امور دولت
هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت جهادکشاورزی و به استناد بند (ث) ماده هفت قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور - مصوب ۱۳۹۵ - آیین‌نامه اجرایی بند یادشده موضوع استقرار سامانه‌های بهداشتی در مراکز تولید و توزیع فرآورده‌های خام دامی، دارو و فرآورده‌های زیستی دامپزشکی را تصویب کرد.
هیئت وزیران در جلسه 13 تیر 1397 به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های جهادکشاورزی و کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور با امهال تسهیلات دریافتی خسارت دیدگان بخش کشاورزی ناشی از حوادث غیر مترقبه موافقت کرد.
هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت ماده 10 آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات با موضوع صدور، تمدید، ابطال، تعلیق و رتبه بندی قانون مقررات صادرات و واردات را اصلاح کرد.
هیئت وزیران به پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور با تخصیص بودجه تحت عنوان "هزینه های پیش بینی نشده کمک" به منظور تأمین دیه و خسارات وارده به محیط بانان، باغداران و کشاورزان موافقت کرد.
هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت کشور و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور با اختصاص اعتبار به سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور بمنظور بازسازی و بهسازی و ایمن سازی هفت اردوگاه زندانیان موافقت کرد.
هیئت وزیران به استناد تبصره (43) قانون بودجه اصلاحی سال 1343 کل کشور برقراری مقررات لغو روادید برای دارندگان گذرنامه‌های سیاسی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند به شرط عمل متقابل مجاز را تصویب کرد.
هیئت وزیران و به استناد بند (ج) ماده (1) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها - مصوب 1388 – نحوه محاسبه تعرفه برق ساعات اوج بار دستگاه های اجرایی و تعیین الگوی مصرف برق خانگی در ماه‌های گرم سال را تعیین کرد.
هیئت وزیران به پیشنهاد معاونت حقوقی رییس‌جمهور آیین نامه اجرایی بند (پ) ماده (۷۲) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران را اصلاح کرد.
با توجه به وقوع حوادث غیرمترقبه متعدد و ناگوار همانند وقوع زلزله در استان های کرمانشاه، کرمان و بوشهر، هیئت وزیران در جلسه 1397/04/10 با ارایه درخواست بررسی با قید فوریت "لایحه مدیریت حوادث غیرمترقبه کشور" را مجلس شورای اسلامی موافقت کرد.
هیئت وزیران بنا به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با ارجاع اختلاف‌های ناشی از اجرا یا تفسیر قراردادهای مربوط به طرح‌های عمرانی دستگاه‌های اجرایی با پیمانکاران و مشاوران برای داوری به شورای عالی فنی سازمان برنامه و بودجه کشور موافقت نمود.
جلسات کمیسیون