هیئت وزیران در جلسه 17 /9 /1395 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد
وزیران عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی در جلسه 19 /3 /1394 به پیشنهاد دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد بند (ج) ماده (4) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1372 – با اصلاحات بعدی و بند (ب) ماده (3) و مواد (4) و...
هیئت وزیران در جلسه 19 /8 /1395 به پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و به استناد تبصره (1) ماده (5) و ماده (12) قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امورخیریه – مصوب 1363 - ، آیین‌نامه چگونگی هزینه وجوه حاصل از...
وزارت دادگستری و با تأیید رییس قوه قضاییه و به استناد ماده (84) قانون آیین دادرسی کیفری – مصوب 1392 – با اصلاحات بعدی، آیین‌نامه میانجی‌گری در امور کیفری را به شرح زیر تصویب کرد.
یکی از تعهدات جمهوری اسلامی ایران در صحنه بین­ المللی، برنامه آموزش2030 است. دراین برنامه سازمان علمی، آموزشی، فرهنگی ملل متحد یونسکو با همراهی صندوق کودکان ملل متحد یونیسف بانک جهانی، UFPA، UNDP، ,UN WOMEN و UNHCR گردهمایی آموزش جهانی 2015 را در اینچئون کره جنوبی در...
مطابق تصمیم هیئت وزیران در جلسه 14 /6 /1395، قائم مقام آستان قدس رضوی به ترکیب کارگروه توسعه و تعمیق زیارت و ترویج فرهنگ رضوی شد
درآيين نامه جديد سعي شده تا علاوه برحفظ يكپارچگي موارد ذيل نيز مورد تأکيد قرار گيرد: تعريف جامع و مانع از نشريات الكترونيك در حدود قانون / تعريف دقيق مؤسسه خبري به منظور حمايت از كار حرفه اي خبرگزاري ها و جلوگيري از فعاليت صرفاً سايت خبري به عنوان خبرگزاري / اختصاص حداقل (50) درصد مطالب مربوط به منطقه محل فعاليت جهت بالا بردن سطح آگاهي هاي مردم آن مناطق/...
به منظور بهره گیری مناسب از فرصت ایجاد شده در انتخاب شهر مشهد به عنوان پایتخت فرهنگ اسلامی در سال 2017 و به منظور معرفی توانمندی ها، غنای معنوی و فرهنگی و...
جلسات کمیسیون