از تاريخ:
تا تاریخ:
شماره مصوبه:
عنوان:
نوع مصوبه:
هیئت وزیران به پیشنهاد مشترک سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان ملی استاندارد ایران و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد ماده (۸) قانون هوای پاک - مصوب ۱۳۹۶- آیین نامه اجرایی ماده یادشده را تصویب کرد.
هیئت وزیران به پیشنهاد بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تأیید شورای عالی بیمه و به استناد تبصره ماده (۶) قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه - مصوب ۱۳۹۵- آیین‌نامه اجرایی نحوه انتقال تخفیفات حاصل از نداشتن حوادث منجر به خسارت موضوع تبصره یادشده را به تصویب رسانید.
هیئت وزیران به پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست و با همکاری وزارتخانه‌های نفت، کشور، راه و شهرسازی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان ملی استاندارد ایران آیین نامه اجرایی ماده (۱۷) قانون هوای پاک - مصوب ۱۳۹۶- را به تصویب رسانید.
هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد ماده (۱۳) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری - مصوب ۱۳۶۲- اصلاحات و تغییرات تقسیماتی در استان خراسان رضوی را تصویب کرد.
هیئت وزیران با اصلاح ماده (2) آیین نامه اجرایی فصل سوم قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، تأمین 100 درصد هزینه بهداشتی درمانی بیمه تکمیلی ایثارگران شاغل و بازنشسته دستگاه‌های اجرایی را بر عهده دستگاه یا صندوق های بازنشستگی مربوط قرار داد.
هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت کشور و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور اختصاص اعتبار برای رفع کمبود منابع آبی و مرمت و بازسازی قنوات در شهرستان های شهرضا و دهاقان در استان اصفهان را به تصویب رسانید.
هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و در اجرای ماده (2) آیین‌نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافق‌های بین‌المللی – مصوب 1371 – موافقت خود را با انجام مذاکره، پیش امضا (پاراف) و امضای موقت موافقت‌نامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مغولستان اعلام نمود.
هیئت وزیران به پیشنهاد بنیاد شهید و امور ایثارگران و به استناد بند (ت) ماده (89) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1395 - و ماده (۳) مکرر اصلاحی قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران موضوع بند (ب) ماده (۶۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) – مصوب ۱۳۹۳- آیین نامه اجرایی تسهیلات خرید یا ساخت مسکن آزادگان، جانباران و خانواده شهدا را اصلاح کرد.
هیئت وزیران به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و بنیاد شهید و امور ایثارگران و به استناد بند (ج) تبصره (۱۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور، آیین نامه اجرایی بند یادشده موضوع برقرای کمک معیشت به جانباز و آزاده غیرحالت اشتغال که فاقد درآمد و شغل باشد و هیچگونه خدمات و تسهیلاتی بابت اشتغال از دستگاه‌ها و نهاد‌های دولتی و عمومی غیردولتی دریافت نکرده باشد را تصویب کرد.
هیئت وزیران از ابتدای مهرماه سال ۱۳۹۷ قیمت میعانات گازی، گاز طبیعی خوراک و دیگر خوراک‌های تحویلی به واحد‌های پتروشیمی داخلی را تعیین نمود.