وزارت ورزش و جوانان درخواست واگذاری مجوز بهره برداری و نگهداری از ورزشگاه نقش جهان اصفهان به شرکت فولاد مبارکه اصفهان را به هیئت دولت ارائه نمود.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشنهاد تخریب و تجدید بنای ساختمان اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل را به دلیل فرسوده و غیر قابل استفاده بودن به هیئت دولت ارائه نمود.
معاونت حقوقی ریاست جمهوری درخواست وزارت راه و شهرسازی برای واگذاری 8/ 11 هکتار از زمینی در شهرستان خوی، استان آذربایجان غربی برای احداث پایانه مرزی رازی را تایید کرده و به هیئت وزیران ارجاع داده است.
وزارت جهاد کشاورزی به هیئت وزیران درخواست داد، مجوز فروش ملکی در ساروخان کرمانشاه به مساحت هزار و 775 متر مربع را صادر کند.
براساس ماده (47) قانون برنامه ششم توسعه، کلیه دستگاه های اجرایی مکلفند در طول اجرای قانون برنامه در طرح های خود و در شرایط برابر به پیمانکاران بومی واجد شرایط استانی اولویت دهند. در این رستا وزارت نفت، آیین نامه اجرایی ماده فوق را جهت تصویب هیئت وزیران ارایه نموده است.
قرارداد مشارکت برای اجرای آزاد راه شش خطه همت - کرج ، شامل احداث آزاد راه و ایجاد تاسیسات جانبی خاص و نگهداری و بهره برداری از آن با شرکت احداث، نگهداری و بهره برداری از آزاد راه همت - کرج وزارت راه و شهرسازی منعقد شده است.
رييس سازمان برنامه و بودجه کشور در مورد ارجاع اختلاف هاي ناشي از اجرا يا تفسير قراردادهاي مربوط به طرح هاي عمراني دستگاههاي اجرايي با پيمانکاران و مشاوران را به شرح زير براي ارجاع داوري به شوراي عالي فني ارايه نموده ...
جلسات کمیسیون