امور دولت
با امضای معاون اول رئیس جمهور، مصوبه مربوط به صدور مجوز امضای موافقتنامه تأسیس مرکز منطقه ای آموزشی و پژوهشی مدیریت خطرپذیری و تاب آوری زلزله برای غرب و مرکز آسیا
هیئت دولت مصوبه مربوط به تعیین تعرفه های خدمات دندانپزشکی برای اجرا در سال 1399 را ابلاغ کرد.
با امضای معاون اول رئیس جمهور،مصوبه تعیین شرایط پوشش بیمه ای انسولین های قلمی و تعرفه خدمات آزمایشگاهی تشخیص کووید-19 ابلاغ شد.
هیئت دولت مصوبه مربوط به اصلاح تعرفه معاینه جامع چشم پزشکی نوزاد نارس (ROP) را ابلاغ کرد.
با امضای معاون اول رئیس جمهور، مصوبه مربوط به اختصاص اعتبار برای اجرای پروژه های آبرسانی به روستاهای شهرستان فاروج ابلاغ شد.
با امضای معاون اول رئیس جمهور، مصوبه رأی اعتماد هیئت وزیران به استاندار منتخب کرمان ابلاغ شد.
با امضای معاون اول رئیس جمهور، مصوبه مربوط به اختصاص اعتبار به سازمان اورژانس کشور ابلاغ شد.
با امضای معاون اول رئیس جمهور، اصلاحیه مربوط به مصوبه های امهال تسهیلات کشاورزان خسارت دیده از حوادث غیرمترقبه ابلاغ شد.
هیئت وزیران با توجه به محدودیت های مقرر از سوی ستاد ملی مقابله با کرونا و عدم امکان انتفاع از اماکن استیجاری، با امهال یا بخشودگی اجاره بهای اماکن واگذار شده به بخش خصوصی در طول دوره تعطیلی کرونا موافقت کرد.
هيئت وزيران آيين نامه اجرايي بند (و) تبصره (1) ماده واحده قانون بودجه سال 1399 كل كشور را اصلاح کرد.