امور دولت
هیئت وزیران با صدور ضمانتنامه اختصاصی برای لازم الاجراء شدن موافقتنامه مالی مربوط به پروژه احداث نیروگاه سیکل ترکیبی لامرد بین بانک صنعت و معدن و اگزیم بانک چین موافقت کرد.
هیئت وزیران با امضای موقت موافقت نامه تعرفه های ترجیحی اتحادیه اقتصادی اوراسیا موافقت کرد.
هیئت وزیران به پیشنهاد ریاست جمهوری، اساسنامه صندوق کارآفرینی امید را اصلاح نمود.
هیئت وزیران با الحاق (8) ردیف کالا به فهرست تصویب نامه‌های موضوع ممنوعیت خرید کالاهای خارجی دارای تولید مشابه داخل موافقت نمود.
هیئت وزیران با پیشنهاد وزارت امورخارجه در مورد تعیین وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و جهادکشاورزی به ترتیب به عنوان دستگاه مسئول کمیسیون‌های مشترک اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با کشورهای اسلواکی و لیتوانی موافقت نمود.
هیئت وزیران با تغییر عنوان دستگاه اجرایی طرح احداث راه آهن قزوین - رشت - انزلی - آستارا از شرکت مادر تخصصی وتوسعه زیر بناهای حمل ونقل کشور به شرکت سهامی راه آهن جمهوری اسلامی ایران موافقت کرد.
هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت کشور و تأیید سازمان برنامه و بودجه با اختصاص اعتبار برای جبران خسارات و بازسازی مناطق زلزله زده در استان کرمانشاه موافقت نمود.
وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف‌ است‌ در ابتدای‌ هر سال‌ نصاب ‌معاملات‌ را براساس‌ شاخص‌ بهای‌ کالاها و خدمات‌ اعلام‌ شده‌ توسط‌ بانک‌ مرکزی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌، جهت‌ تصویب‌ به‌ هیئت‌ وزیران‌ پیشنهاد نماید.
هیئت وزیران با صدور مجوز افزایش کلیه مستمری های بازنشستگی از کارافتادگی و مجموع مستمری بازماندگان مشمولین قانون تامین اجتماعی موافقت نمود.
با توجه به طولانی بودن فرآیند صدور کارت هوشمند ملی برای آحاد جامعه و جایگزینی آن با کارت شناسایی ملی، هیئت وزیران با تمدید اعتبار کارت های شناسایی ملی تا پایان سال 1397 موافقت نمود.
مصوبه
جلسات کمیسیون