مصوبات دولت
با امضای معاون اول رئیس جمهور، مصوبه مربوط به حق عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان و مجامع بین المللی اصلاح شد.
دولت مصوبه مربوط به تعیین قیمت نفت کوره مصرفی کارخانه های سیمان را ابلاغ کرد.
دولت مصوبه مربوط به اصلاح آیین نامه اجرایی قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری را ابلاغ کرد.
با امضای معاون اول رئیس جمهور، مصوبه مربوط به اصلاح آیین نامه حمایت از شرکت های نوپا اصلاح شد.
با امضای معاون اول رئیس جمهور، مصوبه مربوط به اصلاح اساسنامه نمونه شرکت های تعاونی و عمران شهرستانی ابلاغ شد.
معاون اول رئیس جمهور، آیین نامه اجرایی توسعه پوشش بیمه ای اموال دستگاه های اجرایی به قیمت کارشناسی را ابلاغ کرد.
هیئت دولت، مصوبه مربوط به کاهش فوق العاده اشتغال خارج از کشور کارکنان دستگاه های اجرایی را ابلاغ کرد.
معاون اول رئیس جمهور، «آیین نامه اجرایی کارخانه ها و تعمیرگاه های مربوط به هواپیمایی و قابلیت پرواز هواپیماها» را ابلاغ کرد.
با امضای معاون اول رئیس جمهور، مصوبه مربوط به اصلاح (140) ردیف تعرفه ای از کتاب مقررات صادرات و واردات سال 1399 ابلاغ شد.
با امضای معاون اول رئیس جمهور، مصوبه مربوط به صدور مجوز خرید خودرو مورد نیاز توسط شرکت سهامی مادرتخصصی مدیریت ساخت و تهیه کالای آب و برق (ساتکاب) ابلاغ شد.
71 - 80 of 1732
جلسات کمیسیون