از تاريخ:
تا تاریخ:
شماره مصوبه:
عنوان:
نوع مصوبه:
هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، تفکیک سقف معافیت قابل اعمال برای واردات کالا در سال ۱۳۹۷ را تصویب کرد.
هیئت وزیران به پیشنهاد مشترک سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و استانداری همدان و به منظور بهره گیری بهینه از فرصت ایجاد شده به واسطه انتخاب شهر همدان به عنوان پایتخت گردشگری کشور‌های آسیایی در سال ۱۳۹۷ (۲۰۱۸ میلادی) با انتخاب شهر همدان بعنوان پایتخت گردشگری کشور‌های آسیایی مجمع گفتگوی همکاری آسیا (ACD) موافقت کرد.
هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (۶) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور- مصوب ۱۳۹۴- با انتقال بدهی شرکت مادرتخصصی ساخت و توسعه زیربنا‌های حمل و نقل کشور به بانک تجارت به دولت موافقت کرد.
هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت امورخارجه تأسیس نمایندگی کنسولی جمهوری اسلامی ایران در شهر بن در کشور آلمان توسط وزارت امورخارجه با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط مجاز دانست.
هیئت وزیران به پیشنهاد معاونت حقوقی رییس جمهور تبصره (۳) الحاقی به ماده (۲) آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۰۷) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۷۴۲۴/ت ۵۴۶۲۹ هـ مورخ ۲۰ /۲ /۱۳۹۷، ضریب تشخیص درآمد مشمول مالیات پیمانکاران ساخت نیروگاه‌های (۲) و (۳) بوشهر تا پایان ساخت آن‌ها را دوازده درصد (۱۲%) تعیین نمود.
هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت نیرو و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد ماده (۸۲) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت – مصوب ۱۳۸۰ - دستگاه اجرایی طرح ساختمان سد کوچری و تونل‌های انتقال آب از سرشاخه‌های دز را تغییر داد.
هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی، تبصره (۱) بند (۸) ماده (۱۴) آیین‌نامه مدیریت ایمنی حمل ونقل و سوانح رانندگی، موضوع تصویب نامه شماره ۱۱۴۳۴۲/ت ۴۱۱۹۱ ک مورخ ۴ /۶ /۱۳۸۸ را اصلاح کرد.
هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد ماده واحده قانون استفساریه در خصوص اختیار اصلاح اساسنامه سازمان ها، شرکت‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت – مصوب ۱۳۷۷- بند (۴) ماده (۱۰) اساسنامه شرکت مادر تخصصی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، موضوع تصویب‌نامه شماره ۳۲۳۹۵/ت ۳۱۹۰۷ هـ مورخ ۱۲ /۶ /۱۳۸۴ را اصلاح کرد.
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۴/۵/۱۳۹۷ به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و در راستای ساماندهی بازار ارز و مسایل مربوط و به استناد تبصره (۳) ماده (۷) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز - مصوب ۱۳۹۲- و مصوبه جلسه ۱۳ /۵ /۱۳۹۷ شورای عالی هماهنگی اقتصادی و به منظور ساماندهی و مدیریت بازار ارز تصمیمات لازم را اتخاذ کرد.
هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت جهادکشاورزی حقوق ورودی تخم مرغ خوراکی را به میزان چهار درصد تعیین کرد.
    1 صفحه