هیئت به پیشنهاد وزارت کشور و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور تمدید تصویب نامه های اعتباری از محل منابع ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده (12) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور که در سال 1395 به تصویب رسیده ولی منجر به پرداخت نشده اند برای سال 1396 را تصویب کرد.
هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی انتقال بدهی شرکت مادرتخصصی خدمات کشاورزی به بانک کشاورزی جهت پرداخت بدهی دولت را تصویب کرد.
وجوه پرداختی توسط شرکت های تولید نیروی برق حرارتی دولتی و شرکت های برق منطقه ای و شرکت های فروشنده برق نیروگاه های آبی برای سرمایه گذاری در توسعه نیروگاه حرارتی...
هیئت وزیران به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور، ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1396 کل کشور را به شرح زیر تصویب کرد.
هیئت وزیران به پیشنهاد دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی طرح جامع منطقه آزاد تجاری- صنعتی انزلی را تصویب کرد
وزیران عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی در جلسه 25 /12 /1395، با رعایت تصویب‌نامه شماره 113200/ت49516هـ مورخ 5 /6 /1392 اعضای غیر موظف مناطق آزاد اروند، کیش و انزلی را تصویب کردند.
هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تصویب نامه شماره 146614/ت49749 مورخ1395/09/10 موضوع فعالیت سازمان فناوری اطلاعات ایران به عنوان سازمان توسعه ای را تصویب کرد.
هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دستورالعمل اجرایی طرح حمایت غذایی در سال 1395 را تصویب کرد.
هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و به استناد ماده واحده قانون احداث بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک­ ها و سایر منابع مالی و پولی کشور - مجوز انعقاد قرارداد مشارکت برای...
وزارت راه و شهرسازی و به استناد ماده واحده قانون احداث پروژه ­های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک­ ها و سایر منابع مالی و پولی کشور مجوز انعقاد قرارداد مشارکت برای...
جلسات کمیسیون