از تاريخ:
تا تاریخ:
شماره مصوبه:
عنوان:
نوع مصوبه:
هیئت وزیران در جلسه 19 /10 /1395 به پیشنهاد وزارت کشور و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد.
هیئت وزیران در جلسه 19 /10 /1395 جزء (ب) بند (3) تصویب­نامه شماره 76254/ت36095هـ مورخ 10 /4 /1388 را اصلاح نمود. بر اساس این اصلاحیه تسهیلات اعطایی از حساب ذخیره ارزی به اشخاص حقیقی و...
هیئت وزیران در جلسه 19 /10 /1395 به پیشنهاد شماره 934863 مورخ 13 /10 /1395 سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد.
هیئت وزیران در جلسه 19 /10 /1395 به پیشنهاد شماره 176245 مورخ 23 /9 /1395 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد مواد (2) و (3) قانون اجرای سیاست­ های کلیاصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی – مصوب 1387- تصویب کرد
هیئت وزیران در جلسه 15 /10 /1395 اعتبارلازم را برای بازسازی و ایمن­ سازی زائرسراها، سیستم سرمایش و گرمایش، مجتمع فرهنگی، پارکینگ خسارت­ دیده، گنبد حرم خسارت­ دیده از رانش زمین، صحن، سیستم فاضلاب، سیستم روشنایی، مرکز بهداشتی و درمانی و امور رفاهی و...
هیئت وزیران در جلسه 15 /10 /1395 به پیشنهاد وزارت کشور و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد وسی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد
هیئت وزیران در جلسه 15 /10 /1395 اعتبارلازم رابرای جبران خسارات و بازسازی تأسیسات زیربنایی و بخش کشاورزی ناشی از حوادث غیرمترقبه در اختیار استانداری خراسان جنوبی قرار داد تا برابر قوانین و مقررات مربوط هزینه شود.
هیئت وزیران در جلسه 15 /10 /1395 مبلغ هفتصد میلیارد (000ر000ر000ر700) ریال تسهیلات بانکی ارزان­قیمت از محل منابع بانک کشاورزی را برای جبران خسارات ناشی از سرمازدگی به بخش کشاورزی در استان مرکزی با...
دستگاه اجرایی با اخذ وکالت‌نامه از اشخاص ذی‌نفع که مطالبات آنها از دولت کمتر از حد نصاب معاملات کوچک می‌باشد، می­تواند تمام یا بخشی از اسناد خزانه اسلامی منتشره را با رعایت ماده (9) این آیین‌نامه به قیمت روز عرضه و ضمن ارایه نقدینگی حاصل به...
به موجب مصوبه جلسه 15 /10 /1395 هیئت وزیران، در تصویب­ نامه شماره 61268/ت51320هـ مورخ 17 /5 /1394 اصلاح عبارتی زیر صورت گرفت بر اساس این اصلاحیه عبارت "مورد تأیید سازمان برنامه و...
آخرین اخبار