از تاريخ:
تا تاریخ:
کد پیشنهاد:
عنوان:
تاریخ ثبت پیشنهاد:
واحد رسیدگی کننده:
اصل (44) قانون اساسی ، وزارت امور اقتصادی و دارایی با ارایه پیشنهادی که با هماهنگی وزارت صنعت ، معدن و تجارت تنظیم گردیده درخواست نمود تا؛ مصادیق یازده‌گانه مندرج در تصویب نامه شماره 120997/ت48608 هـ مورخ 15 /9 /1394 موضوع ضوابط استقرار واحدهای صنایع پیشرفته و...
طبق ماده (57) قانون بیمه اجباری خسارات وارده شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مقرر شده است: "بیمه مرکزی بر حسن اجرای این قانون نظارت نموده و در صورت قصور یا تخلف هر یک از شرکت های بیمه در اجرای قانون اقدامات زیر را به عمل می آورد. اعمال موارد زیر متناسب با نوع قصور یا...
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی پیشنهادی درخواست کرده است نرخ مذکور به حقوق کارکنان سازمان تأمین اجتماعی نیز تسری یابد.براین اساس نرخ مالیات بر حقوق کارکنان سازمان تأمین اجتماعی درسال های 1388 و 1389، همانند مستخدمین رسمی دولت به میزان مقطوع (10%) تعیین می‏ گردد.
وزارت کشور اعلام داشته است از آنجا که براساس تبصره (5) ماده (18) قانون بیمه اجباری خسارت وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 مقرر گردیده تا نیروی انتظامی کشور و بیمه مرکزی مشترکاً آیین نامه مذکور را تهیه و ارایه دهند اینک متن پیش نویس آیین نامه مربوط به...
وزارت نیرو اعلام داشته است از آنجاکه صنعت برق به عنوان یکی از زیرساخت‌های مهم و حیاتی نقش عمده‌ای در توسعه و آبادانی کشور دارد . یکی از راهبردهای مهم در این صنعت استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات و هوشمند سازی شبکه برق به منظور ...
از آنجا که وزارت آموزش و پرورش در نظر دارد نسبت به تأسیس سازمان نظام معلمی جمهوری اسلامی ایران اقدام نماید پیش نویس لایحه تأسیس سازمان نظام معلمی را که در کارگروه تخصصی دبیرخانه شورای عالی آموزش و پرورش با حضور صاحب نظران و کارشناسان تدوین شده است.
براساس ماده (3) دستورالعمل فوق ، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است کلیه فرآیندهای طرح حمایت غذایی در سال ۱۳۹۵ شامل شناسایی جامعه هدف، تأمین کالا، توزیع کالابرگ الکترونیکی، اطلاع رسانی و سایر فرآیندهای لازم را پیش بینی و اجرا نماید.
قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور در اسفند ماه سال 1395 مصوب شده است و تدوین آیین نامه های مرتبط با این قانون هم از طریق دفتر هیئت دولت و هم از طریق مجلس شورای اسلامی مورد پیگیری می باشد
به موجب تبصره (1) ماده (69) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (مصوب 1380) «اراضی ملی، دولتی و منابع طبیعی مورد نیاز برای اجرای طرح های عمومی و عمرانی، در حدی که...
، پس از وضع هزینه های اختصاصی اراضی شهری که مورد حکم دادگاه ها قرار گرفته یا می گیرند و کسر هزینه های عمومی مرتبط با اجرای باقیمانده طرح مسکن مهر، در هر سال مالی تا پایان برنامه ششم توسعه به عنوان افزایش سرمایه دولت در ...
    1 صفحه