از تاريخ:
تا تاریخ:
شماره مصوبه:
عنوان:
نوع مصوبه:
با تصویب هیئت وزیران بسته کمک جبرانی و حمایت غذایی به گروه‌های کم درآمد جامعه برای خرید کالا‌های اساسی در سال ۱۳۹۸ پرداخت می‌شود.
آقایان غلامعلی مهری و ابراهیم ابراهیمیان با تصویب هیئت وزیران به عضویت «هیئت عالی نظارت» بر تخلفات اداری درآمدند.
هیئت وزیران به پیشنهاد کمیسیون تقویم املاک در راستای اجرای قانون مالیات‌های مستقیم، مأخذ محاسبه عوارض و وجوه برای اجرا در سال ۱۳۹۸ را معادل ۳۶ درصد ارزش معاملاتی ملک تعیین کرد.
هیئت وزیران به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور و تأیید شورای عالی بیمه سلامت کشور، تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی بخش خیریه در سال ۱۳۹۸ را تصویب و ابلاغ کرد.
هیئت وزیران به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور و تأیید شورای عالی بیمه سلامت کشور، تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی بخش عمومی غیردولتی در سال ۱۳۹۸ را تصویب و ابلاغ کرد.
هیئت وزیران به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور و تأیید شورای عالی بیمه سلامت کشور، تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی بخش دولتی در سال ۱۳۹۸ را تصویب و ابلاغ کرد.
هیئت وزیران به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور و تأیید شورای عالی بیمه سلامت کشور، تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی بخش خصوصی در سال ۱۳۹۸ را تصویب و ابلاغ کرد.
با تصویب هیئت وزیران، بدهی مالیات بر درآمد مؤدیان استان‌های سیل زده، مربوط به عملکرد تا پایان سال ۱۳۹۷ که بیش از ۵۰ درصد اموال آن‌ها در اثر وقوع سیل فروردین سال ۱۳۹۸ از بین رفته است، بخشیده می‌شود.
هیئت وزیران تصویب‌نامه ورود خودرو، موتورسیکلت و تجهیزات مخصوص مسابقات ورزشی با هدف تردد در محدوده پیست‌های مسابقات ورزشی منطقه آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی را اصلاح کرد.
با تصویب هیئت وزیران مبلغ چهار هزار و ۷۹۳ میلیارد ریال به منظور جبران خسارت‌های بخش کشاورزی ناشی از سیل فروردین ماه در استان‌های گلستان و مازندران که صد در صد تخریب شده‌اند، به صورت کمک بلاعوض برای پرداخت به خسارت‌دیدگان در استان‌های یادشده در اختیار استانداری مربوط قرار می‌گیرد تا با لحاظ پوشش بیمه‌ای واحد‌های خسارت‌دیده، برابر قوانین و مقررات هزینه شود.
    1 صفحه