معاون اول رئیس جمهور مصوبه واگذاری حق استفاده از پنج سالن ورزشی به هیئت‌های کشتی، بوکس، شنا، بسکتبال و وزنه‌برداری استان کردستان را جهت اجرا به وزارت ورزش و جوانان ابلاغ کرد.
با تصمیم وزیران عضو کمیسیون لوایح، حق استفاده از سالن هندبال مجموعه ورزشی الشتر استان لرستان جهت استفاده همگانی به مدت سه سال به هیئت‏ هندبال آن استان واگذار می‌شود.
معاون اول رئیس جمهور مصوبه واگذاری حق استفاده از سه سالن ورزشی به هیئت‌های وزنه‌برداری، کشتی و ژیمناستیک اردبیل را جهت اجرا به وزارت ورزش و جوانان ابلاغ کرد.
معاون اول رئیس جمهور مصوبه واگذاری حق استفاده از دو سالن ورزشی به هیئت‌های کشتی و وزنه‌برداری خراسان جنوبی را جهت اجرا به وزارت ورزش و جوانان ابلاغ کرد.
وزیران عضو کمیسیون لوایح با واگذاری سه ساله حق استفاده از اماکن ورزشی واقع در استان مرکزی به هیئت ‏های ورزشی موردنظر جهت استفاده همگانی موافقت کردند.
با تصمیم وزیران عضو کمیسیون لوایح، حق استفاده از اماکن ورزشی واقع در استان ایلام جهت استفاده همگانی به مدت سه سال به هیئت‏ های ورزشی موردنظر واگذار می‌شود.
با موافقت وزیران عضو کمیسیون لوایح، حق استفاده از اماکن ورزشی استان تهران برای سه سال به هیئت‏ های ورزشی موردنظر جهت استفاده همگانی واگذار می‌شود.
وزیران عضو کمیسیون لوایح با واگذاری سه ساله حق استفاده از اماکن ورزشی استان قم به هیئت‏ های ورزشی موردنظر جهت استفاده همگانی موافقت کردند.
تصویب نامه واگذاری حق استفاده از اماکن ورزشی استان چهارمحال و بختیاری به نمایندگی وزارت ورزش و جوانان برای استفاده همگانی به هیئت‌های ورزشی جودو و کشتی ابلاغ شد.
معاون اول رئیس جمهور مصوبه واگذاری حق استفاده از سه سالن ورزشی به هیئت‌های شنا، تکواندو و کاراته قزوین را جهت اجرا به وزارت ورزش و جوانان ابلاغ کرد.
جلسات کمیسیون