از تاريخ:
تا تاریخ:
کد پیشنهاد:
عنوان:
تاریخ ثبت پیشنهاد:
واحد رسیدگی کننده:
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران از دولت درخواست کرده است که کمک‌های فعالان بخش خصوصی به سیل‌زدگان به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی شود.
بانک مرکزی پیش‌نویس لایحه دو فوریتی تفسیر قانون «نحوه محاسبه و اعمال تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی» را به هیئت دولت ارائه کرده است.
سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، آیین‌نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کشور درخصوص مکان محوری اطلاعات، مولدسازی و مزایده اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول دولت را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب هیئت وزیران ارائه نموده است.
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای تأمین منابع مالی لازم جهت احداث و راه‌اندازی مرکز بهداشتی درمانی جامع در روستای بام و بهبود استاندارد خانه بهداشت روستای نوده بام شهرستان اسفراین خراسان شمالی، درخواست صدور مجوز فروش چند پلاک ثبتی واقع در این شهرستان را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب هیئت وزیران ارائه نموده است.
وزارت امور اقتصادی و دارایی به منظور بهبود مستمر محیط کسب و کار، توسعه و رونق تولید و ایجاد اشتغال با بهره گیری از ابزار پایه فناوری دیجیتال و زیرساخت‌های اطلاعاتی و ارتباطی از طریق پنجره واحد صدور مجوز‌های کشور برای نیل به اهداف اقتصاد هوشمند، پیشنهادی را به هیئت دولت ارائه کرده است.
سازمان حفاظت محیط زیست، پیشنهاد اصلاح ماده (۲۵) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز درخصوص صادرات حیوانات وحشی عادی، در معرض نابودی و کمیاب، انواع موجودات آبزی، پرندگان شکاری و غیرشکاری و اجزای آن‌ها را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب هیئت وزیران ارائه نموده است.
سازمان برنامه و بودجه کشور آیین نامه اجرایی بند (ج) ماده (۹۲) قانون برنامه ششم توسعه با موضوع حمایت دولت، شهرداری­‌ها و سازمان آب و فاضلاب از کتابفروشان، ناشران و مطبوعات را ارائه کرده است.
معاونت حقوقی رئیس جمهور درخواست وزارت آموزش و پرورش درخصوص واگذاری چند صد متر مربع از یک پلاک ثبتی موسوم به حاجی حاضر در شهرستان ایوان استان ایلام را برای احداث مدرسه جهت سیر مراحل بررسی و تصویب هیئت وزیران ارائه نموده است.
معاونت حقوقی رئیس جمهور درخواست وزارت دادگستری درخصوص تغییر بهره بردار چندین پلاک ثبتی در شهرستان قروه استان کردستان از وزارت جهاد کشاورزی به آن وزارت را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب هیئت وزیران ارائه نموده است.
معاونت حقوقی رئیس جمهور درخواست وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا) درخصوص واگذاری یک هزار متر مربع از یک پلاک ثبتی در شهرستان فسا استان فارس برای احداث پایگاه اورژانس بین راهی را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب هیئت وزیران ارائه نموده است.
    1 صفحه