مصوبات دولت
با تصویب وزیران عضو کمیسیون لوایح حق استفاده از دو هزار هکتار از اراضی یک پلاک ثبتی واقع در شهرستان کرون محور اصفهان - داران استان اصفهان جهت ادامه اجرای طرح های دارویی و غذایی و سرمایه گذاری در این زمینه به مدت سی سال به مجتمع کشت و صنعت غذایی و دارویی شهید مدرس جهاد دانشگاهی واگذار می شود.
وزیران عضو کمیسیون لوایح با تغییر بهره بردار دو پلاک ثبتی واقع در شهرستان دیر استان بوشهر از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (دانشگاه پیام نور) به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر) موافقت کردند.
با موافقت وزیران عضو کمیسیون لوایح، اراضی لازم به سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور جهت احداث بازداشتگاه سربیشه واگذار می‌شود.
وزیران عضو کمیسیون لوایح با جایگزینی چهار هکتار از اراضی یک پلاک ثبتی واقع در منطقه چیتگر استان تهران جهت احداث آزادراه تهران - شمال موافقت کردند.
معاون اول رئیس جمهور مصوبه مربوط به اصلاح اساسنامه صندوق اشتغال و کارآفرینی ایثارگران را اصلاح کرد.
مصوبه مربوط به اختصاص اعتبار برای تسویه تنخواه پرداختی بابت جبران خسارات ناشی از سیل در استان اصفهان ابلاغ شد.
معاون اول رئیس جمهور مصوبه مربوط به ارجاع برخی از اختلافات در قراردادهای ۱۸ طرح عمرانی دستگاه های اجرایی با پیمانکاران به شورای‌عالی فنی سازمان برنامه و بودجه کشور را ابلاغ کرد.
با امضای معاون اول رئیس جمهور، آیین نامه اجرایی بند (و) تبصره (۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور وضوع تسویه خالص بدهی های قطعی دولت به اشخاص حقیقی، حقوقی، تعاونی و خصوصی از محل تحویل نفت خام به آنها طبق قیمت بورس انرژی یا قیمت منطقه ای را ابلاغ کرد.
دولت، آیین نامه اجرایی بند (الف) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور موضوع نحوه اجرای برنامه های ایجاد و تثبیت اشتغال مولد را ابلاغ کرد.
معاون اول رئیس جمهور مصوبه مربوط به تعیین تکلیف تجهیزات استخراج رمز ارز موجود در کشور را ابلاغ کرد.
191 - 200 of 1687
جلسات کمیسیون