موضوعات در حال بررسی
وزارت امور اقتصادي و دارايی به استناد ماده (15) قانون حداكثر استفاده از توان توليدی و خدماتی كشور و حمايت از كالای ايرانی و به منظور حمايت از تجميع توانمندی ‌های شركت ها و تقويت آن ها، آيين نامه اجرايی تشويق به مشاركت را به هیئت دولت ارائه نموده است.
لایحه الحاق بک تبصره به ماده (41) قانون حمایت خانواده تازه ترین پیشنهاد معاونت رئیس جمهور در امور زنان و خانواده است که با هدف رفع مشکلات و محدودیت مادرانی که حضانت و نگهداری فرزند زیر 18 سال و یا محجور خود را برعهده دارند، به هیئت دولت ارایه شده است.
معاونت حقوقی رئیس جمهور با توجه به اهمیت موضوع وثایق و تضامین در اخذ اعتبار توسط فعالان اقتصادی، به ویژه واحدهای تولیدی، پیشنهاد اصلاح ماده (774) قانون مدنی و مواد مرتبط با آن راجع به مال موضوع عقد رهن را جهت سیر مراحل بررسی، تصویب و ارسال به مجلس شورای اسلامی، به هیئت دولت ارایه نموده است.
وزارت امور اقتصادی و دارایی در راستای اجرای قانون مالیات های مستقیم و براساس تصمیمات کمیسیون های تقویم املاک، پیشنهاد تعیین 27 درصد ارزش معاملاتی ملک را به عنوان مأخذ محاسبه عوارض و وجوه برای اجرا در سال 1399 را جهت بررسی و تصویب در هیئت دولت ارایه کرده است.
وزارت راه و شهرسازی در راستای تسهیل شرایط دریافت تسهیلات مشارکت مدنی دوره ساخت، قرض الحسنه و ودیعه اسکان موقت در سکونت گاه های غیررسمی (حاشیه نشینی) و مناطق کمتر برخوردار، پیشنهاد اصلاح ماده (17) آیین نامه اجرایی برنامه ملی بازآفرینی شهری پایدار موضوع میزان سقف تسهیلات مشارکت مدنی دوره ساخت و ودیعه اسکان موقت در اراضی مشمول طرح ها و برنامه های مندرج در آیین نامه را جهت بررسی و تصویب، به هیئت دولت ارایه کرده است.
وزارت جهاد کشاورزی در تازه ترین پیشنهاد خود، پیش نویس «سیاست های اجرایی طرح ملی الگوی کشت» را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب، به هیئت دولت ارایه نموده است.
وزارت صنعت، معدن و تجارت پیشنهاد اصلاحات (141) ردیف تعرفه شامل (75) مورد کاهش حقوق ورودی به میزان یک درصد و (66) مورد ایجاد، حذف، ادغام، تفکیک و اصلاح شرح ردیف تعرفه و اصلاح مندرجات ذیل یادداشت فصول کتاب مقررات صادرات و واردات را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب، به هیئت دولت ارایه کرده است.
وزارت راه و شهرسازی با ارایه پیشنهادی به هیئت دولت، خواستار متولی گری سازمان هواشناسی در بررسی طرح های مربوط به تعدیل وضع هوا از حیث مبانی تئوری و امکان سنجی عملی شده است.
وزارت آموزش و پرورش در اجرای جزء «1» بند «الف» ماده (63) قانون برنامه ششم توسعه و راهکار مندرج در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش راجع به استقرار نظام مکان یابی مدارس براساس سامانه آمایش سرزمین و تحولات جمعیتی و با هدف تأمین عدالت آموزشی و مدیریت هدفمند منابع دولتی و خیرین، پیش نویس «آیین نامه اجرایی مکان یابی مدارس دولتی و بازتخصیص فضاهای آموزشی» را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب، به هیئت دولت ارایه کرده است.
شورای عالی انقلاب فرهنگی درخواست صدور مجوز فروش و تبدیل به احسن نمودن ساختمان دبیرخانه این شورا در تهران را به هیئت دولت ارائه نموده است.
121 - 130 of 854
جلسات کمیسیون