امور دولت
هیئت وزیران با انتصاب آقای سید سعید شاهرخی به عنوان استاندار همدان موافقت نمود.
هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت کشور با انتصاب آقای فتح‌الله حقیقی به عنوان استاندار زنجان موافقت نمود.
هیئت وزیران با انتصاب آقای محمدجواد فدایی فتح‌آبادی به عنوان استاندار کرمان موافقت نمود.
هیئت وزیران احمدعلی موهبتی را به عنوان استاندار سیستان و بلوچستان تعیین کرد.
براساس مصوبه هیئت وزیران، وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است با هماهنگی معاونت حقوقی رییس‌جمهور (امور توافق‌های بین‌المللی) و وزارت امورخارجه نسبت به انجام مذاکره، پیش امضا (پاراف) و امضای موقت پروتکل اصلاحی موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد مالیات‌های بر درآمد و سرمایه اقدام نماید.
هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت نیرو کشت برنج براساس الگوی کشت وزارت جهادکشاورزی صرفاً در استان‌های گیلان و مازندران را مجاز دانست و محدودیت ها و ممنوعیت هایی برای کشت برنج خارج از استان های مذکور در نظر گرفت.
هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و به استناد تبصره (۵) ماده (۱۱) قانون زمین شهری - مصوب ۱۳۶۶- اساسنامه شرکت‌های وابسته به شرکت مادر تخصصی عمران شهر‌های جدید را اصلاح نمود.
وزیران عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی به استناد اصل (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نسبت به ترمیم اعضای هیئت مدیره سازمان‌های مناطق آزاد تجاری _. صنعتی قشم، چابهار، ارس، کیش و ماکو اقدام نمودند.
هیئت وزیران با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد ماده (۱۱۷) قانون محاسبات عمومی کشور با انتقال مالکیت ۵۰ هکتار از اراضی واقع در ناحیه صنعتی دهک به شرکت شهرک ‏های صنعتی تهران موافقت نمود.
هیئت وزیران به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با ارجاع اختلاف‌های ناشی از اجرا یا تفسیر قرارداد‌های مربوط به طرح‌های عمرانی دستگاه‌های اجرایی با پیمانکاران و مشاوران به شرح زیر برای داوری به شورای عالی فنی سازمان برنامه و بودجه کشور با توجه به تعیین شورای مذکور به عنوان مرجع داوری موافقت کرد.