لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامه حمل و نقل بین المللی مواد غذایی فسادپذیر و تجهیزات خاص کاربردی برای این گونه جا به جایی ها
لایحه " الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامه حمل و نقل بین‌المللی مواد غذایی فسادپذیر و تجهیزات خاص کاربردی برای این گونه جابه جایی‌ها (مورخ یکم سپتامبر 1970 میلادی برابر با دهم شهریور 1349 هجری شمسی)" که به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی
امور دولت
لایحه " الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامه حمل و نقل بین‌المللی مواد غذایی فسادپذیر و تجهیزات خاص کاربردی برای این گونه جابه جایی‌ها (مورخ یکم سپتامبر 1970 میلادی برابر با دهم شهریور 1349 هجری شمسی)" که به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی
هیئت وزیران به پیشنهاد مشترک سازمان اداری و استخدامی کشور و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی همترازی مدیران عامل سازمان‌های مناطق آزاد تجاری - صنعتی با مقامات موضوع بند (هـ) ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری را تصویب کرد.
هیئت وزیران به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور همترازی شهرداران کلانشهرهای با جمعیت بیش از یک میلیون نفر جمعیت با مقامات موضوع بند (ه) ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری را تصویب کرد.
هیئت وزیران به پیشنهاد مشترک سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برنامه پیشنهادی برای سازمان اداری و استخدامی کشور و اصلاح نظام اداری در دولت دوازدهم.(دولت الکترونیک) را تصویب کرد.
برای بازسازی بخش های خسارت دیده ناشی از زلزله استان کرمانشاه به شرح جدول زیر در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی قرار می گیرد تا برابر قوانین و مقررات مربوط هزینه شود.
هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی صدور مجوز انجام مذاکره، پیش امضاء (پاراف) و امضای موقت موافقت نامه دوجانبه در زمینه کمک متقابل اداری در امور گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری غنا را تصویب کرد.
هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت دادگستری پیش امضای موافقت نامه همکاری معاضدت قضایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی بریتانیا و ایرلند شمالی را تصویب کرد.
وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است به منظور تجهیز و تدارک منابع مالی خارجی مورد نیاز در چارچوب احکام برنامه‏ های توسعه و قوانین بودجه سنواتی، به نمایندگی از سوی دولت برای لازم‌الاجرا شدن موافقت نامه‌های مالی مربوط به پروژه برقی کردن راه آهن...
ارجاع اختلاف سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکت های پارس کانی و تکنیکان (تکنولوژی و ساخت صنایع ایران) مربوط به قرارداد شماره 3899 مورخ 22 /2 /1387 به داوری مجاز است
به ازای صادرات یک و نیم کیلوگرم سیب درختی و صادرات یک کیلوگرم کشمش و صادرات دو کیلوگرم پرتقال، حقوق ورودی یک کیلوگرم موز معادل پنج درصد (5 %) ارزش تعیین می‌شود