هیئت وزیران در جلسه ۸ اسفند ۹۷ با ادغام چند روستا در بخش جرگلان شهرستان راز و جرگلان استان خراسان شمالی موافقت کرد.
هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت کشور با انجام اصلاحاتی در تقسیمات کشوری دهستان ندوشن، شهرستان میبد استان یزد موافقت کرد.
هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد ماده (۱۳) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری - مصوب ۱۳۶۲- اصلاحات و تغییرات تقسیماتی در استان خراسان رضوی را تصویب کرد.
هیئت وزیران به استناد تبصره (43) قانون بودجه اصلاحی سال 1343 کل کشور برقراری مقررات لغو روادید برای دارندگان گذرنامه‌های سیاسی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند به شرط عمل متقابل مجاز را تصویب کرد.
هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت کشور، محل‌های مناسب برای تجمع‌های گروه‌های مختلف مردمی را تعیین نمود.
وزارت دادگستری مجاز است با هماهنگی معاونت حقوقی رییس‌جمهور (امور توافق های بین‌المللی) و وزارت امور خارجه و با رعایت بند (ت) ماده (2) قانون نحوه اجرای قسمتی از اصل یکصد و شصتم (160) قانون اساسی - مصوب 1394- نسبت به انجام مذاکره، پیش امضا (پاراف) و ...
وزارت دادگستری مجاز است با هماهنگی معاونت حقوقی رییس جمهور (امور توافق های بین المللی) و وزارت امور خارجه و با رعایت بند (ت) ماده (2) قانون نحوه اجرای قسمتی از اصل یکصد و شصتم (160) قانون اساسی، نسبت به انجام مذاکره، پیش امضا (پاراف) و امضای موقت موافقتنامه های زیر بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت های...
برقراری مقررات لغو روادید برای دارندگان گذرنامه های سیاسی و خدمت بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری رومانی به شرط عمل متقابل مجاز است
هیئت وزیران در جلسه 26 /10 /1395 مقرر کرد تا اعتبار لازم به منظور تخریب و نوسازی ساختمان ملکی سفارت جمهوری اسلامی ایران در سریلانکا - کلمبو در اختیار وزارت امورخارجه قرار گیرد.
با توجه به عدم فعالیت مرز مذکور و بلااثر ماندن مصوبه 74348/ت 538هـ مورخ 25 /12 /1370، موضوع در جلسه کارگروه مرزهای مجاز کشور(موضوع تبصره (1) ماده (103) قانون امورگمرکی مصوب1390) مطرح و...
جلسات کمیسیون