معاهده آپوستیل شرایطی را فراهم می کند که به موجب گواهینامه مخصوص، اسناد صادر شده در هریک از کشورهای عضو، در سایر کشورهای عضو قابلیت بهره برداری و استفاده حقوقی و قانونی را خواهد داشت و در حقیقت یک سند بین المللی است که می شود آن را با اسناد رسمی داخلی کشورها مقایسه نمود. گواهینامه آپوستیل بطور معمول به اسناد و تاییدیه های محلی پیوست می شود تا به این اسناد وصف بین المللی ببخشد.
وزارت کشور با توجه به حکم ماده (42) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 20 /02 /1395 در خصوص تهیه آیین نامه اجرایی ماده مذکور آیین نامه مربوط به نحوه توقیف وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه شخص ثالث را که با همکاری وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و دادگستری و بیمه مرکزی تهیه‌ شده ااست را جهت طی مراحل تصویب به هیئت دولت ارسال نموده است.
بر اساس قانون انتزاع کمیته ملی پارالمپیک از کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران مصوب - 10 /06 /1395 - ، وزارت ورزش و جوانان پیش نویس اساسنامه کمیته ملی پارالمپیک را که با همکاری مشترک با کمیته ملی پارالمپیک تهیه گردیده است را جهت طی مراحل تصویب به هیئت دولت ارسال نموده است.
وزارت راه و شهرسازی به استناد ماده (7) قانون دریایی ایران مصوب 29/6/1343، برای تغییر تابعیت کشتی‌های ایرانی (حسب درخواست مالک) و همچنین شرایط خروج از تابعیت و دیگر موارد مرتبط، پیش‌نویس آیین نامه اجرایی ماده (7) قانون یادشده را به شرح زیر جهت طی مراحل تصویب ارایه نموده است.
وزارت راه و شهرسازی در خصوص تکلیف مقرر در تبصره (3) ماده (20) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 مجلس شورای اسلامی اعلام می دارد
طبق ماده واحده قانون تعیین تکلیف تابعییت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی- مصوب 1385-، فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی که در ایران متولد شده یا حداکثر تا یکسال پس از تصویب این قانون در ایران متولد می شوند می توانند بعد از رسیدن به سن هجده سالگی تقاضای تابعیت ایرانی نمایند و...
به موجب ماده واحده "قانون استفاده از خدمات اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و یا خارجی به منظور استیفای حقوق ملت ایران در دعاوی علیه خارجیان و...
از آنجایی که مهم ترین هدف عمومی از وجود این سازمان تقویت نظام پشتیبانی از کسب و کارها در زمینه های مختلف اقتصادی اعم از یک مرجع برای تامین منابع تا یک مشاور و متخصص برای حل مشکلات واحدهای مختلف اقتصادی است، می توان گفت محدودیت های ایجاد شده با فلسفه وجودی سازمان های توسعه ای سازگار نیست.
به استناد بند (ب) ماده (11) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت- مصوب 1380- وزارت تعاون ،كار و رفاه اجتماعي موظف است درآمد حاصل از صدور و تمديد پروانه كار اتباع خارجي در ايران را براساس تعرفه­‌اي كه به تصويب هيأت وزيران مي رسد، وصول و به حساب درآمد عمومي واريز نمايد.
«پيش نويس آيين نامه اجرايي قانون ياد شده و جداول حدنصاب هاي فني و اقتصادي اراضي کشاورزي» توسط وزارت جهادکشاورزي و با همکاري سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نهايي و ارایه گرديده است؛
جلسات کمیسیون