از تاريخ:
تا تاریخ:
شماره مصوبه:
عنوان:
نوع مصوبه:
اجرای اصل یکصدو بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مجمع مقامات مالیاتی کشورهای اسلامی که در جلسه علنی...
در اجرای اصل یکصدو بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست قانون عضویت رییس سازمان پدافند غیر عامل کشور در برخی از شوراهای عالی که در جلسه علنیروز ...
هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت امورخارجه مجوز فروش ساختمان مرکز اسلامی امام علی دراتریش(وین) جهت خرید ساختمان جدید را تصویب کرد
هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی مجوز برگزاری گردهمایی بین المللی مقامات مالیاتی کشورهای اسلامی (ATAIC) را تصویب کرد.
هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت تغییرات سود بازرگانی کالاهای دارای تولید داخل جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد.
هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (165) قانون مالیات‌های مستقیم مجوزبخشودگی بدهی مالیات بر درآمد مودیان مناطق زلزله زده استان کرمانشاه را تصویب کرد
هیئت وزیران به پیشنهاد مشترک سازمان اداری و استخدامی کشور و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی همترازی مدیران عامل سازمان‌های مناطق آزاد تجاری - صنعتی با مقامات موضوع بند (هـ) ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری را تصویب کرد.
هیئت وزیران به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور همترازی شهرداران کلانشهرهای با جمعیت بیش از یک میلیون نفر جمعیت با مقامات موضوع بند (ه) ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری را تصویب کرد.
هیئت وزیران به پیشنهاد مشترک سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برنامه پیشنهادی برای سازمان اداری و استخدامی کشور و اصلاح نظام اداری در دولت دوازدهم.(دولت الکترونیک) را تصویب کرد.
برای بازسازی بخش های خسارت دیده ناشی از زلزله استان کرمانشاه به شرح جدول زیر در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی قرار می گیرد تا برابر قوانین و مقررات مربوط هزینه شود.
    1 صفحه