هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و به استناد ماده واحده قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک‎ها و سایر منابع مالی و پولی کشور - مصوب ۱۳۶۶ - مجوز انعقاد قرارداد مشارکت برای اجرای پروژه آزاد راه کنارگذر قم و قم – سلفچگان- راهجرد را تصویب کرد.
هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت کشور و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور با اختصاص اعتبار به سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور بمنظور بازسازی و بهسازی و ایمن سازی هفت اردوگاه زندانیان موافقت کرد.
هیئت وزیران و به استناد بند (ج) ماده (1) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها - مصوب 1388 – نحوه محاسبه تعرفه برق ساعات اوج بار دستگاه های اجرایی و تعیین الگوی مصرف برق خانگی در ماه‌های گرم سال را تعیین کرد.
هیئت وزیران به پیشنهاد سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، جدول پیوست بند (ز) اصلاحی ماده (1) آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها را اصلاح کرد.
هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت کشور و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور، با اختصاص اعتبار برای رفع تنش آب شرب شهری در مناطق بحرانی موافقت کرد.
هیئت وزیران به پیشنهاد معاونت حقوقی رییس‌جمهور، تصویب نامه های موضوع افزایش امتیازات کارکنان سازمان امور مالیاتی کشور و افزایش امتیازات پزشکان و تعدادی از متخصصان شاغل در سازمان بهزیستی کشور را اصلاح کرد.
هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ،اصلاح سند راهبردی خدمات رسانی به رزمندگان جمهوری اسلامی ایران را تصویب کرد.
دولت طرح مسکن اجتماعی و مسکن حمایتی را که توسط سازمان برنامه و بودجه و با همکاری دستگاه های ذیربط ضمن مطالعه و آسیب شناسی سیاستهای اعمال شده در کشور در زمینه تأمین مسکن گروه های کم درآمد که غالباً بر تأمین مسکن دولتی و استفاده نکردن از ظرفیت های سازمان های مردم نهاد و تکیه صرف بر ساخت مسکن ملکی بوده است و با استفاده از تجارب موفق جهانی اقدام به تهیه برنامه­ ای برای حرکت جدید در این حوزه نموده است را به تصویب رسانید.
هیئت وزیران به استناد بند (7) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری - مصوب 1386 - آیین نامه فوق العاده نوبت کاری و هزینه جابجایی محل خدمت کارمندان را تصویب نمود.
براساس بند (ل) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389- وزارت راه و شهرسازی موظف است تا پایان برنامه، مسکن جانبازان پنجاه درصد (50%) و بالاتر، جانبازان بیست و پنج درصد (25%) تا پنجاه درصد (50%) را ...
جلسات کمیسیون