هیئت وزیران در جلسه ۲۱ شهریور ۱۳۹۷ به پیشنهاد معاونت رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای ماده (۳) آیین‌نامه تشکیل ستاد ملی زن و خانواده، آموزش‌های قبل، حین و پس از ازدواج را برای زوجین تصویب کرد.
هیئت وزیران به پیشنهاد سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با خروج تعداد (446) قلم از آثار تاریخی و هنری به شرح فهرست پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، به صورت موقت جهت برگزاری نمایشگاهی در کشور آلمان ...
متن زیر به عنوان ماده (24) به آیین نامه ساماندهی و توسعه رسانه ها و فعالیت های فرهنگی دیجیتال اضافه و عنوان ماده (24) قبلی به ماده (25) اصلاح می شود
هیئت وزیران در جلسه 27 /11 /1395 به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (5) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) - مصوب 1393- آیین­ نامه اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب کرد
هیئت وزیران در جلسه 17 /9 /1395 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد
وزیران عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی در جلسه 19 /3 /1394 به پیشنهاد دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد بند (ج) ماده (4) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1372 – با اصلاحات بعدی و بند (ب) ماده (3) و مواد (4) و...
هیئت وزیران در جلسه 19 /8 /1395 به پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و به استناد تبصره (1) ماده (5) و ماده (12) قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امورخیریه – مصوب 1363 - ، آیین‌نامه چگونگی هزینه وجوه حاصل از...
وزارت دادگستری و با تأیید رییس قوه قضاییه و به استناد ماده (84) قانون آیین دادرسی کیفری – مصوب 1392 – با اصلاحات بعدی، آیین‌نامه میانجی‌گری در امور کیفری را به شرح زیر تصویب کرد.
یکی از تعهدات جمهوری اسلامی ایران در صحنه بین­ المللی، برنامه آموزش2030 است. دراین برنامه سازمان علمی، آموزشی، فرهنگی ملل متحد یونسکو با همراهی صندوق کودکان ملل متحد یونیسف بانک جهانی، UFPA، UNDP، ,UN WOMEN و UNHCR گردهمایی آموزش جهانی 2015 را در اینچئون کره جنوبی در...
جلسات کمیسیون