با توجه به  دستور رئیس جمهور در مورد تسهیل واردات و تأمین ناوگان ریلی، وزارت صنعت، معدن و تجارت خواستار تامین ارز دولتی از سامانه نیما به منظور تسهیل واردات و تامین ناوگان ریلی، دریایی، هوایی و جاده‌ای شده است.
در چند سال اخیر سیستم بانکی کشور نسبت به تأمین مالی پروژه های دارای توجیه اقتصادی از محل منابع ارزی صندوق توسعه ملی اقدام نموده است. با افزایش یکباره نرخ ارز و نوسانات موجود و متأثر گشتن جریان نقدی طرح های مورد تأمین مالی و بازپرداخت اقساط آن ها، امکان تأمین و تسویه اقساط از اوایل سال جاری مقدور نگردیده است. لذا مدیران عامل بانک های کشور درخواست نموده اند تا جهت تعیین تکلیف وضعیت اقساط بانک ها به صندوق توسعه ملی اقدامات لازم صورت پذیرد.
وزارت امور اقتصادی و دارایی متن پیشنهادی در رابطه با حمایت از حقوق مالکیت و تولید ثروت، موضوع بند (ب) ماده (۴) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب هیئت وزیران ارائه نموده است.
وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، لایحه‌ای تحت عنوان «الحاق چهار تبصره به ماده (۲۴) قانون وصول برخی از درآمد‌های دولت و مصرف آن در موارد معین» با موضوع نحوه محاسبه ارز دانشجویان بورسیه و اعزامی را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب هیئت وزیران ارائه نموده اند.
وزارت نیرو در راستای استفاده حداکثری از ظرفیت بند (و) تبصره (5) قانون بودجه و به منظور تسویه مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی و تسویه و تهاتر بدهی خود به شبکه بانکی و ضرورت تسهیل در اجرای برنامه تأمین آب و برق مطمئن و پایدار در تابستان آتی پیشنهاد داده است وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی نسبت به تسویه و تهاتر 200 هزار میلیارد ریال بدهی شرکت های تابعه وزارت فوق، اقدام لازم را معمول نمایند.
با نوسان نرخ ارز در کشور، بسیاری از واحد‌های تولیدی با سررسید شدن اعتبارات اسنادی ریفاینانس و یا یوزانس (مدت دار) شش ماهه و یک ساله، در تسویه حساب تعهدات مالی خود دچار چالش گشته اند. لذا بانک مرکزی پیشنهاد نموده است تأمین ارز برای پرداخت اعتبارات یا بروات اسنادی یادشده اینگونه واحد‌ها در سررسید پرداخت براساس نرخ رسمی صورت پذیرد.
وزارت صنعت، معدن و تجارت پیشنهاد اصلاح بند‌های (۲) و (۳) مصوبه‌ای را با موضوع معضل معافیت مالیاتی و پذیرش هزینه‌های خرید ارز صادراتی تصویب شده در ۴ تیر ۱۳۹۷ را مطرح نموده است.
وزارت امور اقتصادی و دارایی با توجه به مشکلات ایجاد شده برای سرمایه گذاری های خارجی در حوزه انرژی های تجدید پذیر، پیشنهاد خود را با موضوع حذف الزام خرید پانلهای ساخت داخل برای احداث نیروگاه های خورشیدی با ظرفیت بالا ارائه نموده است.
وزارت نیرو پیشنهاد اصلاح ماده ۴ آیین نامه اجرایی ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، بمنظور تمدید مهلت استفاده از تسویه تسهیلات ارزی دریافت کنندگان تسهیلات از جمله شرکت‌های تولیدکننده برق تا پایان سال ۱۳۹۷ را به هیئت دولت ارائه داد.
وزارت اقتصاد آیین‌نامه اجرایی بند (ف) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور با موضوع صرف مالیات مازاد بر حقوق ورود از واردکنندگان خودرو در یارانه سود تسهیلات تولید و حمایت از اشتغال را به هیئت دولت پیشنهاد داد.
جلسات کمیسیون