با عنایت به مواد (۱۶)، (۱۸) و (۲۲) قانون هواپیمایی کشوری، وزارت راه و شهرسازی آیین نامه ضمانت اجرایی و رسیدگی به تخلفات هواپیمایی کشوری را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب هیئت وزیران ارائه نموده است.
به منظور نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی و ارتقاء کیفیت سطح خدمات رسانی به شهروندان، وزارت کشور پیشنهاد صدور مجوز واردات ناوگان کارکرده ۱ تا ۵ سال از سایر کشور‌ها و مناطق آزاد تجاری – صنعتی ایران را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب هیئت وزیران ارائه نموده است.
وزارت کشور، آیین نامه اجرایی بند (پ) ماده (۱۰۸) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه با موضوع پیوست‌های حفاظتی – انتظامی شهرک‌ها، مجتمع‌های اداری، تجاری، مسکونی و صنعتی و مراکز عمومی را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب هیئت وزیران ارائه نموده است.
سازمان صداوسیما درخواست نموده است تا نسبت به تصویب موضوع تعهد توسعه دهندگان ارتباطات حمل و نقل جاده ای و تونل های درون شهری و برون شهری برای تجهیز سیستم های رادیویی با هماهنگی این سازمان اقدامات لازم صورت پذیرد.
وزارت آموزش و پرورش، پیش نویس متن لایحه رتبه بندی معلمان را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب هیئت وزیران ارائه نموده است.
سازمان برنامه و بودجه، آیین نامه اجرایی ماده (۳۴) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه، موضوع اجرای ضوابط و مقررات بهداشتی توسط عرضه کنندگان فراورده‌های دامی را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب هیئت وزیران ارائه نموده است.
سازمان ملی استاندارد ایران در راستای توسعه فعالیت استانداردسازی خود در دو حوزه تولید محصولات حلال و آزمون جاده ای خودرو، طرح های مربوط به این بخش ها را جهت تصویب هیئت وزیران ارایه نمود.
بر اساس قانون مدنی در زمان وقوع عقد بیع باید شیء‌ای که مورد خرید و فروش قرار می‌گیرد، موجود باشد به همین دلیل نکات حقوقی در خرید خانه مشخص است. اما در فروش ساختمانی که هنوز احداث نشده، این شرایط رعایت نمی‌شود و همین مسئله می تواند مشکلاتی در پی داشته باشد.
براساس تبصره (1) بند (1) ماده (7) قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، فهرست کالاها و تجهیزات پزشکی و استاندارد آن ها به موجب آیین نامه‌ای است که با پیشنهاد مشترک سازمان ملی استاندارد و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ارایه می شود. در این راستا نهادهای فوق، آیین نامه یادشده را جهت تصویب هیئت وزیران ارایه نموده است.
براساس ماده (17) مصوبه هیئت وزیران، واردات خودرو به مناطق آزاد تجاری- صنعتی با لحاظ معافیت های مربوط، منوط به رعایت مفاد تصویب نامه مذکور می باشد. شورایعالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی در راستای صیانت از قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی و با هدف تسهیل در روند سرمایه گذاری، درخواست حذف ماده (17) آیین نامه یادشده را جهت تصویب هیئت وزیران ارایه نموده است.
جلسات کمیسیون