مصوبات دولت
هیئت دولت به منظور تسهیل فضای کسب و کار و تقویت بازار سرمایه و رفع تعارض مبنی بر حذف محدودیت استانداردهای حسابداری درخصوص انتقال مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها به حساب افزایش سرمایه، آیین‌نامه اجرایی قانون مالیات‌های مستقیم، موضوع معافیت مالیاتی تجدید ارزیابی دارایی‌ها را اصلاح کرد.
اسحاق جهانگیری مصوبه تخصیص مبلغ ۲۰۰ میلیارد ریال اعتبار به سازمان حفظ نباتات کشور به منظور مبارزه کامل با آفت ملخ صحرایی در استان‌های جنوب و جنوب شرقی کشور را برای اجرا به وزارتخانه های کشور، امور اقتصادی و دارایی، جهادکشاورزی و سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ کرد.
معاون اول رییس جمهور طی بخشنامه‌ای وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، نیروهای مسلح و استانداری‌ها را ملزم به رعایت مصرف بهینه و ایمن گاز طبیعی نمود.
دولت آیین‌نامه اجرایی قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور در خصوص اختصاص یک درصد اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌های اجرایی جهت تولید برنامه جهت فرهنگ سازی و آگاهی بخشی و اطلاع رسانی را اصلاح نمود.
مصوبه تعطیلی روز‌های دوشنبه و سه شنبه ۱۶ و ۱۷ دی ماه ۱۳۹۸ در تهران و کرمان به وزارت کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ شد.
هیئت وزیران به منظور تأمین نظر هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، مصوبات مربوط به واگذاری حق استفاده از اماکن ورزشی واقع در برخی استان‌ها را اصلاح کرد.
با موافقت هیئت دولت، مراجع ملی کنوانسیون حقوق کودک و کنوانسیون مبارزه با فساد وزارت دادگستری می‌تواند کمک‌های بلاعوض یونیسف، سازمان‌ها و مؤسسات بین المللی را دریافت و در راستای برنامه‌های همکاری مشترک هزینه نمایند.
اسحاق جهانگیری مصوبه هیئت وزیران درباره اختصاص مبلغ ۳۰ میلیارد ریال اعتبار به صورت هزینه‌ای به منظور مبارزه با آفت زنجره خرما در استان کرمان، را برای اجرا به وزارتخانه های کشور و جهاد سازندگی و سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ کرد.
هیئت وزیران با اصلاح آیین­ نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت موافقت کرد.
هیئت دولت تصویب‌نامه موضوع انتشار ۳۸۰ هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی را اصلاح کرد.
321 - 330 of 1602
جلسات کمیسیون