هیئت وزیران به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و صنعت، معدن و تجارت واردات 35 قلم تجهیزات و ملزومات پزشکی را در چهارچوب سایر قوانین و مقررات مربوط مجاز دانست.
هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت جهادکشاورزی و به استناد بند (ث) ماده هفت قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور - مصوب ۱۳۹۵ - آیین‌نامه اجرایی بند یادشده موضوع استقرار سامانه‌های بهداشتی در مراکز تولید و توزیع فرآورده‌های خام دامی، دارو و فرآورده‌های زیستی دامپزشکی را تصویب کرد.
هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به استناد ماده (115) قانون محاسبات عمومی کشور با صدور مجوز فروش پنج فقره ملک متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اردبیل موافقت نمود.
هیئت وزیران در جلسه 3 /2 /1395 با معافیت (21) دستگاه خودرو اهدایی به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از پرداخت سود بازرگانی موافقت نمود.
وزارت جهادکشاورزی مجاز است با هماهنگی معاونت حقوقی رییس جمهور و وزارت امور خارجه نسبت به انجام مذاکره، پیش امضا (پاراف) و امضای موقت موافقت نامه همکاری در زمینه ...
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجاز است نسبت به واردات چهارصد (400) دستگاه آمبولانس دو دیفرانسیل به صورت (CBU) با رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام نماید
برطبق بند (1) مصوبه شماره 7395/206 مورخ 26 /2 /1389 شورای عالی اداری، سازمان غذا و دارو از ادغام "شرکت سهامی دارویی و تجهیزات پزشکی کشور" با "مرکز توسعه غذا و دارو" در وزارت بهداشت، درمان و...
هیئت وزیران در جلسه 15 /10 /1395 به پیشنهاد شماره 916845 مورخ 4 /10 /1395 سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد
هیئت وزیران در جلسه 1 /10 /1395 مقرر کرد وزارت جهادکشاورزی مجاز است با هماهنگی معاونت حقوقی رییس­ جمهور (امور توافق­ های بین‌المللی) و وزارت امور خارجه نسبت به انجام مذاکره، پیش امضا (پاراف) و ...
هیئت وزیران در جلسه 10 /6 /1395 دستگاه ­های اجرایی طرح­ های احداث بیمارستان آموزشی جایگزین شهید هاشمی­ نژاد، احداث بیمارستان آموزشی جایگزین عشایر خرم­ آباد، احداث بیمارستان جایگزین درود و...
جلسات کمیسیون