از تاريخ:
تا تاریخ:
شماره مصوبه:
عنوان:
نوع مصوبه:
به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی،بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه و بودجه کشور مواد (3) و (4) آیین­ نامه اجرایی تبصره (35) و ردیف (1) جدول شماره (3) تبصره (36) قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 کل کشور اصلاح شد.
وزارت راه و شهرسازی و به استناد ماده واحده قانون احداث پروژه­ های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک­ ها و سایر منابع مالی و...
هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تصویب نامه شماره 146614/ت49749 مورخ1395/09/10 موضوع فعالیت سازمان فناوری اطلاعات ایران به عنوان سازمان توسعه ای را تصویب کرد.
هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دستورالعمل اجرایی طرح حمایت غذایی در سال 1395 را تصویب کرد.
هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و به استناد ماده واحده قانون احداث بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک­ ها و سایر منابع مالی و پولی کشور - مجوز انعقاد قرارداد مشارکت برای...
وزارت راه و شهرسازی و به استناد ماده واحده قانون احداث پروژه ­های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک­ ها و سایر منابع مالی و پولی کشور مجوز انعقاد قرارداد مشارکت برای...
هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و به استناد تبصره (1) ماده (5) و ماده (12) قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه..
هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی شرکت­ های خدمات صنعتی بازرگانی آی سی اس و آسکوتک زیر مجموعه سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و کاغذ اسکناس پاکستان زیر مجموعه سازمان گسترش و...
هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی اصلاح تصویب‌نامه تسویه بدهی سازمان تأمین اجتماعی به دولت بابت خرید سهام شرکت‌های ذوب‌آهن اصفهان و...
هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و به استناد ماده واحده قانون احداث پروژه­ های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک­ ها و سایر منابع مالی و ...
    1 صفحه
آخرین اخبار