از تاريخ:
تا تاریخ:
شماره مصوبه:
عنوان:
نوع مصوبه:
هیئت ‌وزیران به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد تبصره (19) ماده واحده قانون بودجه سال 1397 کل کشور، آیین نامه اجرایی تبصره (19) قانون بودجه سال 1397 کل کشور را به تصویب رسانید.
هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت کشور و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور با امهال بدهی تسهیلات دریافتی کشاورزان خسارت دیده شهرستان‌های مناطق ارسباران ورزقان اهر و هریس آسیب دیده از زلزله به مدت دوسال موافقت کرد.
هیئت وزیران تصویب نامه های موضوع تعیین اسکله کاسپین به عنوان مرز رسمی و مجاز دریایی را اصلاح نمود.
هیئت وزیران به پیشنهاد مشترک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه کشور ، آیین نامه اجرایی بند (ب) تبصره (18) قانون بودجه سال 1397 کل کشور را به تصویب رسانید.
با تصویب هیئت دولت، تسهیلات دریافتی آسیب دیدگان زلزله مورخ 1396/08/21 شهرستان‌های استان کرمانشاه به مدت دو سال امهال گردید.
هیئت‌وزیران به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد تبصره (2) ماده (72) و ماده (74) اصلاحی قانون نظام صنفی کشور - مصوب 1392 با افزایش جرایم واحدهای صنفی موافقت کرد.
هیئت وزیران به منظور تحقق مأموریت های پیش بینی نشده و جبران بخشی از کسری های هزینه های اجتناب ناپذیر سازمان تعزیرات حکومتی و واحدهای استانی و نیز تأمین هزینه های اجتناب ناپذیر و ضروری بازرسی و نظارت با اختصاص اعتبار از محل وجوه وصولی واریزی به حساب های 150 و 182 متمرکز خزانه به وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و دادگستری موافقت نمود.
هیئت وزیران با ارجاع برخی از اختلاف‌های ناشی از اجراء یا تفسیر قراردادهای مربوط به طرح‌های عمرانی دستگاه‌های اجرایی با پیمانکاران و مشاوران برای داوری به شورای عالی فنی سازمان برنامه و بودجه کشور موافقت کرد.
هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت ورزش و جوانان ماده پنج آیین‌نامه اجرایی قانون اجازه تأسیس باشگاه ورزشی و ورزشگاه توسط مردم با نظارت دولت را اصلاح کرد.
هیئت وزیران به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های کشور، نیرو و نفت و سازمان برنامه و بودجه کشور با هدف ترغیب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ایجاد تأسیسات تبدیل پسماند عادی به انرژی سقف قیمت تأمین سوخت کمکی گاز مورد نیاز این واحد ها را تعیین نمود.