بر اساس قانون مدنی در زمان وقوع عقد بیع باید شیء‌ای که مورد خرید و فروش قرار می‌گیرد، موجود باشد به همین دلیل نکات حقوقی در خرید خانه مشخص است. اما در فروش ساختمانی که هنوز احداث نشده، این شرایط رعایت نمی‌شود و همین مسئله می تواند مشکلاتی در پی داشته باشد.
براساس تبصره (1) بند (1) ماده (7) قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، فهرست کالاها و تجهیزات پزشکی و استاندارد آن ها به موجب آیین نامه‌ای است که با پیشنهاد مشترک سازمان ملی استاندارد و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ارایه می شود. در این راستا نهادهای فوق، آیین نامه یادشده را جهت تصویب هیئت وزیران ارایه نموده است.
براساس ماده (17) مصوبه هیئت وزیران، واردات خودرو به مناطق آزاد تجاری- صنعتی با لحاظ معافیت های مربوط، منوط به رعایت مفاد تصویب نامه مذکور می باشد. شورایعالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی در راستای صیانت از قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی و با هدف تسهیل در روند سرمایه گذاری، درخواست حذف ماده (17) آیین نامه یادشده را جهت تصویب هیئت وزیران ارایه نموده است.
با توجه به اینکه کارمندان قرارداد کار معین دستگاه های اجرایی علی رغم همسان بودن وظایف محوله با کارمندان پیمانی و رسمی از حقوق و مزایای کمتری برخوردار می باشند لذا در راستای پاسخگویی به مکاتبات متعدد دستگاه های اجرایی و رعایت عدالت در نظام پرداخت و جبران خدمات، سازمان اداری و استخدامی کل کشور، پیشنهاد همسان سازی حقوق و مزایای کارمندان قرارداد کارمعین با کارمندان پیمانی را جهت بررسی و تصویب هیئت وزیران ارایه نموده است.
پس از اعلام ممنوعیت تولید و شماره گذاری موتورسیکلت های کاربراتوری از سوی هیئت وزیران درراستای اجرای برنامه های جامع کاهش آلودگی هوا، برخی شرکت های تولید کننده این محصولات به دلیل عدم اطلاع و اعلام لیست موجودی موتورهای خود به انجمن سازندگان موتورسیکلت و شرکت های مربوطه، موفق به شماره گذاری تعدادی از تولیدات خود نگردیدند لذا برای جلوگیری از تبعات اجتماعی و بروز مشکلات و مساعدت برای تداوم فعالیت این شرکت ها وزارت کشور، پیشنهادی را جهت بررسی و تصویب هیئت وزیران ارایه نموده است.
براساس سیاستهای کلی نظام در بخش حمل و نقل و همچنین سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه، با توجه به مزایای فراوان و ویژگی های منحصر به فرد حمل و نقل ریلی در زمینه صرفه جویی سوخت، کاهش تلفات جاده ای و مزایای زیست محیطی و منافع حاصله برای اقتصاد ملی ...
وزارت : کشور با عنایت به اینکه در ماده(16) آیین نامه صدور انواع گواهینامه های رانندگی ،موضوع تصویب نامه شماره 239698/ت 41794 هـ مورخ 6 /12 /1390 مبنی بر " مندرجات گواهینامه رانندگی" چون به موضوع درج نشان موافقت دارنده گواهینامه رانندگی به اهدای عضو در صورت فوت به علت تصادفات رانندگی اشاره ای نشده است پیشنهاد لازم را برای سیر مراحل تصویب ارایه نموده است.
بر اساس ماده (30) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، مقرر شده است: "اشخاص ثالث زیان دیده حق دارند با ارائه مدارک لازم برای دریافت خسارت به ‌طور مستقیم حسب مورد به ...
براساس بند (و) ماده (3) قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و ...
وزارت نيرو به منظور رفع اشکال قانوني، اساسنامه "شركت سهامي توسعه منابع آب و خاك سيستان" را که طي مصوبه شماره 25818/ت 28254هـ مورخ 4 /6 /1382 به تصويب هيئت وزيران رسيده است، را با تغيير نام آن به "شرکت مادر تخصصي توزيع نيروي برق" اصلاح و براي طي مراحل تصويب ارايه نموده است.
جلسات کمیسیون