از تاريخ:
تا تاریخ:
کد پیشنهاد:
عنوان:
تاریخ ثبت پیشنهاد:
واحد رسیدگی کننده:
با توجه به ابهامات اجرایی بانک‌ها در خصوص مصوبه هیئت وزیران و نیز اصلاحیه آن با موضوع «امهال تسهیلات کشاورزان خسارت دیده از حوادث غیرمترقبه در زمینه‌های متعدد» بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، پیش نویس پیشنهادات کارشناسی خود را جهت سیر مراحل بررسی و اعلام نظر هیئت وزیران ارائه نموده است.
در چند سال اخیر سیستم بانکی کشور نسبت به تأمین مالی پروژه های دارای توجیه اقتصادی از محل منابع ارزی صندوق توسعه ملی اقدام نموده است. با افزایش یکباره نرخ ارز و نوسانات موجود و متأثر گشتن جریان نقدی طرح های مورد تأمین مالی و بازپرداخت اقساط آن ها، امکان تأمین و تسویه اقساط از اوایل سال جاری مقدور نگردیده است. لذا مدیران عامل بانک های کشور درخواست نموده اند تا جهت تعیین تکلیف وضعیت اقساط بانک ها به صندوق توسعه ملی اقدامات لازم صورت پذیرد.
وزارت راه و شهرسازی با تأکید بر ضرورت تنظیم سند جامع مدل سازی اطلاعات ساختمان، آیین نامه اجرایی پیشنهادی را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب هیئت وزیران ارائه نموده است.
وزارت امور اقتصادی و دارایی اصلاح مواد ۳۱ و ۳۲ و ۳۴ تا ۳۶ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ را به هیئت دولت پیشنهاد کرد.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به استناد ماده (61) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال 1373 پیشنهاد اصلاح و افزایش تعرفه‌های خدمات آموزشی و فنی را برای بررسی در دفتر هیئت دولت تهیه نمود.
سازمان ملی استاندارد ایران، درخواست واگذاری حق بهره برداری از ملکی متعلق به وزارت صنعت، معدن و تجارت واقع در تهران را که در سال ۱۳۹۶ و با مساعدت وزیر وقت وزارت مذکور بر اساس صورتجلسه فی ما بین به این سازمان واگذار شده بود جهت سیر مراحل بررسی و تصویب هیئت وزیران ارائه نموده است.
وزارت اموراقتصادی و دارایی، در اجرای دستور رئیس جمهور در واگذاری باقیمانده سهام متعلق به دولت در شرکت و بنگاه‌های گروه دو و کاستن از امور تصدی گری توسط دولت پیشنهاد واگذاری باقیمانده سهام دولتی و متعلق به دولت در بانک ملت و بخشی از سهام دولت در شرکت‌های ایران خودرو و فولاد مبارکه اصفهان را جهت تصویب در هیئت وزیران ارائه نموده است.
پیشنهاد وزارت کشور پیشنهاد داده "کارگروه کارت هوشمند" به ریاست سازمان ثبت احوال کشور و عضویت نمایندگان وزارت کشور، وزارت اطلاعات، نهاد ریاست جمهوری، سازمان فناوری اطلاعات و سازمان اداری و استخدامی کشور تشکیل شود.
وزارت کشور به منظور رفع معضلات پیش روی اتوبوسرانی‌های شهری کشور و تعیین تکلیف نحوه واگذاری اتوبوس‌های جدید یا بازسازی شده به بخش خصوصی، پیشنهادی را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب هیئت وزیران ارائه نموده است.
وزارت کشور پیشنهاد اصلاح درصد فوق العاده جذب کارکنان شهرداری‌ها در سطوح مختلف را به هیئت دولت ارسال کرده که در کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک دفتر هیئت دولت در حال بررسی است.
    1 صفحه