با تصویب هیئت وزیران و با هدف تأمین نیاز‌های مصرف جامعه، واردات انواع گوشت قرمز با حقوق ورودی چهار درصد و ارز به نرخ سامانه نیما مجاز برشمرده شد.
با تصویب هیئت وزیران، در جلسه ۱۷ بهمن ۱۳۹۷ وزارت کشور، عهده دار سامانه پیشرفته اطلاعات مسافرین (API) شد.
هیئت وزیران، مجوز ضمانت‌نامه مربوط به استفاده از تسهیلات بانک تجارت و توسعه اکو برای لازم‌الاجرا شدن موافقت‌نامه وام پروژه فاضلاب بیرجند را برای وزارت امور اقتصادی و دارایی صادر کرد.
هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی با تهاتر مطالبات گروه مپنا با بدهی شرکت مدیریت شبکه برق ایران به این مجموعه، موافقت نمود.
هیئت وزیران به منظور رفع مشکلات فراروی بازسازی و مقاوم سازی مسکن مهر شعبه شهید شیرودی شهرستان سرپل ذهاب استان کرمانشاه، با تخصیص مبلغ ۲۰۰ میلیارد ریال به وزارت راه و شهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن) موافقت کرد.
هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت کشور شیوه نامه اختصاصی حمل و نقل و نگهداری دام زنده را تصویب کرد.
هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مجوز تخریب و تجدید بنای ساختمان اداره کل این وزارت در استان اردبیل را صادر کرد.
هیئت وزیران به پیشنهاد مشترک سازمان‌های برنامه و بودجه و حفاظت محیط زیست و وزارت جهاد کشاورزی، آیین نامه اجرایی بند (ب) ماده (۲۹) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه، موضوع استفاده و مشارکت تشکل‌ها و جوامع محلی در اجرای طرح‌های حفاظت و احیاء عرصه‌های منابع طبیعی و محیط زیست را تصویب نمود.
هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اصلاح آیین نامه مدیریت، ساماندهی، نظارت و حمایت از مالکان و دارندگان اموال فرهنگی-تاریخی منقول مجاز را تصویب کرد.
هیئت وزیران پیشنهاد وزارت امور خارجه و به استناد تبصره (۳) ماده واحده قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون لغو ضرورت تصدیق رسمی اسناد دولتی بیگانه (آپوستیل)، آیین نامه اجرایی قانون یادشده را تصویب کرد.
جلسات کمیسیون