مصوبات دولت
با تصویب هیئت وزیران مبلغ دو هزار و ۲۱۳ میلیارد و ۸۶۵ میلیون ریال به منظور پیشگیری از حوادث غیرمترقبه در اختیار پنج استان قرار می‌گیرد.
هیئت وزیران تصویب نامه موضوع اختصاص اعتبار برای جبران خدمات کارکنان شرکت های تعاونی شهرستانی سهام عدالت را اصلاح کرد.
هیئت وزیران به منظور تأمین نظر هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس، مصوبه مربوط به ورود و ترخیص خودرو برای فرماندهی عملیات فوریت‌های پزشکی را اصلاح کرد.
وزیران عضو کمیسیون لوایح تصویب نامه مربوط به صدور مجوز فروش دو ملک وزارت جهاد کشاورزی در تهران موسوم به انبار نظام آباد را اصلاح کردند.
با تصویب هیئت وزیران مبلغ ۷۰ میلیارد ریال اعتبار به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اصفهان دولت برای پیشگیری از حوادث غیرمترقبه از طریق مرمت و بازسازی قنوات در شهرستان اردستان تخصیص می‌یابد.
وزیران عضو کمیسیون لوایح با صدور مجوز فروش یک ملک به مسئولیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران موافقت کردند.
با موافقت وزیران عضو کمیسیون لوایح، سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان زنجان می‌تواند نسبت به فروش ششدانگ یک دستگاه ساختمان چهار طبقه واقع در شهرستان زنجان اقدام نماید.
با تصویب هیئت وزیران بدهی شرکت سهامی مجتمع صنعتی گوشت فارس به بانک ملی ایران بابت اصل و سود تسهیلات دریافتی، به حساب بدهی دولت منتقل می‌شود.
هیئت وزیران به پیشنهاد معاونت حقوقی رییس‌جمهور، آیین‌نامه اجرایی اعطای تابعیت ایران به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی را اصلاح کرد.
هیئت دولت به منظور تأمین نظر مجلس شورای اسلامی، آیین نامه اجرایی قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور درخصوص تشکیل ستاد تسهیل و رفع موانع تولید را اصلاح کرد.
91 - 100 of 1625
جلسات کمیسیون