محسن حاجی میرزایی دبیر هیئت دولت در گفت و گو با خبرگزاری ایرنا به بیان خاطره از دوران معاون اولی مرحوم دکتر حبیبی پرداخت.
محسن حاجی میرزایی دبیر هیئت دولت در گفت و گو با خبرگزاری ایرنا ابه ارائه توضیحاتی درخصوص تشکیل مؤسسه خیریه توسط همسران برخی از اعضای دولت پرداخت.
محسن حاجی میرزایی دبیر هیئت دولت در گفت و گو با خبرگزاری ایرنا از آخرین وضعیت رسیدگی به لوایح جامع انتخابات و شفافیت در هیئت وزیران خبر داد.
استانداران عالی ترین مقام دولتی در سطح استان هستند و حلقه واسطی بین سطح ملی و منطقه ای! سیاست های دولت را در منطقه دنبال کرده و توسعه استان را در سطح دستگاه های ملی نمایندگی می کنند،
در ساختار جدید قراردادهای نفتی اشتغال‌زایی از طریق لغو محدودیت واگذاری درصدی از ارزش طرح‌های قابل واگذاری به شرکت‌ها و سازندگان داخلی پیش‌بینی شده است لغو شده است که گام مهمی در کمک به افزایش اشتغال در داخل است
همواره یکی از مسائل مزمن و دیرپای اقتصاد کشور نوسانی و پایین بودن رشد اقتصادی در کشور بوده است که اطمینان فعالان اقتصادی برای حضور پرقدرت در اقتصاد کشور را با چالش جدی مواجه می کند.
در طی چند دهه اخیر همواره یکی از موضوعات مهمی که مورد توجه دولت و مجلس بوده، اصلاح و بهینه سازی نظام اداری به عنوان مهم ترین رکن نظام کشورداری بوده است.
کابینه معرفی و فصل زیبایی از تعامل دولت و مجلس آغاز شده است. تحرک چشمگیر نمایندگان ملت برای آشنایی با برنامه ها و شخصیت و توانمندی افراد پیشنهادی و استقبال نامزدهای وزارت برای پاسخگویی و تبیین برنامه ها صحنه های نابی از تعاملات ارکان حاکمیت برای پیشرفت کشور و حل مسائل مردم را شکل بخشیده است .
بر اساس تصمیم هیئت دولت هر یک از مرزنشینان واجد شرایط هر ماه پانصد هزار تومان از تخفیف عوارض قانونی واردات معاف می شوند. با این تصمیم علاوه بر اینکه از این پس این کالاها به طور رسمی و تحت نظارت به کشور وارد می شود بلکه امکان خوبی را نیزدر اختیار مرزنشینان قرار می دهد که بدون تحمل کولبری و به وسیله انتقال کالا در حد مجاز ماهانه از مسیر اصلی و مرز قانونی معیشت خود را سامان دهند.
دولت تدبیر و امید در استحصال و تنظیم آب در کشور دستاورد بزرگی بدست آورده است. بطوری که در طی چهار سال دولت یازدهم 32 سد بهره برداری یا آبگیری شدند.و تا پایان سال جاری شش سد دیگر به این سدها افزوده می شود.
جلسات کمیسیون