هیئت وزیران آیین ­نامه اجرایی جزء (1) بند (ب) ماده (27) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که شامل نحوه تدوین برنامه تفصیلی مدیریت پسماند روستاهای استان مربوط با رویکرد منطقه‌ای و نحوه مدیریت پسماند کلیه روستاهای کشور و عملیات امکان سنجی، طراحی و ایجاد سامانه‌های دفع بهداشتی پسماندهای مذکور با مشارکت و سرمایه گذاری حداکثری بخش غیردولتی است را تصویب کرد.
هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت ، برنامه زمانبندی اجرای استانداردهای اعمال حدود مجاز آلایندگی موتورسیکلت‏ های بنزینی را اصلاح کرد.
هیئت وزیران تصویب نامه های موضوع تعیین اسکله کاسپین به عنوان مرز رسمی و مجاز دریایی را اصلاح نمود.
وزارت جهادکشاورزی مجاز است با هماهنگی معاونت حقوقی رییس‌جمهور (امور توافق¬های بین‌المللی) و وزارت امور خارجه نسبت به انجام مذاکره، پیش امضا (پاراف) و ...
هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت جهادکشاورزی و با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و به استناد ماده (6) قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی - مصوب 1385- آیین نامه اجرایی قانون یادشده را به شرح زیر تصویب کرد.
هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت جهادکشاورزی و با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و به استناد ماده (6) قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی - مصوب 1385- آیین نامه اجرایی قانون یادشده را به شرح زیر تصویب کرد.
هیئت وزیران در جلسه 5 /10 /1395 به پیشنهاد شماره 100 /20 /36361 /95 مورخ 22 /8 /1395 وزارت نیرو و به استناد ماده واحده قانون استفساریه درخصوص اختیار اصلاح اساسنامه سازمان ها، شرکت ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت – مصوب 1377- تصویب کرد
هیئت وزیران در جلسه 1 /12 /1395 به پیشنهاد وزارت کشور و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد وسی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد.
هیئت وزیران در جلسه 20 /11 /1395 به پیشنهاد وزارت کشور و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد.
اختصاص اعتیار برای اجرای پروژه­ های مقابله با خشکسالی و سایر حوادث غیرمترقبه در استان فارس در اختیار دستگاه ­های اجرایی ذی­ ربط ...
جلسات کمیسیون