هیئت‌وزیران به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (2) ماده (132) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم، موضوع ماده (31) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور -مصوب 1394، الحاق یک ماده به آیین‌نامه اجرایی ماده (132) قانون مالیات‌های مستقیم را تصویب کرد
بر اساس تصمیم نماینده ویژه رییس‌جمهور در مورد ارجاع اختلاف­ های ناشی از اجرا یا تفسیر قراردادهای مربوط به طرح­ های عمرانی که به استناد اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره 179611/ت50151هـ مورخ 3 /12 /1392 اتخاذ شده است، برای اجرا ابلاغ شد.
هیئت وزیران در جلسه 3 /2 /1396 به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (1) ماده (3) قانون برگزاری مناقصات- مصوب 1383- و ماده (42) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی ازمقررات مالی دولت (2) - مصوب 1393- نصاب معاملات موضوع ماده (3) قانون برگزاری مناقصات برای سال 1396 را تصویب کرد.
هیئت وزیران در جلسه 3 /2 /1396 به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی تصویب کرد، یکصد دستگاه از خودروهای موضوع تصویب­ نامه شماره 148814/ت53993هـ مورخ 27 /11 /1395 از شمول حکم بند (7) تصویب­ نامه شماره 92308/ت40587ک مورخ 7 /6 /1387 مستثنی هستند
هیئت وزیران در جلسه 3 /2 /1396 به پیشنهاد وزارت کشور و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور تخصیص اعتبار و تسهیلات بانکی برای پیشگیری و جبران خسارات ناشی از حوادث غیرمترقبه در استان اردبیل را تصویب کرد
هیئت وزیران در جلسه 3 /2 /1396 به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی اصلاحات لازم را در تصویب‌نامه شماره 140171/ت53607هـ مورخ 11 /11 /1395اعمال کرد.
وزیران عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی در جلسه 3 /2 /1396 با رعایت تصویب‌نامه شماره 113200/ت49516هـ مورخ 5 /6 /1392 ، نسبت به ترمیم اعضای هیات مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی قشم،ماکو و کیش موافقت کردند.
هیئت وزیران در جلسه 3 /2 /1396 به پیشنهاد مشترک وزارتخانه­ های صنعت، معدن و تجارت و جهادکشاورزی مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی انواع شکر خام را به میزان بیست درصد (20%) تعیین کرد.
هیئت به پیشنهاد وزارت کشور و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور تمدید تصویب نامه های اعتباری از محل منابع ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده (12) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور که در سال 1395 به تصویب رسیده ولی منجر به پرداخت نشده اند برای سال 1396 را تصویب کرد.
هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی انتقال بدهی شرکت مادرتخصصی خدمات کشاورزی به بانک کشاورزی جهت پرداخت بدهی دولت را تصویب کرد.
جلسات کمیسیون