از تاريخ:
تا تاریخ:
شماره مصوبه:
عنوان:
نوع مصوبه:
وزیران عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی در جلسه 3 /2 /1396 با رعایت تصویب‌نامه شماره 113200/ت49516هـ مورخ 5 /6 /1392 ، نسبت به ترمیم اعضای هیات مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی قشم،ماکو و کیش موافقت کردند.
هیئت وزیران در جلسه 3 /2 /1396 به پیشنهاد مشترک وزارتخانه­ های صنعت، معدن و تجارت و جهادکشاورزی مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی انواع شکر خام را به میزان بیست درصد (20%) تعیین کرد.
هیئت وزیران در جلسه 3 /2 /1396 به پیشنهاد وزارت کشور و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد ماده (55) قانون محاسبات عمومی کشور – مصوب 1366 – تصویب کرد اعتبار لازم به منظور تکمیل و توسعه مرکز بازپروری معتادین اخوان در اختیار استانداری تهران (شهرداری صفادشت) قرار گیرد.
هیئت وزیران در جلسه 3 /2 /1395 با معافیت (21) دستگاه خودرو اهدایی به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از پرداخت سود بازرگانی موافقت نمود.
هیئت به پیشنهاد وزارت کشور و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور تمدید تصویب نامه های اعتباری از محل منابع ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده (12) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور که در سال 1395 به تصویب رسیده ولی منجر به پرداخت نشده اند برای سال 1396 را تصویب کرد.
هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی انتقال بدهی شرکت مادرتخصصی خدمات کشاورزی به بانک کشاورزی جهت پرداخت بدهی دولت را تصویب کرد.
در مناطقی که ارزش معاملاتی املاک در اجرای مقررات ماده (64) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم - مصوب 1394 - به تصویب کمیسیون های تقویم املاک موضوع ماده یادشده ...
وجوه پرداختی توسط شرکت های تولید نیروی برق حرارتی دولتی و شرکت های برق منطقه ای و شرکت های فروشنده برق نیروگاه های آبی برای سرمایه گذاری در توسعه نیروگاه حرارتی...
هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ،اصلاح سند راهبردی خدمات رسانی به رزمندگان جمهوری اسلامی ایران را تصویب کرد.
وزارت جهادکشاورزی مجاز است با هماهنگی معاونت حقوقی رییس جمهور و وزارت امور خارجه نسبت به انجام مذاکره، پیش امضا (پاراف) و امضای موقت موافقت نامه همکاری در زمینه ...