وزارت دادگستری مجاز است با هماهنگی معاونت حقوقی رییس‌جمهور (امور توافق های بین‌المللی) و وزارت امور خارجه و با رعایت بند (ت) ماده (2) قانون نحوه اجرای قسمتی از اصل یکصد و شصتم (160) قانون اساسی - مصوب 1394- نسبت به انجام مذاکره، پیش امضا (پاراف) و ...
وزارت دادگستری مجاز است با هماهنگی معاونت حقوقی رییس جمهور (امور توافق های بین المللی) و وزارت امور خارجه و با رعایت بند (ت) ماده (2) قانون نحوه اجرای قسمتی از اصل یکصد و شصتم (160) قانون اساسی، نسبت به انجام مذاکره، پیش امضا (پاراف) و امضای موقت موافقتنامه های زیر بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت های...
برقراری مقررات لغو روادید برای دارندگان گذرنامه های سیاسی و خدمت بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری رومانی به شرط عمل متقابل مجاز است
هیئت وزیران در جلسه 26 /10 /1395 مقرر کرد تا اعتبار لازم به منظور تخریب و نوسازی ساختمان ملکی سفارت جمهوری اسلامی ایران در سریلانکا - کلمبو در اختیار وزارت امورخارجه قرار گیرد.
با توجه به عدم فعالیت مرز مذکور و بلااثر ماندن مصوبه 74348/ت 538هـ مورخ 25 /12 /1370، موضوع در جلسه کارگروه مرزهای مجاز کشور(موضوع تبصره (1) ماده (103) قانون امورگمرکی مصوب1390) مطرح و...
از آنجا که در قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری، روستا تعریف خاص خود را دارد و بر اساس آیین‏ نامه اجرایی آن، تشخیص و تعیین هر واحد روستایی باید با پیشنهاد وزارت کشور به تصویب هیئت وزیران برسد. لذا وزارت کشور با ارایه پیشنهادی...
ر اساس قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری شرایط و خصوصیات شهر به لحاظ جمعیتی و مشاغل ساکنان و برخورداری از خودکفایی نسبی پیش­بینی شده است. همچنین در آیین­ نامه اجرایی قانون یادشده وزارت کشور به عنوان متولی تشخیص و ...
هیئت وزیران در جلسه 11 /7 /1395 به وزارت دادگستری اجازه داد تا با هماهنگی معاونت حقوقی رییس جمهور (امور توافق های بین‌المللی) و وزارت امور خارجه نسبت به انجام مذاکره، پیش امضا (پاراف) و امضای موقت موافقتنامه­ های معاضدت قضایی در امور مدنی و...
هیئت وزیران در جلسه 28 /6 /1395 مقرر کرد سازمان برنامه و بودجه کشور مجاز است با هماهنگی معاونت حقوقی رییس­ جمهور (امور توافق­ های بین­ المللی) و وزارت امورخارجه نسبت به انجام مذاکره، پیش امضا (پاراف) و...
وزارت کشور با توجه به درخواست استانداری سیستان و بلوچستان در خصوص ایجاد مرز زمینی ریمدان در شهرستان چابهار بین ایران و پاکستان،موضوع را جهت سیر مراحل تصویب به هیئت دولت ارسال نمود.
جلسات کمیسیون