هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تصویب نامه شماره 146614/ت49749 مورخ1395/09/10 موضوع فعالیت سازمان فناوری اطلاعات ایران به عنوان سازمان توسعه ای را تصویب کرد.
هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دستورالعمل اجرایی طرح حمایت غذایی در سال 1395 را تصویب کرد.
هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و به استناد ماده واحده قانون احداث بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک­ ها و سایر منابع مالی و پولی کشور - مجوز انعقاد قرارداد مشارکت برای...
وزارت راه و شهرسازی و به استناد ماده واحده قانون احداث پروژه ­های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک­ ها و سایر منابع مالی و پولی کشور مجوز انعقاد قرارداد مشارکت برای...
هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و به استناد ماده واحده قانون احداث پروژه­ های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک­ ها و سایر منابع مالی و ...
هیئت وزیران به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و...
بدهی سازمان تأمین اجتماعی (شرکت رایتل) به دولت (وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی) از طریق صدور اوراق تسویه خزانه قابل تسویه است.
هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و به استناد ماده واحده قانون احداث پروژه­ های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک­ ها و سایر منابع مالی وپولی کشور مجوز انعقاد قرارداد مشارکت اجرای ترمینال مسافری فرودگاه شهید دستغیب شیراز را تصویب کرد.
در سال 1396 قیمت هر لیتر نفت کوره مصرفی کارخانه ­های سیمان که به شبکه سراسری گاز اتصال ندارند با تشخیص وزارت نفت و همچنین آن دسته از کارخانه­ های سیمان که به ...
متن زیر به عنوان ماده (4) به آیین­ نامه اجرایی تبصره ماده (77) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع تصویب ­نامه شماره 21846/ت51396هـ مورخ 24 /2 /1394 اضافه و ماده (4) قبلی به عنوان ماده (5) تلقی می­ شود
جلسات کمیسیون