بر اساس ماده (30) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، مقرر شده است: "اشخاص ثالث زیان دیده حق دارند با ارائه مدارک لازم برای دریافت خسارت به ‌طور مستقیم حسب مورد به ...
براساس بند (و) ماده (3) قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و ...
وزارت نيرو به منظور رفع اشکال قانوني، اساسنامه "شركت سهامي توسعه منابع آب و خاك سيستان" را که طي مصوبه شماره 25818/ت 28254هـ مورخ 4 /6 /1382 به تصويب هيئت وزيران رسيده است، را با تغيير نام آن به "شرکت مادر تخصصي توزيع نيروي برق" اصلاح و براي طي مراحل تصويب ارايه نموده است.
وزارت راه و شهر سازی با توجه به تصمیم متخذه در جلسه هیئت امنای صندوق سرمایه گذاری طرح حرم های مطهر مبنی بر اصلاح اساسنامه صندوق مزبورمتن پیشنهادی اصلاح اساسنامه را جهت سیر مراحل تصویب به هیئت دولت ارسال نموده است .
با توجه به درخواست وزارت امور اقتصادی و دارایی - سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی وفنی ایران ، سازمان متبوع مکلف به پرداخت حق عضويت ساليانه وايپا (WAIPA) شده است
با عنايت به عدم امکان حضور وزير راه و شهرسازي و معاونت امور مجلس رييس جمهور در جلسات کميسيون اقتصاد، و در خواست وزارت و معاونت متبوع نسبت به لغو عضويت آنان از کميسيون اقتصاد مراتب جهت لغو عضويت ...
جلسات کمیسیون