وزارت کشور به منظور تأمین واگن متروی شهر قم،‌ درخواست واردات ۸۰ دستگاه واگن از شرکت پوژن چین را به هیئت وزیران ارائه نموده است.
وزارت نیرو درخواست کرده است تا مجوز انجام تشریفات قانونی لازم برای تکمیل مراحل ثبت افزایش سرمایه از محل بند (ز) تبصره (۱۰) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشـور توسط شرکت‌های تابعه این وزارت خانه تا تاریخ ۳۱ تیر ۱۳۹۸ تمدید شود.
وزارت امور اقتصادی و دارایی برای رفع ابهام از یک مادهء قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران در خصوص ممنوعیت معامله اوراق بهادار توسط اعضای شورای عالی بورس درخواست استفساریه از مجلس شورای اسلامی را به هیئت دولت ارائه کرده است.
پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در راستای رفع انحصار و ایجاد دسترسی برابر اپراتور‌ها در استفاده از شبکه‌های مذکور در کمیسیون اقتصاد هیئت دولت بررسی می‌شود.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ضمن تأکید بر فراقانونی بودن تبصره (۲) ماده (۳) آیین نامه اجرایی بند (ت) ماده (۸) قانون برنامه ششم توسعه با موضوع‌ «نحوه محاسبه و دریافت مطالبات صندوق های بیمه بازنشستگی از دولت» پیشنهاد داده است به منظور تطابق آن با قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، تبصره مزبور اصلاح شود و محاسبه و پرداخت میزان مطالبات صندوق های بازنشستگی از دولت به ارزش واقعی روز و براساس نرخ اوراق مشارکت صورت پذیرد.
دفتر هیئت دولت در راستای ترغیب کارفرمایان و کارآفرینان بخش خصوصی و تعاونی به جذب نیروی کار جوان در حال بررسی آیین‌نامه اجرایی ماده (۷۱) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران است.
با توجه به  دستور رئیس جمهور در مورد تسهیل واردات و تأمین ناوگان ریلی، وزارت صنعت، معدن و تجارت خواستار تامین ارز دولتی از سامانه نیما به منظور تسهیل واردات و تامین ناوگان ریلی، دریایی، هوایی و جاده‌ای شده است.
در چند سال اخیر سیستم بانکی کشور نسبت به تأمین مالی پروژه های دارای توجیه اقتصادی از محل منابع ارزی صندوق توسعه ملی اقدام نموده است. با افزایش یکباره نرخ ارز و نوسانات موجود و متأثر گشتن جریان نقدی طرح های مورد تأمین مالی و بازپرداخت اقساط آن ها، امکان تأمین و تسویه اقساط از اوایل سال جاری مقدور نگردیده است. لذا مدیران عامل بانک های کشور درخواست نموده اند تا جهت تعیین تکلیف وضعیت اقساط بانک ها به صندوق توسعه ملی اقدامات لازم صورت پذیرد.
وزارت امور اقتصادی و دارایی متن پیشنهادی در رابطه با حمایت از حقوق مالکیت و تولید ثروت، موضوع بند (ب) ماده (۴) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب هیئت وزیران ارائه نموده است.
وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، لایحه‌ای تحت عنوان «الحاق چهار تبصره به ماده (۲۴) قانون وصول برخی از درآمد‌های دولت و مصرف آن در موارد معین» با موضوع نحوه محاسبه ارز دانشجویان بورسیه و اعزامی را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب هیئت وزیران ارائه نموده اند.
جلسات کمیسیون