هیئت وزیران در جلسه 13 تیر 1397 به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های جهادکشاورزی و کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور با امهال تسهیلات دریافتی خسارت دیدگان بخش کشاورزی ناشی از حوادث غیر مترقبه موافقت کرد.
هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت ماده 10 آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات با موضوع صدور، تمدید، ابطال، تعلیق و رتبه بندی قانون مقررات صادرات و واردات را اصلاح کرد.
هیئت وزیران به پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور با تخصیص بودجه تحت عنوان "هزینه های پیش بینی نشده کمک" به منظور تأمین دیه و خسارات وارده به محیط بانان، باغداران و کشاورزان موافقت کرد.
هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت جهادکشاورزی و به استناد تبصره (3) ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی - مصوب 1373 - نحوه تعیین قیمت فروش کود اوره تحویلی به وزارت جهادکشاورزی توسط شرکت‌های پتروشیمی تولیدکننده اوره را تصویب کرد.
هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به استناد ماده 115 قانون محاسبات عمومی کشور با صدور مجوز فروش پلاک ثبتی واقع در بخش 11 تهران منطقه تهرانپارس متعلق به دانشگاه علوم پزشکی ایران موافقت کرد.
هیئت وزیران بنا به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با ارجاع اختلاف‌های ناشی از اجرا یا تفسیر قراردادهای مربوط به طرح‌های عمرانی دستگاه‌های اجرایی با پیمانکاران و مشاوران برای داوری به شورای عالی فنی سازمان برنامه و بودجه کشور موافقت نمود.
هیئت وزیران بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، دادگستری و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد بند یک ماده 21 تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع ماده 30 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران -مصوب 1387- اعضای هیئت داوری موضوع ماده ۲۰ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی تعیین نمود.
هیئت وزیران در جلسه 6/ 4/ 1397 به پیشنهاد وزارت کشور و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اختصاص اعتبار برای جبران خسارت و بازسازی واحدهای مسکونی خسارت­ دیده ناشی از زلزله استان کردستان را تصویب کرد.
هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت کشور و تأیید سازمان برنامه و بودجه با تخصیص اعتبار لازم و تسهیلات بانکی برای بازسازی واحدهای مسکونی خسارت دیده ناشی از زلزله استان کهگیلویه و بویراحمد موافقت کرد.
هیئت وزیران به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و نفت و به استناد بند (ب) تبصره (14) ماده واحده قانون بودجه سال 1397 کل کشور آیین‌نامه اجرایی تبصره مذکور را به تصویب رسانید.
جلسات کمیسیون