از تاريخ:
تا تاریخ:
شماره مصوبه:
عنوان:
نوع مصوبه:
هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و به استناد ماده (۱۸) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن - مصوب ۱۳۸۷- با اختصاص اعتبار برای تخفیف عوارض پروانه، حمایت‌های مالی و آماده سازی، محوطه سازی، تأمین خدمات زیربنایی و روبنایی و ساخت مساجد و نظارت عالیه بر ساخت و ساز‌های مسکن مهر موافقت کرد.
هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (1) بند (ب) ماده (3) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی، فهرست نیروگاه‌های موضوع تبصره (1) بند (ب) ماده (3) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) که کمتر از 20 درصد سهم بازار را دارند را تعیین کرد.
هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد مواد (2) و (3) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی با انتقال شرکت های زیر مجموعه سازمان انرژی اتمی از فهرست بنگاه های گروه (2) به فهرست بنگاه های گروه (3) موافقت کرد.
هیئت وزیران در جلسه 7 مرداد 1397 به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های نفت و امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصلاح ماده 13 آیین نامه اجرایی ماده یک قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) را تصویب کرد.
هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت با دریافت مابه‌التفاوت نرخ ارز مرجع تا نرخ ارز رایج بازار از واردکنندگانی که تعهدات موضوع تصویب‌نامه سال 1391 در خصوص واردات کالاهای وارداتی خارج از اولویتهای کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی (گروه اول و دوم کالایی) را رعایت ننموده‌اند موافقت کرد.
هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی تصویب کرد تا به منظور استفاده بهینه از تجهیزات موضوع قرارداد مشارکت و کاهش زمان بازگشت سرمایه طرف مشارکت و جهت تحقق اهداف قانون تسریع در امر تخلیه و بارگیری کشتی‌ها در بنادر - مصوب 1395 – و اصلاح بعدی آن، بهره‌برداری و بکارگیری تجهیزات مذکور به صورت موقت در محدوده سایر بنادر جنوبی کشور با تشخیص سازمان بنادرو دریانوردی مورد استفاده قرار گیرد.
هیئت وزیران تصویب کرد:
هیئت وزیران واگذاری زمین به وزارت نیرو برای ساخت مخزن زمینی آب شرب شهرستان رشت را تصویب کرد.
هیئت وزیران به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های راه و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی (با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور) و به استناد بند (هـ) تبصره (10) ماده واحده قانون بودجه سال 1397 کل کشور آیین نامه اجرایی بند یادشده را به تصویب رسانید.
هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت کشور و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور با اختصاص اعتبار به استانداری خراسان جنوبی به منظور بهره برداری بهینه از تصفیه خانه شهر بیرجند و آب رسانی به روستاها موافقت کرد.
هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت کشور و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور با اختصاص اعتبار و تسهیلات بانکی برای جبران خسارت و بازسازی واحدهای مسکونی خسارت دیده از سیل در استان خراسان جنوبی و تکمیل باند امداد و نجات شهرستان فردوس موافقت کرد.