از تاريخ:
تا تاریخ:
کد پیشنهاد:
عنوان:
تاریخ ثبت پیشنهاد:
واحد رسیدگی کننده:
وزارت کشور، آیین نامه اجرایی بند (پ) ماده (۱۰۸) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه با موضوع پیوست‌های حفاظتی – انتظامی شهرک‌ها، مجتمع‌های اداری، تجاری، مسکونی و صنعتی و مراکز عمومی را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب هیئت وزیران ارائه نموده است.
وزارت کشور، لایحه نظام تقسیمات کشوری را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب به هیئت وزیران ارائه نمود.
وزارت تعاون، کار و رفاع اجتماعی، آیین نامه اجرایی جزء (۱۰) بند (الف) ماده (۲۷) قانون برنامه ششم توسعه با موضوع بخشودگی سود و جرایم تسهیلات پرداخت شده به افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی کشور جهت بازسازی اماکن مسکونی مناطق روستایی آسیب دیده از حوادث طبیعی و غیر مترقبه را برای تصویب هیئت وزیران پیشنهاد داد.
با توجه به خشکسالی متمادی کشور، وزارت راه و شهرسازی در راستای تقویت مرکز ملی خشکسالی و کمک به بهبود شرایط موجود، پیشنهاد ایجاد و تأسیس مرکز ملی خشکسالی را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب هیئت وزیران ارائه نموده است.
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، درخواست مجوز برگزاری ۶۶ اُمین نشست اجلاس وزرای بهداشت کشور‌های منطقه مدیترانه شرقی سازمان بهداشت جهانی در نیمه دوم مهر سال ۱۳۹۸ در تهران را به هیئت دولت ارائه نمود.
وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، لایحه‌ای تحت عنوان «الحاق چهار تبصره به ماده (۲۴) قانون وصول برخی از درآمد‌های دولت و مصرف آن در موارد معین» با موضوع نحوه محاسبه ارز دانشجویان بورسیه و اعزامی را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب هیئت وزیران ارائه نموده اند.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشنهاد تعیین میزان کمک هزینه (یارانه) قابل پرداخت به مراکز توانبخشی غیر دولتی در سال ۱۳۹۷، موضوع ماده (۷) قانون جامع حمایت از حقوق معلولان مصوب ۱۳۹۷ را به هیئت دولت ارائه کرد.
سازمان برنامه و بودجه کشور، درخواست صدور مجوز فروش ساختمان مرکزی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان آذربایجان غربی را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب هیئت وزیران ارائه نموده است.
وزارت نیرو در راستای استفاده حداکثری از ظرفیت بند (و) تبصره (5) قانون بودجه و به منظور تسویه مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی و تسویه و تهاتر بدهی خود به شبکه بانکی و ضرورت تسهیل در اجرای برنامه تأمین آب و برق مطمئن و پایدار در تابستان آتی پیشنهاد داده است وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی نسبت به تسویه و تهاتر 200 هزار میلیارد ریال بدهی شرکت های تابعه وزارت فوق، اقدام لازم را معمول نمایند.
وزارت دادگستری با همکاری سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، آیین نامه اجرایی بند (پ) ماده (۱۱۳) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب هیئت وزیران ارائه نموده است.
    1 صفحه