امور دولت
وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است با هماهنگی معاونت حقوقی رییس‌جمهور (امور توافق های بین المللی) و وزارت امور خارجه نسبت به انجام مذاکره، پیش امضا (پاراف) و ...
وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است با هماهنگی معاونت حقوقی رییس‌جمهور (امور توافق‌های بین المللی) و وزارت امور خارجه نسبت به انجام مذاکره، پیش امضا (پاراف) و امضای موقت پروتکل اصلاحی موافقت نامه تشویق و
برای جبران خسارات ناشی از انفجار معدن زغال سنگ زمستان یورت شهرستان آزادشهر استان گلستان و بازسازی سایر بخش های خسارت دیده ناشی از...
از محل منابع ماده (12) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور، موضوع بند (م) ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) - مصوب 1393-، برای جبران خسارات و بازسازی تأسیسات زیربنایی و ...
الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) - مصوب 1393-، برای جبران خسارات و بازسازی تأسیسات زیربنایی و سایر بخش های خسارت‏ دیده ناشی ...
برای تأمین هزینه های ناشی از امهال سه ساله تسهیلات دریافتی صاحبان لنج های خسارت دیده توسط دزدان دریایی سومالی در دریای عمان به منظور پیشگیری و مقابله با ...
از محل منابع ماده (12) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور، موضوع بند (م) ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) - مصوب 1393- برای بازسازی تأسیسات زیربنایی و ...
به منظور پرداخت کمک بلاعوض برای احداث (1000) واحد مسکونی روستایی خسارت دیده ناشی از زلزله در مناطق روستایی بخش کالپوش از توابع شهرستان میامی استان سمنان...
شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور که در این تصویب نامه "شرکت" نامیده می شود، به نمایندگی از وزارت راه و شهرسازی که در این تصویب نامه "وزارت" نامیده ...
جلسات کمیسیون