هیئت وزیران به استناد قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و با توجه به عدم باز دارندگی برخی از کد‌های جریمه نسبت به اصلاح برخی از این جرایم اقدام کرد.
هیئت وزیران به منظور کاهش اثرات اقتصادی ناشی از شیوع بیماری کرونا در کشور، ضمن تعیین بخش ها و رسته های کسب و کارهای اقتصادی دچار بیشترین آسیب از این ویروس، تصمیمات لازم را درخصوص حمایت از این کسب و کارها اتخاذ کرد.
هیئت وزیران به منظور جبران خسارات و بازسازی بخش‌های آسیب دیده از زلزله استان آذربایجان غربی، مبلغ یک هزار و ۸۳۰ میلیارد ریال اعتبار و مبلغ سه هزار و ۳۰۵ میلیارد ریال تسهیلات بانکی ارزان قیمت تخصیص می‌دهد.
با تصویب هیئت دولت، پوشش بیمه‌ای داروی ماسیتنتان در درمان پرفشاری اولیه ریوی با خود پرداخت ۱۰ درصد از ابتدای سال ۱۳۹۹ اجرا می‌شود
با تصویب هیئت دولت و به منظور جبران بخشی از هزینه خودپرداخت معاینه پزشکان عمومی بخش خصوصی که مددجویان شهری کمیته امداد امام خمینی (ره) را پوشش می‌دهند، هزینه‌های معاینه تا سقف تعرفه بخش خصوصی از محل اعتبار برنامه بیمه سلامت این مددجویان پرداخت می‌شود.
با تصویب هیئت دولت اسناد پزشکان و اعضای هیئت علمی تمام وقت جغرافیایی شاغل در دانشگاه علوم پزشکی زابل که در بیمارستان فاطمه الزهرا (س) با تعرفه دولتی فعالیت می‌کنند، از سوی سازمان‌های بیمه‌گر پایه در هر دو محل فعالیت به صورت دو کا محاسبه و پرداخت می‌شود.
با تصویب دولت در صورت جا به جایی پزشکان درمانی و اعضای هیئت علمی تمام وقت جغرافیایی به مناطق محروم، در مراکز تابع دانشگاه‌های علوم پزشکی هم‌چنان تمام وقت محسوب شده و اسناد ارسالی از هر دو محل فعالیت به صورت دو کا محاسبه و پرداخت می‌شود.
با تصویب هیئت وزیران، مبلغ یک هزار میلیارد ریال اعتبار برای اجرای اقدامات پیشگیرانه به جهت تامین آب شرب شهر‌های بابل و بابلسر از طریق سد البرز و تکمیل تصفیه‌خانه‌های اضطراری این شهر‌ها به منظور افزایش کیفیت و کاهش کدورت آب شرب اختصاص می‌یابد.
هیئت وزیران به استناد قانون مقررات صادرات و واردات، تغییرات سود بازرگانی کالا‌ها برای سال ۱۳۹۹ را به تصویب رساند.
هیئت دولت با ورود و ترخیص تعداد دو دستگاه خودرو جهت انجام فرماندهی عملیات فوریت‌های پزشکی از سوی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایرانشهر موافقت کرد.
جلسات کمیسیون