هیئت وزیران در جلسه روز چهارشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ مقرر کرد، کارگروهی با مسئولیت سازمان حفاظت محیط زیست برای رفع بوی نامطبوع در محور تهران-قم تشکیل شود.
هیئت وزیران به پیشنهاد سازمان حفاظت محیطزیست (با همکاری وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، کشور و صنعت، معدن و تجارت و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران) و به استناد تبصره (۳) ماده (۳) قانون هوای پاک – مصوب ۱۳۹۶ – آیین‌نامه اجرایی تبصره یادشده را به تصویب رسانید.
هیئت وزیران به پیشنهاد مشترک سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان ملی استاندارد ایران و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد ماده (۸) قانون هوای پاک - مصوب ۱۳۹۶- آیین نامه اجرایی ماده یادشده را تصویب کرد.
هیئت وزیران به پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست و با همکاری وزارتخانه‌های نفت، کشور، راه و شهرسازی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان ملی استاندارد ایران آیین نامه اجرایی ماده (۱۷) قانون هوای پاک - مصوب ۱۳۹۶- را به تصویب رسانید.
هیئت وزیران در جلسه ۲۱ شهریور ۱۳۹۷ به پیشنهاد وزارت کشور، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان حفاظت محیط زیست و به استناد تبصره ماده (۷) قانون هوای پاک – مصوب ۱۳۹۶ – آیین‌نامه اجرایی ماده مذکور را تصویب کرد.
هیئت وزیران در جلسه ۲۱ شهریور ۱۳۹۷ به پیشنهاد مشترک سازمان حفاظت محیط زیست، وزارتخانه‌های دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح و اطلاعات و سازمان انرژی اتمی ایران و به استناد تبصره (۳) ماده (۱۶) قانون هوای پاک – مصوب ۱۳۹۶ – آیین‌نامه اجرایی تبصره یادشده را تصویب نمود.
هیئت وزیران آیین ­نامه اجرایی جزء (1) بند (ب) ماده (27) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که شامل نحوه تدوین برنامه تفصیلی مدیریت پسماند روستاهای استان مربوط با رویکرد منطقه‌ای و نحوه مدیریت پسماند کلیه روستاهای کشور و عملیات امکان سنجی، طراحی و ایجاد سامانه‌های دفع بهداشتی پسماندهای مذکور با مشارکت و سرمایه گذاری حداکثری بخش غیردولتی است را تصویب کرد.
هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت ، برنامه زمانبندی اجرای استانداردهای اعمال حدود مجاز آلایندگی موتورسیکلت‏ های بنزینی را اصلاح کرد.
هیئت وزیران تصویب نامه های موضوع تعیین اسکله کاسپین به عنوان مرز رسمی و مجاز دریایی را اصلاح نمود.
وزارت جهادکشاورزی مجاز است با هماهنگی معاونت حقوقی رییس‌جمهور (امور توافق¬های بین‌المللی) و وزارت امور خارجه نسبت به انجام مذاکره، پیش امضا (پاراف) و ...
جلسات کمیسیون