هیئت وزیران ارائه نموده است.
وزارت صنعت، معدن و تجارت درخواست تغییر عنوان "شهرک صنعتی فراشبند" به "ناحیه صنعتی روستایی فراشبند" را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب هیئت وزیران ارائه نموده است.
مؤسسه توسعه متوازن اقتصاد ایرانیان، طرح مسکن پیشگام را به عنوان مبنای شکل دهی جریان بزرگ نوسازی و بازآفرینی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری کشور جهت سیر مراحل بررسی و تصویب هیئت وزیران ارایه کرده است.
وزارت ورزش و جوانان درخواست واگذاری مجوز بهره برداری و نگهداری از ورزشگاه نقش جهان اصفهان به شرکت فولاد مبارکه اصفهان را به هیئت دولت ارائه نمود.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشنهاد تخریب و تجدید بنای ساختمان اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل را به دلیل فرسوده و غیر قابل استفاده بودن به هیئت دولت ارائه نمود.
معاونت حقوقی ریاست جمهوری درخواست وزارت راه و شهرسازی برای واگذاری 8/ 11 هکتار از زمینی در شهرستان خوی، استان آذربایجان غربی برای احداث پایانه مرزی رازی را تایید کرده و به هیئت وزیران ارجاع داده است.
وزارت جهاد کشاورزی به هیئت وزیران درخواست داد، مجوز فروش ملکی در ساروخان کرمانشاه به مساحت هزار و 775 متر مربع را صادر کند.
جلسات کمیسیون