هیئت وزیران با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی بر اختصاص اعتبار به وزارت جهاد کشاورزی برای رفع مشکلات کمی و کیفی تأمین آب نخیلات شادگان در استان خوزستان موافقت کرد.
هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت کشور و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور تصویب کرد تا اعتبار لازم به منظور جبران خسارت و بازسازی مناطق خسارت دیده از حوادث غیرمترقبه استان کرمان در اختیار دستگاه اجرایی ذی‌ربط قرار گیرد .
هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت کشور و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور تصویب کرد تا اعتبار لازم در اختیار استانداری هرمزگان واستانداری سیستان و بلوچستان، برای تأمین هزینه های ناشی از امهال سه ساله تسهیلات دریافتی صاحبان لنج‌های خسارت‌دیده توسط دزدان دریایی سومالی در دریای در اختیار استانداری‌های یادشده قرار گیرد.
هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت کشور تصویب کرد تا اعتبار لازم به منظور واپایش (کنترل) و مقابله با آفت مگس مدیترانه‌ای برای جلوگیری از خسارات وارده به باغات استان یزد، در اختیار دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط استان یادشده قرار گیرد.
با تصویب هیئت وزیران سازمان هواشناسی کشور ، به اعضای کارگروه سازگاری با کم آبی افزوده شد.
هیئت‌وزیران به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد تبصره (2) ماده (72) و ماده (74) اصلاحی قانون نظام صنفی کشور - مصوب 1392 با افزایش جرایم واحدهای صنفی موافقت کرد.
هیئت وزیران به منظور تحقق مأموریت های پیش بینی نشده و جبران بخشی از کسری های هزینه های اجتناب ناپذیر سازمان تعزیرات حکومتی و واحدهای استانی و نیز تأمین هزینه های اجتناب ناپذیر و ضروری بازرسی و نظارت با اختصاص اعتبار از محل وجوه وصولی واریزی به حساب های 150 و 182 متمرکز خزانه به وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و دادگستری موافقت نمود.
هیئت وزیران با ارجاع برخی از اختلاف‌های ناشی از اجراء یا تفسیر قراردادهای مربوط به طرح‌های عمرانی دستگاه‌های اجرایی با پیمانکاران و مشاوران برای داوری به شورای عالی فنی سازمان برنامه و بودجه کشور موافقت کرد.
هیئت وزیران در جلسه 9 /3 /1397 به پیشنهاد وزارتخانه های جهادکشاورزی و صنعت، معدن و تجارت و به استناد ماده (36) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) - مصوب 1393- قیمت گذاری گندم برای نانوایی‌های یارانه‌ای و سایر متقاضیان را تصویب کرد.
هیئت وزیران در جلسه 6 /3 /1397 با تغییر دستگاه اجرایی تعداد (48) پروژه از سازمان مجری ساختمان ها و تأسیسات دولتی و عمومی به شرکت توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی و درمانی و تجهیزات پزشکی کشور (مادرتخصصی) موافقت نمود.
جلسات کمیسیون