وزارت امور خارجه درخواست خود را برای خرید ساختمان دفتر سفارت ایران در کلمبو کشور سریلانکا به هیئت دولت ارائه نمود.
وزارت کشور در اجرای تبصره 1 ماده (103) قانون امور گمرکی و ماده (4) آیین نامه ایجاد و مدیریت مبادی ورودی و خروجی کشور مصوب ...
براساس ماده (۹) قانون بهبود مستمر محیط کسب کار وزارت امور خارجه موظف بوده ظرفیتهای روابط خارجی و نمایندگی‌های سیاسی کشور در خارج را در خدمت تولیدکنندگان داخلی و سرمایه‌گذاران در ایران و به‌ویژه صادرکنندگان کالاها و خدمات قرار دهد.
جلسات کمیسیون