امور دولت
هیئت به پیشنهاد وزارت کشور و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور تمدید تصویب نامه های اعتباری از محل منابع ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده (12) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور که در سال 1395 به تصویب رسیده ولی منجر به پرداخت نشده اند برای سال 1396 را تصویب کرد.
هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی انتقال بدهی شرکت مادرتخصصی خدمات کشاورزی به بانک کشاورزی جهت پرداخت بدهی دولت را تصویب کرد.
هیئت وزیران به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور تعیین افزایش ضریب حقوق بازنشستگان و وظیقه بگیران سال 1396 را تصویب کرد.
در مناطقی که ارزش معاملاتی املاک در اجرای مقررات ماده (64) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم - مصوب 1394 - به تصویب کمیسیون های تقویم املاک موضوع ماده یادشده ...
وجوه پرداختی توسط شرکت های تولید نیروی برق حرارتی دولتی و شرکت های برق منطقه ای و شرکت های فروشنده برق نیروگاه های آبی برای سرمایه گذاری در توسعه نیروگاه حرارتی...
هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ،اصلاح سند راهبردی خدمات رسانی به رزمندگان جمهوری اسلامی ایران را تصویب کرد.
وزارت جهادکشاورزی مجاز است با هماهنگی معاونت حقوقی رییس جمهور و وزارت امور خارجه نسبت به انجام مذاکره، پیش امضا (پاراف) و امضای موقت موافقت نامه همکاری در زمینه ...
هیئت وزیران به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور، ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1396 کل کشور را به شرح زیر تصویب کرد.
هیئت وزیران به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور تعیین افزایش ضریب حقوق شاغلین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در سال 1396 را تصویب کرد.
هیئت وزیران به پیشنهاد دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی طرح جامع منطقه آزاد تجاری- صنعتی انزلی را تصویب کرد
جلسات کمیسیون