هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را موظف نمود تا چهارچوب‌ها و ضوابط بانکی پرداخت خرد، کیف پول الکترونیک و پرداخت‌های مبتنی بر انواع فناوری‌ها را با رعایت این تصویب‌نامه و سایر قوانین و مقررات مربوط ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه تدوین و ابلاغ نماید.
هیئت وزیران در جلسه ۱۳ /۸ /۱۳۹۷ به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، صندوق‌های موضوع تبصره (۱) بند (ب) ماده (۳) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی که کمتر از ۲۰ درصد سهم بازار را دارند، تعیین کرد.
هیئت وزیران به پیشنهاد ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دستورالعمل تبصره (۴) الحاقی ماده (۱۸) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را اصلاح نمود.
هیئت وزیران در جلسه ۱۸ مهر ۱۳۹۷ به پیشنهاد وزارت کشور و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور با تخصیص اعتبار به استان‌های مازندران، گیلان، گلستان و خراسان شمالی برای جبران خسارت و بازسازی واحد‌های مسکونی و ساختمان‌ها و تأسیسات زیربنایی خسارت دیده ناشی از سیل موافقت کرد.
هیئت وزیران به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد بند (ح) تبصره (۲۰) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور، موضوع جلوگیری از هزینه کرد اعتبارات در امور غیرضرور، آیین‌نامه اجرایی بند یادشده را به تصویب رسانید.
هیئت وزیران به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند‌های (الف) و (ب) ماده (۱۰) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب ۱۳۹۵- آیین نامه اجرایی بند‌های یادشده را به تصویب رسانید.
هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی تسویه بدهی ناشی از تعهدات جمهوری اسلامی ایران به صندوق بین المللی پول را تصویب کرد.
هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت کشور و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور با اختصاص اعتباربرای تأمین و خرید علوفه مورد نیاز دام عشایر کشور و کمک به صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی و عشایری موافقت کرد.
هیئت وزیران در جلسه مورخ 28 مرداد 1397 با صدور مجوز امضای موافقت نامه اعطای کمک بلاعوض بانک توسعه اسلامی برای پروژه " ارتقای بهره وری و رقابت پذیری گندم در ایران" توسط وزارت جهاد کشاورزی موافقت کرد.
هیئت وزیران در جلسه مورخ 28 مرداد 1397 آیین نامه اجرایی ماده (7) قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق‌، تلفن، فاضلاب و گاز - مصوب 1396-  را تصویب کرد.
جلسات کمیسیون