از تاريخ:
تا تاریخ:
شماره مصوبه:
عنوان:
نوع مصوبه:
هیئت وزیران تصویب کرد تا شرکت‌های بخش خصوصی بتوانند با معرفی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و از محل سهمیه ارزی وزارتخانه مذکور در موارد خاص نسبت به واردات دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی و قطعات یدکی اقدام کنند.
هیئت وزیران محمدصادق معتمدیان را به عنوان استاندار خراسان جنوبی تعیین نمود.
هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت کشور و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور با اختصاص اعتبار به سازمان پدافند غیرعامل کشور به منظور بازسازی و مقاوم سازی مرکز امداد و درمان مدیریت بحران در شهر تهران موافقت نمود.
هیئت وزیران محمدعلی شجاعی را به عنوان استاندار خراسان شمالی منصوب نمود.
هیئت وزیران دکتر محمدرضا پورمحمدی را به عنوان استاندار آذربایجان شرقی تعیین نمود.
هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت کشور و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور با اختصاص اعتبار برای مدیریت خشکسالی، رفع کمبود منابع آبی و مرمت و بازسازی قنوات در منطقه شرق شهرستان اصفهان موافقت نمود.
هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت کشور و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور با اختصاص اعتبار به منظور پیشگیری از حوادث غیرمترقبه از طریق اجرای پروژه‌های بازسازی و ساماندهی رودخانه‌ها و مسیل شهر هشترود استان آذربایجان‌شرقی موافقت نمود.
هیئت وزیران با صدور مجوز خرید یکصد دستگاه خودروی سواری تولید داخل توسط مرکز امور شورا‌های حل اختلاف را تصویب نمود.
هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و در اجرای ماده (۱۲) اساسنامه سازمان ملی زمین و مسکن - مصوب ۱۳۸۷- علی نبیان را به عنوان رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل سازمان ملی زمین و مسکن تعیین نمود.
هیئت وزیران دکتر عباس رضایی را به عنوان استاندار اصفهان تعیین نمود.