هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت نیرو و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد ماده (۸۲) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت – مصوب ۱۳۸۰ - دستگاه اجرایی طرح ساختمان سد کوچری و تونل‌های انتقال آب از سرشاخه‌های دز را تغییر داد.
هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی، تبصره (۱) بند (۸) ماده (۱۴) آیین‌نامه مدیریت ایمنی حمل ونقل و سوانح رانندگی، موضوع تصویب نامه شماره ۱۱۴۳۴۲/ت ۴۱۱۹۱ ک مورخ ۴ /۶ /۱۳۸۸ را اصلاح کرد.
هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد ماده واحده قانون استفساریه در خصوص اختیار اصلاح اساسنامه سازمان ها، شرکت‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت – مصوب ۱۳۷۷- بند (۴) ماده (۱۰) اساسنامه شرکت مادر تخصصی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، موضوع تصویب‌نامه شماره ۳۲۳۹۵/ت ۳۱۹۰۷ هـ مورخ ۱۲ /۶ /۱۳۸۴ را اصلاح کرد.
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۴/۵/۱۳۹۷ به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و در راستای ساماندهی بازار ارز و مسایل مربوط و به استناد تبصره (۳) ماده (۷) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز - مصوب ۱۳۹۲- و مصوبه جلسه ۱۳ /۵ /۱۳۹۷ شورای عالی هماهنگی اقتصادی و به منظور ساماندهی و مدیریت بازار ارز تصمیمات لازم را اتخاذ کرد.
هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت جهادکشاورزی حقوق ورودی تخم مرغ خوراکی را به میزان چهار درصد تعیین کرد.
هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و به استناد ماده (۱۸) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن - مصوب ۱۳۸۷- با اختصاص اعتبار برای تخفیف عوارض پروانه، حمایت‌های مالی و آماده سازی، محوطه سازی، تأمین خدمات زیربنایی و روبنایی و ساخت مساجد و نظارت عالیه بر ساخت و ساز‌های مسکن مهر موافقت کرد.
هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (1) بند (ب) ماده (3) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی، فهرست نیروگاه‌های موضوع تبصره (1) بند (ب) ماده (3) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) که کمتر از 20 درصد سهم بازار را دارند را تعیین کرد.
هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد مواد (2) و (3) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی با انتقال شرکت های زیر مجموعه سازمان انرژی اتمی از فهرست بنگاه های گروه (2) به فهرست بنگاه های گروه (3) موافقت کرد.
هیئت وزیران در جلسه 7 مرداد 1397 به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های نفت و امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصلاح ماده 13 آیین نامه اجرایی ماده یک قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) را تصویب کرد.
هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت با دریافت مابه‌التفاوت نرخ ارز مرجع تا نرخ ارز رایج بازار از واردکنندگانی که تعهدات موضوع تصویب‌نامه سال 1391 در خصوص واردات کالاهای وارداتی خارج از اولویتهای کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی (گروه اول و دوم کالایی) را رعایت ننموده‌اند موافقت کرد.
جلسات کمیسیون