از تاريخ:
تا تاریخ:
شماره مصوبه:
عنوان:
نوع مصوبه:
میزان و نحوه پرداخت پاداش پایان سال (عیدی) سال ۱۳۹۷ در جلسه روز یکشنبه ۷ بهمن ۱۳۹۷ تصویب شد.
هیئت وزیران با اختصاص اعتبار به وزارت امورخارجه به منظور پرداخت حق السهم جمهوری اسلامی ایران به کمیسیون مقدماتی سازمان معاهده منع جامع آزمایش هسته‌ای موافقت کرد.
هیئت وزیران با «تغییر دستگاه اجرایی طرح ساختمان سد شفارود» از شرکت سهامی آب منطقه‌ای گیلان به شرکت سهامی توسعه منابع آب و نیروی ایران موافقت کرد.
هیئت وزیران به پیشنهاد دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد بند (ج) ماده (۴) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران، صورت‌های مالی و گزارش عملکرد هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی چابهار مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۶ را تأیید کرد.
هیئت وزیران به پیشنهاد دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد بند (ج) ماده (۴) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی، صورت‌های مالی و گزارش عملکرد هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی انزلی مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۶ را تأیید کرد.
با تصویب هیئت وزیران، ورود خودرو و موتورسیکلت­‌های مخصوص مسابقات ورزشی صرفاً جهت تردد در محدوده پیست­های مسابقات ورزشی و همچنین تجهیزات و دستگاه­های مربوط صرفاً جهت استفاده در محدوده منطقه ویژه اقتصادی زرندیه و مناطق آزاد تجاری– صنعتی دارای پروژه‌های مشابه با رعایت سایر مقررات مربوط مجاز شد.
هیئت وزیران به پیشنهاد مشترک سازمان‌های برنامه و بودجه و اداری و استخدامی، آیین نامه اجرایی بند (الف) ماده (۶۴) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه، موضوع ایجاد واحد‌ها و شعب آموزش عالی با مشارکت دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فنی و حرفه‌ای را تصویب کرد.
هیئت وزیران در جلسه ۷ بهمن ۱۳۹۷ به پیشنهاد سازمان برنامه و کشور (با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط) و به استناد تبصره بند (پ) ماده (۶۴) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۹۵-، آیین‌نامه اجرایی بند یادشده را تصویب کرد.
هیئت وزیران به پیشنهاد دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد تبصره (۱) ماده (۱) قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی، با الحاق محدوده‌ای به مساحت (۴۳۵) هکتار به منطقه ویژه اقتصادی یزد موافقت نمود.
هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت دادگستری و در اجرای ماده (۲) آیین‌نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافق‌های بین‌المللی، مجوز امضای موقت موافقتنامه‌های معاضدت قضایی در امورکیفری و انتقال محکومین به حبس بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری تاجیکستان را تصویب کرد.