اصلاح قانون واگذاری واحدهای غیربهداشتی و درمانی بهکده رضوی به کمیته امداد امام خمینی (ره) و انتزاع آن از سازمان مبارزه با جذام که با عنوان لایحه تعیین تکلیف اموال بهکده رضوی سال گذشته در هیئت وزیران تصویب شده بود و به دلیل عدم ارایه نقشه محدودهای مورد انتقال به وزارت جهادکشاورزی در سیر مراحل قانونی متوقف شده بود اکنون با دریافت نقشه مورد نظر و با توجه به انقضای قریب به ده ماه از تاریخ تصویب لایحه مزبور، تغییر تاریخ آن در دولت تصویب شد.
لایحه "موافقتنامه سرویس‌های هوایی دو جانبه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کشور کویت"
نظر به تصویب پروتکل اصلاحی ماده (50) کنوانسیون هواپیمایی کشوری بین ­­المللی مبنی بر افزایش تعداد اعضای شورای ایکائو از (36) عضو به (40) عضو و پروتکل اصلاحی ماده (56) کنوانسیون یادشده مبنی بر افزایش تعداد اعضای کمیسیون هوانوردی از (19) عضو به (21) عضو و با ....
به منظور دستیابی به یکنواختی در قوانین ملی و بین‌المللی مربوط به ویژگی‌های روغن زیتون و کنسرو زیتون و هماهنگ کردن مطالعات و تحقیقات در زمینه خواص تغذیه‌ای و دیگر خواص مواد یادشده و ارتقای همکاری‌های فنی و تحقیق و توسعه و تبادل تجربیات ...
با توجه به تمایل دولت‌های جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان در حمایت از تلاش کشورهای خود و سازمان ملل متحد در امر پیشگیری و محدودسازی اثرات شرایط اضطراری بر اساس قوانین و مقررات داخلی کشورهای خود و اصول حقوق بین‌الملل و ...
به منظور بهسازی و اصلاح نظام اداری در ابعاد تشکیلات و سازماندهی و ساختار اداره امور کشور با هدف رعایت اصول ارتباط، پیوستگی ، همبستگی و تجانس وظایف و ضرورت چابک­سازی و افزایش تحرک دستگاه­ های مسئول در
با توجه به اهمیت سرمایه گذاری در به کارگیری منابع و امکانات بالقوه اقتصادی و نظر به ضرورت تشویق و حمایت از سرمایه گذاری های اتباع جمهوری اسلامی ایران و دوک نشین اعظم لوکزامبورگ و به منظور ایجاد و حفظ شرایط مساعد برای سرمایه گذاری های یادشده