از تاريخ:
تا تاریخ:
شماره مصوبه:
عنوان:
نوع مصوبه:
هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی اصلاح تبصره (5) ماده (11) آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات را تصویب کرد.
هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی صدور مجوز انجام مذاکره، پیش امضاء (پاراف) و امضای موقت موافقت نامه دوجانبه در زمینه کمک متقابل اداری در امور گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری غنا را تصویب کرد.
هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت دادگستری پیش امضای موافقت نامه همکاری معاضدت قضایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی بریتانیا و ایرلند شمالی را تصویب کرد.
وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است به منظور تجهیز و تدارک منابع مالی خارجی مورد نیاز در چارچوب احکام برنامه‏ های توسعه و قوانین بودجه سنواتی، به نمایندگی از سوی دولت برای لازم‌الاجرا شدن موافقت نامه‌های مالی مربوط به پروژه برقی کردن راه آهن...
جریمه نقدی بریدن، ریشه¬کن کردن و سوزاندن هر اصله نهال، یک میلیون و پانصد هزار (000ر500ر1) ریال تا سه میلیون و هفتصد و پنجاه هزار (000ر750ر3) ریال به شرح زیر ...
ارجاع اختلاف سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکت های پارس کانی و تکنیکان (تکنولوژی و ساخت صنایع ایران) مربوط به قرارداد شماره 3899 مورخ 22 /2 /1387 به داوری مجاز است
هزینه سفر کاری روزانه در داخل کشور به اعضایی که به منظور انجام وظایف مربوط به شورا در خارج از حوزه انتخابیه خود اعزام می شوند توسط شورای ذی‌ربط به شرح زیر قابل پرداخت می باشد
به ازای صادرات یک و نیم کیلوگرم سیب درختی و صادرات یک کیلوگرم کشمش و صادرات دو کیلوگرم پرتقال، حقوق ورودی یک کیلوگرم موز معادل پنج درصد (5 %) ارزش تعیین می‌شود
اعضای موظف هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران همتراز مقامات موضوع بند (هـ) ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری - مصوب 1386- محسوب می شوند.
هیئت وزیران آقای سید دانیال محبی (ملایی) به عنوان استاندار سیستان و بلوچستان منصوب نمود.