از تاريخ:
تا تاریخ:
شماره مصوبه:
عنوان:
نوع مصوبه:
هیئت وزیران به منظور رفع مشکلات فراروی بازسازی و مقاوم سازی مسکن مهر شعبه شهید شیرودی شهرستان سرپل ذهاب استان کرمانشاه، با تخصیص مبلغ ۲۰۰ میلیارد ریال به وزارت راه و شهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن) موافقت کرد.
هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت کشور شیوه نامه اختصاصی حمل و نقل و نگهداری دام زنده را تصویب کرد.
هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مجوز تخریب و تجدید بنای ساختمان اداره کل این وزارت در استان اردبیل را صادر کرد.
هیئت وزیران به پیشنهاد مشترک سازمان‌های برنامه و بودجه و حفاظت محیط زیست و وزارت جهاد کشاورزی، آیین نامه اجرایی بند (ب) ماده (۲۹) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه، موضوع استفاده و مشارکت تشکل‌ها و جوامع محلی در اجرای طرح‌های حفاظت و احیاء عرصه‌های منابع طبیعی و محیط زیست را تصویب نمود.
هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اصلاح آیین نامه مدیریت، ساماندهی، نظارت و حمایت از مالکان و دارندگان اموال فرهنگی-تاریخی منقول مجاز را تصویب کرد.
هیئت وزیران پیشنهاد وزارت امور خارجه و به استناد تبصره (۳) ماده واحده قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون لغو ضرورت تصدیق رسمی اسناد دولتی بیگانه (آپوستیل)، آیین نامه اجرایی قانون یادشده را تصویب کرد.
میزان و نحوه پرداخت پاداش پایان سال (عیدی) سال ۱۳۹۷ در جلسه روز یکشنبه ۷ بهمن ۱۳۹۷ تصویب شد.
هیئت وزیران با اختصاص اعتبار به وزارت امورخارجه به منظور پرداخت حق السهم جمهوری اسلامی ایران به کمیسیون مقدماتی سازمان معاهده منع جامع آزمایش هسته‌ای موافقت کرد.
هیئت وزیران با «تغییر دستگاه اجرایی طرح ساختمان سد شفارود» از شرکت سهامی آب منطقه‌ای گیلان به شرکت سهامی توسعه منابع آب و نیروی ایران موافقت کرد.
هیئت وزیران به پیشنهاد دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد بند (ج) ماده (۴) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران، صورت‌های مالی و گزارش عملکرد هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی چابهار مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۶ را تأیید کرد.
    1 صفحه